Sitemap

 1. Home

  1. Advies

   1. Waar kunt u terecht
  2. Beveiligingsprobleem melden

  3. Brochures en formulieren

  4. Contact

   1. Bezwaar maken
   2. Klacht
   3. Meld pgb fraude
   4. Wet open overheid
  5. Cookiestatement

   1. Overzicht
  6. Disclaimer

  7. Langdurige zorg aanvragen

   1. Een zorgverlener kiezen
  8. Nieuws consument

   1. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   2. Behoud hulpmiddelen thuis na verhuizing naar Wlz zorginstelling
   3. Campagne praat vandaag over morgen van start
   4. Clienten betrokken bij onze zorginkoop
   5. Concerten van Grijs Gedraaid krijgen vervolg
   6. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   7. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   8. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2023
   9. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
   10. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   11. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem
   12. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem datum bekend
   13. CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in
   14. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   15. Declaraties over 2022 insturen
   16. Declareren doet u sneller in het PGB Portaal
   17. Dementiemonitor
   18. Een beter beeld van uw mantelzorgtaken door de mantelzorgtest
   19. Een goede afronding van 2023
   20. Een persoon beheert het pgb in het PGB Portaal
   21. Een zorgovereenkomst wijzigen verlengen of stopzetten via het PGB Portaal
   22. Gesloten op donderdag 9 mei 2024
   23. Gesloten op Goede Vrijdag en tweede paasdag
   24. Gesloten op maandag 20 mei 2024
   25. Gewaarborgde hulp bij pgb wordt afgeschaft
   26. Gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft
   27. Groep budgethouders sluit 12 april aan op PGB Portaal
   28. Handige vraag en antwoordlijst PGB Portaal
   29. Handreiking brengt zorgovergangen in beeld voor jongvolwassenen met een LVB
   30. Informatiebulletin 2024 pgb Wlz gepubliceerd
   31. Nieuwe brochure mogelijkheden voor extra budget in 2023 beschikbaar
   32. Nieuwe pgb tarieven voor 2024 bekend
   33. Nieuwe pgb-tarieven voor 2025 bekend
   34. Nieuwe verplichte versies vanaf 1 januari 2024
   35. Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden op website zorgkantoor
   36. Onderhoud PGB Portaal
   37. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   38. PGB Portaal tips voor het nieuwe jaar
   39. Pgb verhoging maximale vergoeding reiskosten per 2024
   40. Toevoeging zorgfuncties in het PGB Portaal
   41. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   42. Update gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft
   43. Uw pgb verlengen in 2024
   44. Vergoedingenlijst pgb Wlz 2023 beschikbaar
   45. Vergoedingenlijst Wlz pgb 2024 beschikbaar
   46. Vernieuwing administratiesysteem opnieuw uitgesteld
   47. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
   48. Website Gesprek Eigen Regie helpt in keuzes maken
   49. Wij passen onze openingstijden aan
   50. Zeeuwen gezocht wie wil meedenken over de zorg
   51. Ziekte en zwangerschap eenvoudig melden in het PGB Portaal
   52. Zorg voor later begint nu
  9. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Informatie voor clientenraden
   3. Jaaroverzicht brengt ons verhaal in beeld
   4. Klantonderzoek
   5. Wie wij zijn
   6. Zo betrekken we onze clienten
  10. Pgb

   1. Ik heb al een pgb
    1. Controles door het zorgkantoor
    2. Gewaarborgde hulp wordt pgb beheerder
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. PGB Portaal voor budgethouders
    5. Wijzigingen doorgeven
    6. Zorg inkopen tarieven en declareren
    7. Zorg omzetten naar zorg in natura
   2. Ik wil een pgb
    1. Gewaarborgde hulp
    2. Pgb aanvragen
    3. Pgb beheerder
    4. Zorgovereenkomst
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Chronische ademhalingsondersteuning
     2. Extra kosten thuis bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Logeren
     5. Meerzorg bij een pgb
     6. Overige toeslagen
     7. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     8. Persoonlijk assistentiebudget
    2. Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar
    3. Stoppen met pgb
     1. Beeindigingskosten
    4. Uw pgb bij logeren of vakantie
    5. Wooninitiatief
  11. Privacy

  12. Toegankelijkheid

  13. Zorg in natura

   1. Zorg in een instelling
    1. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Meeverhuizende partner
    4. Verhuiskosten
    5. Verhuizen naar een instelling
    6. Wachtlijst en wachtstatus
    7. Zorg omzetten naar pgb
   2. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     3. Logeren
     4. Meerzorg bij zorg in natura
     5. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     6. Specialistische dagbesteding
   3. Zorg thuis
    1. Eigen bijdrage zorg thuis
    2. Maak afspraken over uw zorg thuis
    3. Volledig of modulair pakket thuis
  14. Zorgaanbieder

   1. Contact
    1. Bezwaar maken
    2. Woordvoering pers
   2. iWlz registratie
    1. Berichtsoorten en mutatiecodes
     1. AW35
     2. AW39
    2. Controle verzekeringsgerechtigheid
    3. Rapportages
    4. Wachtlijsten
    5. Zorg registreren met iWlz
   3. Nieuws
    1. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
    2. Aanvraagformulieren meerzorg 2024 beschikbaar
    3. Alle regios cz zorgkantoor aangesloten op pgb portaal
    4. Ambitieuze samenwerking VG GGZ en verslavingszorg West-Brabant
    5. Basismodules Leergang Langdurende zorg thuis van start in september en oktober
    6. Behoud van eigen regie en verzorging door naasten meest genoemde redenen voor aanvraag pgb
    7. Bijeenkomsten verlagen administratieve lasten
    8. Buurtinitiatief VanThuisUit voorkomt verpleeghuiszorg
    9. Campagne Zorg voor Energie voor de zorgsector
    10. Caro verlaan licht capaciteitsplannen toe aan nrc
    11. Clientenvertrouwenspersonen in de wlz in 2020
    12. Concerten van grijs gedraaid krijgen vervolg
    13. CZ sluit met tantelouise eerste duurzame coalitie voor toekomstbestendige ouderenzorg
    14. CZ start met samenwerking sociale wijkaanpak
    15. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
    16. CZ zorgkantoor en de zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
    17. CZ zorgkantoor en Lunet werken nauw samen aan toekomstbestendige langdurige zorg
    18. CZ zorgkantoor en Philadelphia werken samen aan betere zorg
    19. CZ zorgkantoor en tantelouise gaan voor toekomstbestendige zorg
    20. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero zorggroep in Limburg
    21. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
    22. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
    23. CZ zorgkantoor nauw betrokken bij Pilot5
    24. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest kamerata zuid met grijs gedraaid
    25. CZ zorgkantoor ondertekent koersboek 2030 voor de ouderenzorg
    26. CZ zorgkantoor organiseert masterclass Langer thuis met digitale zorg
    27. CZ zorgkantoor organiseert VV clientenraaddagen
    28. CZ zorgkantoor overweegt verplichtstelling technologische innovaties ouderenzorg
    29. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
    30. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2023
    31. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
    32. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
    33. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
    34. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
    35. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen den haag
    36. CZ zorgkantoor werkt samen met ouderenzorgorganisaties aan toekomstbestendige zorg
    37. CZ zorgkantoor zorgverzekeraar CZ en Thebe werken samen aan toekomstbestendige ouderenzorg
    38. Dag en doecentrum vanthuisuit
    39. Dagbesteding ggz succesfactoren vanuit clientperspectief
    40. De zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
    41. Duurzame zorg van doelen naar acties
    42. Eerste bevindingen nieuw zorgconcept vanthuisuit
    43. Eerste Regionetwerkevent VenV organisaties Zuid Limburg waardevolle ervaring
    44. Ferenc Koolen over de leefcirkels bij savant zorg
    45. Free proposal 2024 innovatieve en impactvolle oplossingen voor toekomstbestendige zorg
    46. Free proposal als basis voor duurzame huisartsenzorg voor ouderen
    47. Functiewisseling manager V en V
    48. Generiek Kompas samen werken aan kwaliteit van bestaan gereed
    49. Geslaagde clientenraaddagen ouderenzorg
    50. Geslaagde inspiratiesessie over duurzaamheid in de zorg
    51. Gesloten op donderdag 9 mei 2024
    52. Gesloten op Goede Vrijdag en tweede paasdag
    53. Gesloten op maandag 20 mei 2024
    54. Gewijzigd voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
    55. Gewijzigd voorschrift zorgtoewijzing 2023 gepubliceerd
    56. Handreiking brengt zorgovergangen in beeld voor jongvolwassenen met een LVB
    57. Handreiking crisiszorg gelanceerd
    58. Implementatie en opschalingscoach ouderen thuis geopend
    59. Impressiesessie duurzaamheid
    60. In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz
    61. Indicatieregister Wlz 10 weken in gebruik
    62. Informatie voor ggz aanbieders update overgang ggz clienten naar de wlz
    63. Ingebruikname indicatieregister wlz bevordert efficiente gegevensuitwisseling
    64. Inkoop depothouderschap rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen gestart
    65. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024
    66. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024 meerjarig
    67. Inkoopbeleid oco 2024 2025 gereed
    68. Inkoopkader 2023
    69. Inkoopvisie langdurige zorg voor 2024 en verder krijgt steeds meer vorm
    70. Inspirerende bijeenkomst over complexe zorg
    71. Integrale visie op duurzaamheid
    72. Intentieverklaring ggz ondertekend
    73. Interview Caro Verlaan over zorg en ondersteuning voor ouderen
    74. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
    75. Interview verpleegzorg thuis wordt belangrijker maar er is geen blauwdruk
    76. Introductie clientenvertrouwenspersoon in uw regio
    77. Kracht van samenwerking staat centraal
    78. Lancering platform Digizo
    79. Martini Ziekenhuis wint CZ Zorgprijs 2023
    80. Meer weten over transitiemiddelen sectoren gz en vv
    81. Mobiel snoezelen dankzij cz zorgkantoor
    82. Niet iedere zorgvraag vraagt om een zorgoplossing
    83. Nieuw inkoopbeleid Wlz 2024
    84. Nieuwe inschrijfronde Free proposal
    85. Nieuwe verplichte versies zorgovereenkomsten per 1 januari 2024
    86. Nieuwe versie handboek Volledig Pakket Thuis
    87. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
    88. Nota van aanvulling gepubliceerd
    89. Nu ook informatie over zorgaanbieders te vinden website zorgkantoor
    90. Overheveling GGZ clienten naar de Wlz
    91. Penders OIM Voetzorg in staat van faillissement
    92. Perspectief van client centraal in clientreizen
    93. PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt
    94. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
    95. Philadelphia Zorg gaat zorg regelarm verantwoorden
    96. Pilot Morele Beraadkamer Meerzorg krijgt een vervolg
    97. Publicatie Nota van Inlichtingen aanvullend inkoopbeleid 2023 en 2024 tariefbeleid VG7
    98. Publicatie Nota van Inlichtingen inkoopbeleid 2024
    99. Publicatie van Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz uitgesteld
    100. Publieksversie inkoopdocumenten gepubliceerd
    101. Reactie zorgkantoren op uitspraak hoger beroep inkoop gehandicaptenzorg
    102. Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg
    103. Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop ouderenzorg
    104. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
    105. Regelarm verantwoorden
    106. Regiobeelden gepubliceerd
    107. Regiobeelden sector Geestelijke Gezondheidszorg gepubliceerd
    108. Regiobeelden sector GZ gepubliceerd
    109. Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari 2024
    110. Regiomonitor V en V gepubliceerd
    111. Regionale behandeldienst Zuid Limburg efficient en beter voor client
    112. Regionale overeenkomst versnelt de vernieuwing van ouderenzorg
    113. Sector Geestelijke Gezondheidszorg lanceert visiedocument
    114. Simulatie voorspelt tijds- en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
    115. Sociale buddy robot zorgt voor een andere invulling van zorg
    116. SPUK DOS regeling voor domeinoverstijgende samenwerking
    117. Stand van zaken zorgprofiel VG7
    118. Start CZ Verwenzorgprijsvraag 2024
    119. Start met inzet sociale robot ten behoeve van gehandicaptenzorg
    120. Subsidie voor technologie in zorg en ondersteuning
    121. Succesvolle clientenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
    122. Succesvolle Clientenradendagen CZ zorgkantoor
    123. Succesvolle overgang naar nieuwe applicatie voor iWlz berichtenverkeer
    124. Symposium Regelarm Verantwoorden
    125. Technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg
    126. Terugblik Caro Verlaan op werkbezoek Schotland
    127. Terugblik webinar Ouderenzorg
    128. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding
    129. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
    130. Toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien wij zo
    131. Toekomstbestendige verpleegzorg volgens CZ zorgkantoor
    132. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
    133. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
    134. Update SPUK DOS regeling maakt domeinoverstijgende samenwerking mogelijk
    135. VanThuisUit houdt ouderen uit het verpleeghuis
    136. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg clienten wlz
    137. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer
    138. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer datum bekend
    139. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer uitgesteld
    140. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg clienten Wlz zorginstelling
    141. Via kanslijnen stappen zetten naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg
    142. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
    143. Voorschrift Zorgtoewijzing 2022
    144. Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg gepubliceerd
    145. Waardevolle regionale bijeenkomsten over clientreizen en dossierhouderschap gehouden
    146. Webinar tariefsystematiek zorginkoop terugkijken
    147. Week van de Medezeggenschap
    148. Wij passen onze openingstijden aan
    149. Wijziging betaalproces maandelijks BZ 10 formulier
    150. Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking toekomstbestendig maken
    151. Zorgaanbieders kunnen binnenkort inschrijven voor depothouderschap rolstoelen
    152. Zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling
    153. Zorgconcept VanThuisUit ontvangt 1 5 miljoen van NZa
    154. Zorgdierentuin biedt mensen met autisme dagbesteding
    155. Zorgen over de dag van morgen
    156. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
    157. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
    158. Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan
    159. Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg
   4. Zorg declareren
    1. Dubbele verstrekking
    2. Financiele problemen
    3. Hoe werkt zorg declareren
    4. Monitorsjabloon
    5. PGB Portaal voor zorgaanbieders
    6. Uitzonderingen
   5. Zorg leveren
    1. Aanvullende diensten
    2. Beschikkingen zorg thuis
    3. Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
    4. Coordinator zorg thuis
    5. Crisiszorg
     1. Crisiszorg GGZ
     2. Crisiszorg GZ
    6. Kanslijnen GZ
    7. Maatwerkplekken
    8. Meerzorg
     1. Meerzorg MPT
     2. Meerzorg ZZP VPT
    9. Mondzorg in de Wlz
    10. Palliatief terminale zorg
    11. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
     1. Leveranciers hulpmiddelen
    12. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
     1. Voorbeelden uit de praktijk
      1. Voorbeelden Geestelijke gezondheidszorg
      2. Voorbeelden Gehandicaptenzorg
      3. Voorbeelden Verpleging en verzorging
    13. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   6. Zorginkoop
    1. Contractering nieuwe zorgaanbieders
    2. Downloads
     1. Downloads sector geestelijke gezondheidszorg
     2. Downloads sector gehandicaptenzorg
     3. Downloads sector verpleging en verzorging
    3. Downloads 2023
    4. Downloads 2024
     1. Downloads onafhankelijke clientondersteuning
     2. Downloads sector geestelijke gezondheidszorg
     3. Downloads sector gehandicaptenzorg
     4. Downloads sector verpleging en verzorging
    5. Duurzame coalities
    6. Inkoop Wlz zorg
    7. Monitoring contracteerruimte
    8. Onze visie op duurzaamheid
    9. Regiobeelden
    10. Transitiemiddelen sectoren GZ en VV
    11. Verkeerde bed
    12. Zorgatlas
Naar boven