Sitemap

 1. Consument

  1. Langdurige zorg aanvragen

   1. Een zorgverlener kiezen
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     5. Logeren
     6. Specialistische dagbesteding
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles door het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. Wijzigingen doorgeven
    6. PGB Portaal voor budgethouders
    7. PGB verlengen
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar
    2. Uw pgb bij logeren of vakantie
    3. Wooninitiatief
    4. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Chronische ademhalingsondersteuning
     4. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     5. Meerzorg bij een pgb
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
     8. Logeren
    5. Stoppen met pgb
     1. Beeindigingskosten
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
  5. Over ons

   1. Wie wij zijn
   2. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   3. Informatie voor cliëntenraden
   4. Klantonderzoek
   5. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Wet open overheid
   4. Klacht
   5. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

   1. Omzettingsformulier
  8. Nieuws consument

   1. Behoud hulpmiddelen thuis na verhuizing naar Wlz zorginstelling
   2. Clienten betrokken bij onze zorginkoop
   3. Concerten van Grijs Gedraaid krijgen vervolg
   4. CZ zorgkantoor 17 november gesloten
   5. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   6. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
   7. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem
   8. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem datum bekend
   9. Declaraties over 2022 insturen
   10. Een goede afronding van 2023
   11. Een persoon beheert het pgb in het PGB Portaal
   12. Een zorgovereenkomst wijzigen verlengen of stopzetten via het PGB Portaal
   13. Gewaarborgde hulp voor pgb wordt afgeschaft
   14. Groep budgethouders sluit 12 april aan op PGB Portaal
   15. Handige vraag en antwoordlijst PGB Portaal
   16. Informatiebulletin 2024 pgb Wlz gepubliceerd
   17. Nieuwe brochure mogelijkheden voor extra budget in 2023 beschikbaar
   18. Nieuwe pgb-tarieven voor 2024 bekend
   19. Nieuwe verplichte versies vanaf 1 januari 2024
   20. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   21. Pgb verhoging maximale vergoeding reiskosten per 2024
   22. Pgb verhoging maximale vergoeding reiskosten per 2024 aangepast
   23. Tarieventabel 2024 pgb beschikbaar
   24. Toevoeging zorgfuncties in het PGB Portaal
   25. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   26. Uw pgb verlengen in 2024
   27. Vernieuwing administratiesysteem opnieuw uitgesteld
   28. Wij passen onze openingstijden aan
   29. Zeeuwen gezocht wie wil meedenken over zorg
   30. Ziekte en zwangerschap melden PGB Portaal
   31. Zorg voor later begint nu
   32. PGB Portaal tips voor het nieuwe jaar
   33. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   34. CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in
   35. Declareren doet u sneller in het PGB Portaal
   36. Een goede afronding van 2022
   37. Vergoedingenlijst pgb Wlz 2023 beschikbaar
   38. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   39. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   40. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   41. Budgethouders en zorgverleners
   42. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Regiobeelden
   3. Transitiemiddelen sectoren GZ en VV
   4. Verkeerde bed
   5. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   6. Monitoring contracteerruimte
   7. Downloads
    1. Downloads sector Geestelijke Gezondheidszorg
    2. Downloads sector Gehandicaptenzorg
    3. Downloads sector Verpleging en Verzorging
    4. Downloads Onafhankelijke Clientondersteuning
   8. Downloads 2023
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Kanslijnen GZ
   3. Onze visie op duurzaamheid
   4. Beschikkingen zorg thuis
   5. Maatwerkplekken
   6. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   7. Coordinator zorg thuis
   8. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   9. Mondzorg in de Wlz
   10. Palliatief terminale zorg
   11. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   12. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   13. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   14. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
    1. Voorbeelden uit de praktijk
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Bezwaar maken
   3. Uw gegevens wijzigen
   4. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Regionale overeenkomst versnelt de vernieuwing van ouderenzorg
   2. Aanvraagformulieren meerzorg 2024 beschikbaar
   3. Afdeling Zorgadministratie 6 juli beperkt bereikbaar
   4. Basismodules Leergang Langdurende zorg thuis van start in september en oktober
   5. Behoud van eigen regie en verzorging door naasten meest genoemde redenen voor aanvraag PGB
   6. Buurtinitiatief VanThuisUit voorkomt verpleeghuiszorg
   7. Campagne Zorg voor Energie voor de zorgsector
   8. Concerten van Grijs Gedraaid krijgen vervolg
   9. CZ zorgkantoor 17 november gesloten
   10. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   11. CZ zorgkantoor nauw betrokken bij Pilot5
   12. CZ zorgkantoor ondertekent actieplan voor langer thuis wonen
   13. CZ zorgkantoor ondertekent Koersboek 2030 voor de ouderenzorg
   14. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
   15. CZ zorgkantoor werkt samen met ouderenzorgorganisaties aan toekomstbestendige zorg
   16. Dagbesteding GGZ (Wlz): Succesfactoren vanuit cliëntperspectief
   17. Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
   18. Eerste Regionetwerkevent VenV organisaties Zuid Limburg waardevolle ervaring
   19. Ferenc Koolen over de leefcirkels bij Savant Zorg
   20. Free proposal 2024 Innovatieve en impactvolle oplossingen voor toekomstbestendige zorg
   21. Functiewisseling manager V en V
   22. Generiek Kompas samen werken aan kwaliteit van bestaan gereed
   23. Geslaagde clientenraaddagen ouderenzorg
   24. Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis geopend
   25. In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz
   26. Indicatieregister Wlz 10 weken in gebruik
   27. Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiente gegevensuitwisseling
   28. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024 meerjarig
   29. Inkoopbeleid OCO 2024 2025 gereed
   30. Inkoopvisie langdurige zorg voor 2024 en verder krijgt steeds meer vorm
   31. Inspiratiesessie Duurzame zorg: van doelen naar acties
   32. Inspirerende bijeenkomst over complexe zorg
   33. Interview Caro Verlaan over zorg en ondersteuning voor ouderen
   34. Interview verpleegzorg thuis wordt belangrijker maar er is geen blauwdruk
   35. Kracht van samenwerking staat centraal
   36. Martini Ziekenhuis wint CZ Zorgprijs 2023
   37. Meer weten over transitiemiddelen sectoren GZ en VV
   38. Nieuw inkoopbeleid Wlz 2024
   39. Nieuwe verplichte versies zorgovereenkomsten per 1 januari 2024
   40. Nieuwe versie handboek Volledig Pakket Thuis
   41. Nieuwe versie rekenmodule online
   42. Nota van aanvulling gepubliceerd
   43. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   44. Perspectief van client centraal in clientreizen
   45. Pilot Morele Beraadkamer Meerzorg krijgt een vervolg
   46. Presentatie inkoopsystematiek sector VV
   47. Publicatie Nota van Inlichtingen (aanvullend) inkoopbeleid 2023 en 2024 – tariefbeleid VG7
   48. Publicatie Nota van Inlichtingen inkoopbeleid 2024
   49. Publicatie van Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz uitgesteld
   50. Publieksversie inkoopdocumenten gepubliceerd
   51. Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop gehandicaptenzorg
   52. Reactie zorgkantoren op uitspraak kort geding inkoop ouderenzorg
   53. Regiobeelden gepubliceerd
   54. Regiomonitor capaciteitsplannen verschijnt februari
   55. Regionale behandeldienst Zuid Limburg efficient en beter voor client
   56. Sector Geestelijke Gezondheidszorg lanceert visiedocument
   57. Sociale buddy robot zorgt voor een andere invulling van zorg
   58. SPUK DOS regeling voor domeinoverstijgende samenwerking
   59. Succesvolle overgang naar nieuwe applicatie voor iWlz berichtenverkeer
   60. Symposium Regelarm Verantwoorden
   61. Technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg
   62. Toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien wij zo
   63. Toekomstbestendige verpleegzorg volgens CZ zorgkantoor
   64. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   65. VanThuisUit houdt ouderen uit het verpleeghuis
   66. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer datum bekend
   67. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer mei
   68. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer opnieuw uitgesteld
   69. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer uitgesteld
   70. Vernieuwing applicatie voor iWlz-berichtenverkeer
   71. Via kanslijnen stappen zetten naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg
   72. Voorschrift zorgtoewijzing 2024 langdurige zorg gepubliceerd
   73. Waardevolle regionale bijeenkomsten over clientreizen en dossierhouderschap gehouden
   74. Webinar over VanThuisUit
   75. Webinar tariefsystematiek zorginkoop terugkijken
   76. Week van de Medezeggenschap
   77. Wij passen onze openingstijden aan
   78. Zorgconcept VanThuisUit ontvangt 1 5 miljoen van Nza
   79. Zorgdierentuin biedt mensen met autisme dagbesteding
   80. Zorgen over de dag van morgen
   81. Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan
   82. CZ start met samenwerking sociale wijkaanpak
   83. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024
   84. Terugblik Caro Verlaan op werkbezoek Schotland
   85. Passende woonruimte creeren voor ouderen door woningbouw te versnellen
   86. CZ zorgkantoor overweegt verplichtstelling technologische innovaties ouderenzorg
   87. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
   88. Bekostiging innovatie en preventie in de Wet langdurige zorg
   89. Bewustwordingscampagne praat vandaag over morgen
   90. CZ zorgkantoor maakt Zorginnovatiefestival 2023 mede mogelijk
   91. CZ zorgkantoor organiseert VV Clientenraaddagen
   92. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2023 gepubliceerd
   93. Integrale visie op duurzaamheid
   94. Intentieverklaring GGZ ondertekend
   95. Niet iedere zorgvraag vraagt om een zorgoplossing
   96. PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt
   97. Regelarm verantwoorden
   98. Rekenmodule 2023 gepubliceerd
   99. Start inzet sociale robot ten behoeve van gehandicaptenzorg
   100. Stimuleringsregeling Ehealth Thuis SET heropend
   101. Succesvolle Clientenradendagen CZ zorgkantoor
   102. Zorgkantoren in gesprek met minister Helder
   103. Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg
   104. CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
   105. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   106. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
   107. Inkoopkader 2023
   108. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   109. CZ Verwenzorgprijs
   110. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   111. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   112. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   113. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   114. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   115. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   116. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   117. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   118. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   119. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   120. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   121. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   122. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   123. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   124. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   125. Save the date
   126. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   127. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   128. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   129. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   130. Budgethouders en zorgaanbieders
   131. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   132. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   133. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   134. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   135. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   136. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   137. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   138. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   139. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   140. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   141. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   142. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   143. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   144. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   145. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   146. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   147. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   148. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   149. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   150. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   151. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   152. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   153. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   154. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   155. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   156. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   157. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   158. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   159. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   160. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   161. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
Naar boven
Naar boven