Sitemap

 1. Consument

  1. Welke zorg past bij mij

   1. Een zorgverlener kiezen
    1. Zorgatlas
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Specialistische dagbesteding
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles door het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. Einde overgangsrecht Wlz indiceerbaren
    6. PGB Portaal voor budgethouders
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Uw pgb bij logeren of vakantie
    2. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
    3. Corona en pgb
    4. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
   3. Veelgestelde vragen coronavirus
  5. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Inkoop zorg
   3. Klantonderzoek
   4. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in de Wlz
   2. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   3. Update vergoedingenlijst 2022 gepubliceerd
   4. Declareren overgangsperiode naar nieuwe PGB Portaal
   5. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   6. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   7. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   8. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   9. Nieuwe pagina met pgb info op Rijksoverheid
   10. Onderzoek PGB portaal
   11. Regelingen Niet geleverde zorg en Extra kosten Covid-19 vanaf 1 januari 2022
   12. Tarieven pgb aangepast
   13. Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar
   14. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   15. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   16. Budgethouders en zorgverleners
   17. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   18. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   19. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   20. Pgb en corona doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd
   21. Reactie op ingediende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vertraagd
   22. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Marktanalyses
   3. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   4. Monitoring contracteerruimte
   5. Downloads
   6. Downloads 2022
   7. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Beschikkingen zorg thuis
   3. Maatwerkplekken
   4. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   5. Coordinator zorg thuis
   6. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   7. Mondzorg in de Wlz
   8. Palliatief terminale zorg
   9. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   10. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   11. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   12. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Uw gegevens wijzigen
   3. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
   2. Bekostiging innovatie en preventie in de Wet langdurige zorg
   3. CZ zorgkantoor organiseert VV Clientenraaddagen
   4. Intentieverklaring GGZ ondertekend
   5. Stimuleringsregeling Ehealth Thuis SET heropend
   6. CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
   7. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   8. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
   9. Inkoopkader 2023
   10. Samen aan de slag met ouderenplan
   11. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   12. CZ Verwenzorgprijs
   13. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   14. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   15. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   16. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   17. Belangrijk nieuws van team iWlz
   18. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   19. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   20. Uitnodiging Significant Public voor regionale bijeenkomsten over de Wet Zorg en Dwang
   21. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   22. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   23. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   24. Slimme Zorg Estafette
   25. Betere zorg voor Korsakov clienten door nieuwe expertisecentra langdurige zorg
   26. Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg
   27. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   28. Ouderenzorg intimiteit bespreekbaar maken
   29. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   30. Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020
   31. Belangrijke wijzigingen Vecozo
   32. Covid-19 compensatiemaatregelen 2021
   33. Cursus clientbemiddeling
   34. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   35. CZ zorgkantoor tekent intentie tot samenwerking met gemeente Hoeksche Waard
   36. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   37. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   38. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   39. Infographic over nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   40. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   41. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   42. Morele Beraadkamer
   43. NZa: zorgkantoren hebben budget voor langdurige zorg in 2020 rechtmatig besteed
   44. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   45. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   46. Save the date
   47. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   48. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   49. Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie
   50. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   51. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   52. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   53. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   54. Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie gevolgen corona
   55. Budgethouders en zorgaanbieders
   56. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   57. CZ zorgkantoor ondersteunt initiatief Lefgozer voor meer mbo-zij-instromers in de zorg
   58. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   59. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   60. Ouderenzorg in kaart
   61. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   62. Update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   63. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   64. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   65. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   66. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   67. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   68. Uiterlijk 1 januari 2021 indienen plannen zorginkoop 2021
   69. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   70. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   71. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   72. GGZ inschrijvingen zorginkoop 2021
   73. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   74. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   75. Aanvulling Nota van Inlichtingen Vraag en antwoord 2021
   76. NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
   77. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   78. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   79. Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg
   80. Pgb Wlz en corona vanaf 1 juli
   81. Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
   82. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   83. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   84. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   85. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   86. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   87. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   88. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   89. Inkoopkader OCO verlengd
   90. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   91. Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg
   92. Verplaatsing Inspiratiebijeenkomst Ouderenzorg
   93. Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus
   94. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   95. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   96. Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni
   97. Geen bezoek verpleeghuizen
   98. NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
   99. Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing
   100. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   101. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   102. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   103. Vragen over pgb en corona
   104. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   105. Richtlijnen indienen AAT TR107
   106. Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen client
   107. Cliënten met pgb positief over zorgkantoor
   108. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   109. Controles samenloop declaraties Zvw Wlz
   110. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   111. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   112. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   113. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   114. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   115. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   116. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   117. CZ zorgkantoor Verpleegkundig leiderschap is vorm leiderschap van de toekomst
   118. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   119. Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder
   120. Expertiseteam MOG biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg
   121. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   122. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   123. Invoering Verhuisdossier september 2019
   124. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   125. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   126. Uitstel invoering Verhuisdossier
   127. Van spreadsheet inkoper naar co creatie
   128. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   129. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   130. Zorgaanbieders positief over dialoog met zorgkantoor
   131. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   132. Zorgkantoren starten praktijkgerichte opleiding voor zorginkopers
   133. Zorgkantoren zetten in op meer maatwerk en innovatie
   134. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   135. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   136. Verlenging signaleringsperiode samenloop
   137. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   138. Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd
   139. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
Naar boven
Naar boven