Sitemap

 1. Consument

  1. Welke zorg past bij mij

   1. Een zorgverlener kiezen
    1. Zorgatlas
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Maak afspraken over zorg in een instelling
    2. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    3. Wachtlijst en wachtstatus
    4. Verhuiskosten
    5. Partneropname
    6. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Specialistische dagbesteding
    2. Geestelijke gezondheidszorg in 2021
    3. Regeling Wlz indiceerbaren voor consumenten
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles van het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. Einde overgangsrecht Wlz indiceerbaren
    6. PGB Portaal voor budgethouders
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Uw pgb bij logeren of vakantie
    2. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
    3. Corona en pgb
    4. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
   3. Coronavirus maatregelen
   4. Veelgestelde vragen coronavirus
  5. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Inkoop zorg
   3. Klantonderzoek
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. Gratis zelftesten voor mensen in thuisisolatie
   2. Nieuwe pagina met pgb info op Rijksoverheid
   3. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   4. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   5. Budgethouders en zorgverleners
   6. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   7. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   8. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   9. Pgb en corona doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd
   10. Reactie op ingediende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vertraagd
   11. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Toegankelijkheid

  10. Privacy

  11. Cookiestatement

   1. Overzicht
  12. Disclaimer

  13. 404

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Marktanalyses
   3. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   4. Monitoring contracteerruimte
   5. Nacalculatie 2020
   6. Downloads
   7. Downloads 2021
   8. Downloads 2020
  2. Zorg leveren

   1. Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
   2. Aanvullende diensten
   3. Beschikkingen zorg thuis
   4. Maatwerkplekken
   5. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   6. Coordinator zorg thuis
   7. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   8. Mondzorg in de Wlz
   9. Overgangsrecht laag zorgprofiel
   10. Palliatief terminale zorg
   11. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   12. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   13. Regeling Wlz indiceerbaren voor zorgaanbieders
   14. Zorg thuis combinatie zin en pgb
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Uw gegevens wijzigen
   2. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Ouderenzorg intimiteit bespreekbaar maken
   2. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   3. Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020
   4. Cursus clientbemiddeling
   5. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   6. Infographic over nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   7. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   8. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   9. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   10. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   11. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   12. Uitnodiging digitale bijeenkomst Inkoopbeleid Wlz 2022
   13. Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie
   14. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   15. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   16. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   17. Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie gevolgen corona
   18. Budgethouders en zorgaanbieders
   19. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   20. CZ zorgkantoor ondersteunt initiatief Lefgozer voor meer mbo-zij-instromers in de zorg
   21. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   22. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   23. Ouderenzorg in kaart
   24. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   25. Update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   26. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   27. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   28. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   29. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   30. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   31. Uiterlijk 1 januari 2021 indienen plannen zorginkoop 2021
   32. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   33. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   34. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   35. GGZ inschrijvingen zorginkoop 2021
   36. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   37. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   38. Aanvulling Nota van Inlichtingen Vraag en antwoord 2021
   39. NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
   40. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   41. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   42. Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg
   43. Pgb Wlz en corona vanaf 1 juli
   44. Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
   45. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   46. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   47. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   48. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   49. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   50. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   51. Toegang tot de Wlz voor cliënten in de GGZ
   52. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   53. Inkoopkader OCO verlengd
   54. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   55. Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg
   56. Verplaatsing Inspiratiebijeenkomst Ouderenzorg
   57. Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus
   58. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   59. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   60. Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni
   61. Geen bezoek verpleeghuizen
   62. NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
   63. Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing
   64. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   65. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   66. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   67. Co persoonlijke gids in de zorg
   68. Vragen over pgb en corona
   69. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   70. Richtlijnen indienen AAT TR107
   71. Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen client
   72. Cliënten met pgb positief over zorgkantoor
   73. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   74. Controles samenloop declaraties Zvw Wlz
   75. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   76. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   77. CZ zorgkantoor ondersteunt mede pilot logeerhuis Hoeksche Waard
   78. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   79. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   80. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   81. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   82. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   83. CZ zorgkantoor Verpleegkundig leiderschap is vorm leiderschap van de toekomst
   84. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   85. Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder
   86. Expertiseteam MOG biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg
   87. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   88. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   89. Invoering Verhuisdossier september 2019
   90. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   91. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   92. Uitnodiging informatiebijeenkomst GGZ-cliënten per 2021 toegang tot de Wlz
   93. Uitstel invoering Verhuisdossier
   94. Van spreadsheet inkoper naar co creatie
   95. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   96. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   97. Zorgaanbieders positief over dialoog met zorgkantoor
   98. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   99. Zorgkantoren starten praktijkgerichte opleiding voor zorginkopers
   100. Zorgkantoren zetten in op meer maatwerk en innovatie
   101. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   102. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   103. Verlenging signaleringsperiode samenloop
   104. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   105. Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd
   106. Zorggroep Ter Weel maakt kwaliteit op locatieniveau zichtbaar
   107. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
   108. Verpleeghuisbestuurders zeggen dat we echt weten waarom het gaat
Naar boven
Naar boven