Sitemap

 1. Consument

  1. Welke zorg past bij mij

   1. Een zorgverlener kiezen
    1. Zorgatlas
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Maak afspraken over zorg in een instelling
    2. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    3. Wachtlijst en wachtstatus
    4. Verhuiskosten
    5. Partneropname
    6. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Specialistische dagbesteding
    2. Geestelijke gezondheidszorg in 2021
    3. Regeling Wlz indiceerbaren voor consumenten
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles van het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. Einde overgangsrecht Wlz indiceerbaren
    6. PGB Portaal voor budgethouders
    7. Pgb verlengen
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Uw pgb bij logeren of vakantie
    2. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
    3. Corona en pgb
    4. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
   3. Veelgestelde vragen coronavirus
  5. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Inkoop zorg
   3. Klantonderzoek
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. Declareren overgangsperiode naar nieuwe PGB Portaal
   2. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   3. Gratis zelftesten voor mensen in thuisisolatie
   4. Nieuwe pagina met pgb info op Rijksoverheid
   5. Onderzoek PGB portaal
   6. Tarieven pgb aangepast
   7. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   8. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   9. Budgethouders en zorgverleners
   10. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   11. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   12. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   13. Pgb en corona doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd
   14. Reactie op ingediende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vertraagd
   15. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Toegankelijkheid

  10. Privacy

  11. Cookiestatement

   1. Overzicht
  12. Disclaimer

  13. 404

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Marktanalyses
   3. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   4. Monitoring contracteerruimte
   5. Nacalculatie 2020
   6. Downloads
   7. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Beschikkingen zorg thuis
   3. Maatwerkplekken
   4. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   5. Coordinator zorg thuis
   6. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   7. Mondzorg in de Wlz
   8. Overgangsrecht laag zorgprofiel
   9. Palliatief terminale zorg
   10. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   11. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   12. Regeling Wlz indiceerbaren voor zorgaanbieders
   13. Zorg thuis combinatie zin en pgb
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Uw gegevens wijzigen
   2. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg
   2. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   3. Ouderenzorg intimiteit bespreekbaar maken
   4. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   5. Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020
   6. Belangrijke wijzigingen Vecozo
   7. Covid-19 compensatiemaatregelen 2021
   8. Cursus clientbemiddeling
   9. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   10. CZ zorgkantoor tekent intentie tot samenwerking met gemeente Hoeksche Waard
   11. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   12. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   13. Infographic over nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   14. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   15. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   16. Morele Beraadkamer
   17. NZa: zorgkantoren hebben budget voor langdurige zorg in 2020 rechtmatig besteed
   18. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   19. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   20. Save the date
   21. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   22. Uitnodiging digitale bijeenkomst Inkoopbeleid Wlz 2022
   23. Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie
   24. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   25. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   26. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   27. Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie gevolgen corona
   28. Budgethouders en zorgaanbieders
   29. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   30. CZ zorgkantoor ondersteunt initiatief Lefgozer voor meer mbo-zij-instromers in de zorg
   31. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   32. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   33. Ouderenzorg in kaart
   34. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   35. Update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   36. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   37. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   38. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   39. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   40. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   41. Uiterlijk 1 januari 2021 indienen plannen zorginkoop 2021
   42. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   43. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   44. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   45. GGZ inschrijvingen zorginkoop 2021
   46. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   47. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   48. Aanvulling Nota van Inlichtingen Vraag en antwoord 2021
   49. NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
   50. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   51. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   52. Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg
   53. Pgb Wlz en corona vanaf 1 juli
   54. Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
   55. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   56. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   57. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   58. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   59. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   60. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   61. Toegang tot de Wlz voor cliënten in de GGZ
   62. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   63. Inkoopkader OCO verlengd
   64. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   65. Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg
   66. Verplaatsing Inspiratiebijeenkomst Ouderenzorg
   67. Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus
   68. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   69. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   70. Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni
   71. Geen bezoek verpleeghuizen
   72. NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
   73. Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing
   74. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   75. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   76. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   77. Co persoonlijke gids in de zorg
   78. Vragen over pgb en corona
   79. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   80. Richtlijnen indienen AAT TR107
   81. Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen client
   82. Cliënten met pgb positief over zorgkantoor
   83. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   84. Controles samenloop declaraties Zvw Wlz
   85. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   86. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   87. CZ zorgkantoor ondersteunt mede pilot logeerhuis Hoeksche Waard
   88. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   89. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   90. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   91. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   92. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   93. CZ zorgkantoor Verpleegkundig leiderschap is vorm leiderschap van de toekomst
   94. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   95. Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder
   96. Expertiseteam MOG biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg
   97. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   98. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   99. Invoering Verhuisdossier september 2019
   100. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   101. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   102. Uitstel invoering Verhuisdossier
   103. Van spreadsheet inkoper naar co creatie
   104. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   105. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   106. Zorgaanbieders positief over dialoog met zorgkantoor
   107. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   108. Zorgkantoren starten praktijkgerichte opleiding voor zorginkopers
   109. Zorgkantoren zetten in op meer maatwerk en innovatie
   110. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   111. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   112. Verlenging signaleringsperiode samenloop
   113. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   114. Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd
   115. Zorggroep Ter Weel maakt kwaliteit op locatieniveau zichtbaar
   116. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
   117. Verpleeghuisbestuurders zeggen dat we echt weten waarom het gaat
Naar boven
Naar boven