Sitemap

 1. Consument

  1. Welke zorg past bij mij

   1. Een zorgverlener kiezen
    1. Zorgatlas
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Specialistische dagbesteding
    2. Regeling Wlz indiceerbaren voor consumenten
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles van het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. Einde overgangsrecht Wlz indiceerbaren
    6. PGB Portaal voor budgethouders
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Uw pgb bij logeren of vakantie
    2. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
    3. Corona en pgb
    4. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
   3. Veelgestelde vragen coronavirus
  5. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Inkoop zorg
   3. Klantonderzoek
   4. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. Declareren overgangsperiode naar nieuwe PGB Portaal
   2. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   3. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   4. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   5. Gratis zelftesten voor mensen in thuisisolatie
   6. Nieuwe pagina met pgb info op Rijksoverheid
   7. Onderzoek PGB portaal
   8. Regelingen Niet geleverde zorg en Extra kosten Covid-19 vanaf 1 januari 2022
   9. Tarieven pgb aangepast
   10. Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar
   11. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   12. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   13. Budgethouders en zorgverleners
   14. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   15. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   16. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   17. Pgb en corona doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd
   18. Reactie op ingediende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vertraagd
   19. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Marktanalyses
   3. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   4. Monitoring contracteerruimte
   5. Nacalculatie 2021
   6. Downloads
   7. Downloads 2022
   8. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Beschikkingen zorg thuis
   3. Maatwerkplekken
   4. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   5. Coordinator zorg thuis
   6. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   7. Mondzorg in de Wlz
   8. Overgangsrecht laag zorgprofiel
   9. Palliatief terminale zorg
   10. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   11. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   12. Regeling Wlz indiceerbaren voor zorgaanbieders
   13. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   14. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Uw gegevens wijzigen
   3. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   2. CZ Verwenzorgprijs
   3. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   4. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   5. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   6. Belangrijk nieuws van team iWlz
   7. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   8. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   9. Uitnodiging Significant Public voor regionale bijeenkomsten over de Wet Zorg en Dwang
   10. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   11. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   12. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   13. Nacalculatieprocedure 2021 gepubliceerd
   14. Slimme Zorg Estafette
   15. Betere zorg voor Korsakov clienten door nieuwe expertisecentra langdurige zorg
   16. Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg
   17. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   18. Ouderenzorg intimiteit bespreekbaar maken
   19. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   20. Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020
   21. Belangrijke wijzigingen Vecozo
   22. Covid-19 compensatiemaatregelen 2021
   23. Cursus clientbemiddeling
   24. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   25. CZ zorgkantoor tekent intentie tot samenwerking met gemeente Hoeksche Waard
   26. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   27. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   28. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   29. Infographic over nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   30. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   31. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   32. Morele Beraadkamer
   33. NZa: zorgkantoren hebben budget voor langdurige zorg in 2020 rechtmatig besteed
   34. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   35. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   36. Save the date
   37. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   38. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   39. Uitnodiging digitale bijeenkomst Inkoopbeleid Wlz 2022
   40. Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie
   41. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   42. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   43. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   44. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   45. Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie gevolgen corona
   46. Budgethouders en zorgaanbieders
   47. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   48. CZ zorgkantoor ondersteunt initiatief Lefgozer voor meer mbo-zij-instromers in de zorg
   49. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   50. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   51. Ouderenzorg in kaart
   52. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   53. Update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   54. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   55. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   56. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   57. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   58. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   59. Uiterlijk 1 januari 2021 indienen plannen zorginkoop 2021
   60. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   61. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   62. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   63. GGZ inschrijvingen zorginkoop 2021
   64. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   65. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   66. Aanvulling Nota van Inlichtingen Vraag en antwoord 2021
   67. NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
   68. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   69. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   70. Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg
   71. Pgb Wlz en corona vanaf 1 juli
   72. Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
   73. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   74. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   75. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   76. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   77. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   78. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   79. Toegang tot de Wlz voor cliënten in de GGZ
   80. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   81. Inkoopkader OCO verlengd
   82. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   83. Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg
   84. Verplaatsing Inspiratiebijeenkomst Ouderenzorg
   85. Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus
   86. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   87. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   88. Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni
   89. Geen bezoek verpleeghuizen
   90. NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
   91. Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing
   92. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   93. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   94. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   95. Vragen over pgb en corona
   96. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   97. Richtlijnen indienen AAT TR107
   98. Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen client
   99. Cliënten met pgb positief over zorgkantoor
   100. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   101. Controles samenloop declaraties Zvw Wlz
   102. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   103. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   104. CZ zorgkantoor ondersteunt mede pilot logeerhuis Hoeksche Waard
   105. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   106. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   107. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   108. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   109. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   110. CZ zorgkantoor Verpleegkundig leiderschap is vorm leiderschap van de toekomst
   111. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   112. Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder
   113. Expertiseteam MOG biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg
   114. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   115. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   116. Invoering Verhuisdossier september 2019
   117. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   118. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   119. Uitstel invoering Verhuisdossier
   120. Van spreadsheet inkoper naar co creatie
   121. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   122. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   123. Zorgaanbieders positief over dialoog met zorgkantoor
   124. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   125. Zorgkantoren starten praktijkgerichte opleiding voor zorginkopers
   126. Zorgkantoren zetten in op meer maatwerk en innovatie
   127. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   128. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   129. Verlenging signaleringsperiode samenloop
   130. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   131. Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd
   132. Zorggroep Ter Weel maakt kwaliteit op locatieniveau zichtbaar
   133. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
   134. Verpleeghuisbestuurders zeggen dat we echt weten waarom het gaat
Naar boven
Naar boven