Sitemap

 1. Consument

  1. Welke zorg past bij mij

   1. Een zorgverlener kiezen
    1. Zorgatlas
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Specialistische dagbesteding
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles door het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. PGB Portaal voor budgethouders
    6. PGB verlengen
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar
    2. Uw pgb bij logeren of vakantie
    3. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
    4. Corona en pgb
    5. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
   3. Veelgestelde vragen coronavirus
  5. Over ons

   1. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   2. Inkoop zorg
   3. Klantonderzoek
   4. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. PGB Portaal tips voor het nieuwe jaar
   2. De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in de Wlz
   3. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   4. CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in
   5. Een goede afronding van 2022
   6. Pgb 2023 alles op een rij
   7. Update vergoedingenlijst 2022 gepubliceerd
   8. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   9. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   10. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   11. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   12. Nieuwe pagina met pgb info op Rijksoverheid
   13. Onderzoek PGB portaal
   14. Regelingen Niet geleverde zorg en Extra kosten Covid-19 vanaf 1 januari 2022
   15. Tarieven pgb aangepast
   16. Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar
   17. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   18. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   19. Budgethouders en zorgverleners
   20. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   21. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   22. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   23. Pgb en corona doorbetaling bij niet geleverde zorg opnieuw ingevoerd
   24. Reactie op ingediende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vertraagd
   25. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Marktanalyses
   3. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   4. Monitoring contracteerruimte
   5. Downloads
   6. Downloads 2022
   7. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Beschikkingen zorg thuis
   3. Maatwerkplekken
   4. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   5. Coordinator zorg thuis
   6. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   7. Mondzorg in de Wlz
   8. Palliatief terminale zorg
   9. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   10. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   11. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   12. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
    1. Voorbeelden uit de praktijk
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Uw gegevens wijzigen
   3. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Terugblik Caro Verlaan op werkbezoek Schotland
   2. Passende woonruimte creeren voor ouderen door woningbouw te versnellen
   3. CZ zorgkantoor overweegt verplichtstelling technologische innovaties ouderenzorg
   4. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
   5. Bekostiging innovatie en preventie in de Wet langdurige zorg
   6. CZ zorgkantoor organiseert VV Clientenraaddagen
   7. Intentieverklaring GGZ ondertekend
   8. PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt
   9. Regelarm verantwoorden
   10. Stimuleringsregeling Ehealth Thuis SET heropend
   11. Succesvolle Clientenradendagen CZ zorgkantoor
   12. Zorgkantoren in gesprek met minister Helder
   13. Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg
   14. CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
   15. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   16. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
   17. Inkoopkader 2023
   18. Samen aan de slag met ouderenplan
   19. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   20. CZ Verwenzorgprijs
   21. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   22. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   23. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   24. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   25. Belangrijk nieuws van team iWlz
   26. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   27. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   28. Uitnodiging Significant Public voor regionale bijeenkomsten over de Wet Zorg en Dwang
   29. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   30. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   31. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   32. Slimme Zorg Estafette
   33. Betere zorg voor Korsakov clienten door nieuwe expertisecentra langdurige zorg
   34. Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg
   35. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   36. Ouderenzorg intimiteit bespreekbaar maken
   37. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   38. Aanvraag voor vergoeding doorlopende kosten tandheelkundige zorg Wlz 2020
   39. Belangrijke wijzigingen Vecozo
   40. Covid-19 compensatiemaatregelen 2021
   41. Cursus clientbemiddeling
   42. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   43. CZ zorgkantoor tekent intentie tot samenwerking met gemeente Hoeksche Waard
   44. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   45. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   46. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   47. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   48. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   49. Morele Beraadkamer
   50. NZa: zorgkantoren hebben budget voor langdurige zorg in 2020 rechtmatig besteed
   51. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   52. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   53. Save the date
   54. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   55. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   56. Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie
   57. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   58. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   59. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   60. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   61. Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie gevolgen corona
   62. Budgethouders en zorgaanbieders
   63. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   64. CZ zorgkantoor ondersteunt initiatief Lefgozer voor meer mbo-zij-instromers in de zorg
   65. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   66. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   67. Ouderenzorg in kaart
   68. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   69. Update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   70. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   71. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   72. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   73. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   74. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   75. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   76. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   77. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   78. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   79. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   80. Aanvulling Nota van Inlichtingen Vraag en antwoord 2021
   81. NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
   82. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   83. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   84. Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg
   85. Pgb Wlz en corona vanaf 1 juli
   86. Q&A Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang
   87. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   88. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   89. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   90. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   91. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   92. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   93. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   94. Inkoopkader OCO verlengd
   95. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   96. Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg
   97. Verplaatsing Inspiratiebijeenkomst Ouderenzorg
   98. Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus
   99. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   100. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   101. Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni
   102. Geen bezoek verpleeghuizen
   103. NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
   104. Verwijder de MAZ op een onjuiste zorgtoewijzing
   105. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   106. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   107. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   108. Vragen over pgb en corona
   109. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   110. Richtlijnen indienen AAT TR107
   111. Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen client
   112. Cliënten met pgb positief over zorgkantoor
   113. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   114. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   115. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   116. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   117. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   118. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   119. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   120. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   121. CZ zorgkantoor Verpleegkundig leiderschap is vorm leiderschap van de toekomst
   122. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   123. Expertise van het zorgkantoor biedt meerwaarde voor cliënt en zorgaanbieder
   124. Expertiseteam MOG biedt zorgaanbieders meerwaarde bij complexe zorg
   125. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   126. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   127. Invoering Verhuisdossier september 2019
   128. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   129. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   130. Van spreadsheet inkoper naar co creatie
   131. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   132. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   133. Zorgaanbieders positief over dialoog met zorgkantoor
   134. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   135. Zorgkantoren starten praktijkgerichte opleiding voor zorginkopers
   136. Zorgkantoren zetten in op meer maatwerk en innovatie
   137. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   138. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   139. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   140. Ervaringen met de zorg en het zorgkantoor verbeterd
   141. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
Naar boven
Naar boven