Sitemap

 1. Consument

  1. Langdurige zorg aanvragen

   1. Een zorgverlener kiezen
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     5. Logeren
     6. Specialistische dagbesteding
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles door het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. PGB Portaal voor budgethouders
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar
    2. Uw pgb bij logeren of vakantie
    3. Wooninitiatief
    4. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
     8. Logeren
    5. Corona en pgb
    6. Stoppen met pgb
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
  5. Over ons

   1. Wie wij zijn
   2. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   3. Inkoop zorg
   4. Klantonderzoek
   5. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Klacht
   4. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

  8. Nieuws consument

   1. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   2. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   3. Declaraties over 2022 insturen
   4. Een zorgovereenkomst wijzigen verlengen of stopzetten via het PGB Portaal
   5. Groep budgethouders sluit 12 april aan op PGB Portaal
   6. Nieuwe handleiding PGB Portaal beschikbaar
   7. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   8. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   9. Zeeuwen gezocht wie wil meedenken over zorg
   10. Ziekte en zwangerschap melden PGB Portaal
   11. Zorg voor later begint nu
   12. PGB Portaal tips voor het nieuwe jaar
   13. De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in de Wlz
   14. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   15. CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in
   16. Declareren doet u sneller in het PGB Portaal
   17. Een goede afronding van 2022
   18. Update vergoedingenlijst 2022 gepubliceerd
   19. Vergoedingenlijst pgb Wlz 2023 beschikbaar
   20. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   21. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   22. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   23. Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar
   24. Doorgeven van niet geleverde zorg als gevolg van Corona
   25. Vergoedingenlijst 2021 gepubliceerd
   26. Budgethouders en zorgverleners
   27. Pgb clienten tevreden over dienstverlening zorgkantoren
   28. Regeling doorbetaling niet geleverde zorg in uitzonderingssituaties
   29. CZ Fonds ondersteunt Wegwijzer maatwerk bij ziekenhuisopname
   30. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Nacalculatie 2022
   3. Marktanalyses
   4. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   5. Monitoring contracteerruimte
   6. Downloads
   7. Downloads 2023
   8. Downloads 2022
   9. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Beschikkingen zorg thuis
   3. Maatwerkplekken
   4. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   5. Coordinator zorg thuis
   6. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   7. Mondzorg in de Wlz
   8. Palliatief terminale zorg
   9. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   10. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   11. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   12. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
    1. Voorbeelden uit de praktijk
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Bezwaar maken
   3. Uw gegevens wijzigen
   4. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Regionale overeenkomst versnelt de vernieuwing van ouderenzorg
   2. CZ zorgkantoor gesloten op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag
   3. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   4. Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis geopend
   5. Interview Caro Verlaan over zorg en ondersteuning voor ouderen
   6. Nieuw inkoopbeleid Wlz 2024
   7. Nieuwe versie rekenmodule online
   8. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   9. Perspectief van client centraal in clientreizen
   10. Regels mondzorg voor clienten met een Wlz-indicatie
   11. Sector Geestelijke Gezondheidszorg lanceert visiedocument
   12. Sociale buddy robot zorgt voor een andere invulling van zorg
   13. Toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien wij zo
   14. Toekomstbestendige verpleegzorg volgens CZ zorgkantoor
   15. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   16. Webinar over VanThuisUit
   17. CZ start met samenwerking sociale wijkaanpak
   18. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024
   19. Terugblik Caro Verlaan op werkbezoek Schotland
   20. Passende woonruimte creeren voor ouderen door woningbouw te versnellen
   21. CZ zorgkantoor overweegt verplichtstelling technologische innovaties ouderenzorg
   22. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
   23. Bekostiging innovatie en preventie in de Wet langdurige zorg
   24. Bewustwordingscampagne praat vandaag over morgen
   25. CZ zorgkantoor maakt Zorginnovatiefestival 2023 mede mogelijk
   26. CZ zorgkantoor organiseert VV Clientenraaddagen
   27. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2023 gepubliceerd
   28. Integrale visie op duurzaamheid
   29. Intentieverklaring GGZ ondertekend
   30. Niet iedere zorgvraag vraagt om een zorgoplossing
   31. PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt
   32. Regelarm verantwoorden
   33. Rekenmodule 2023 gepubliceerd
   34. Start inzet sociale robot ten behoeve van gehandicaptenzorg
   35. Stimuleringsregeling Ehealth Thuis SET heropend
   36. Succesvolle Clientenradendagen CZ zorgkantoor
   37. Zorgkantoren in gesprek met minister Helder
   38. Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg
   39. CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
   40. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   41. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
   42. Inkoopkader 2023
   43. Samen aan de slag met ouderenplan
   44. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   45. CZ Verwenzorgprijs
   46. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   47. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   48. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   49. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   50. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   51. Uitnodiging Significant Public voor regionale bijeenkomsten over de Wet Zorg en Dwang
   52. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   53. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   54. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   55. Betere zorg voor Korsakov clienten door nieuwe expertisecentra langdurige zorg
   56. Uitstel implementatie nieuwe systematiek meerzorg
   57. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   58. Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar
   59. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   60. CZ zorgkantoor tekent intentie tot samenwerking met gemeente Hoeksche Waard
   61. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   62. Financiele compensatie bij doorlopende en extra kosten corona
   63. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   64. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   65. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   66. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   67. Samenwerking gestart voor werving medewerkers complexe clientgroepen
   68. Save the date
   69. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   70. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   71. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   72. VVT-organisaties Zuidoost-Brabant lanceren een totaaloverzicht van vraag en aanbod
   73. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   74. Zorgkantoren Gerechtshof spreekt zich niet uit over motiveringsplicht
   75. Budgethouders en zorgaanbieders
   76. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   77. Einde subsidieregeling Extramurale behandeling
   78. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   79. Ouderenzorg in kaart
   80. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   81. Zorgkantoren vragen rechter duidelijkheid tarieven
   82. Publicatie Nota van Inlichtingen na uitspraak rechter in kort geding
   83. Zorgkantoren realiseer 25000 verpleeghuisplaatsen
   84. Zorgkantoren geven duidelijkheid voor 2021
   85. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   86. CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg
   87. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   88. Niet geleverde Wlz zorg doorgeven aan de SVB
   89. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   90. Aandachtspunten rondom regeling Meerzorg
   91. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   92. Continuiteitsregeling zorgkantoren vangnet voor verpleeghuizen
   93. Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiele nood
   94. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   95. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   96. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   97. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   98. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   99. Nieuw inkoopkader gefaseerd ingevoerd
   100. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   101. Aankondiging van VWS: Bijzondere coronasituatie vraagt om verruiming van regels pgb
   102. Concrete maatregelen zorgaanbieders
   103. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   104. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   105. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   106. Vragen over pgb en corona
   107. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   108. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   109. CZ zorgkantoor helpt met invoering slim incontinentiesysteem
   110. CZ zorgkantoor organiseert bijeenkomsten contracteerruimte VenV
   111. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   112. CZ zorgkantoor sluit breed convenant met intramurale aanbieders verpleeghuiszorg West Brabant
   113. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   114. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   115. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   116. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   117. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   118. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   119. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   120. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   121. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   122. Zorgaanbieders tevreden over inkoop Wlz mensen met beperking
   123. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   124. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   125. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   126. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
Naar boven
Naar boven