Sitemap

 1. Consument

  1. Langdurige zorg aanvragen

   1. Een zorgverlener kiezen
  2. Zorg in natura

   1. Zorg thuis
    1. Maak afspraken over uw zorg thuis
    2. Volledig of Modulair Pakket Thuis
    3. Eigen bijdrage zorg thuis
   2. Zorg in een instelling
    1. Verhuizen naar een instelling
    2. Maak afspraken over zorg in een instelling
    3. Eigen bijdrage zorg in een instelling
    4. Wachtlijst en wachtstatus
    5. Verhuiskosten
    6. Meeverhuizende partner
    7. Zorg omzetten naar pgb
   3. Zorg in natura goed om te weten
    1. Extra zorg nodig bij zorg in natura
     1. Extra kosten thuis bij zorg in natura
     2. Palliatief terminale zorg bij zorg in natura
     3. Meerzorg bij zorg in natura
     4. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     5. Logeren
     6. Specialistische dagbesteding
  3. Pgb

   1. Ik wil een pgb
    1. Pgb aanvragen
    2. Zorgovereenkomst
    3. Gewaarborgde hulp
   2. Ik heb al een pgb
    1. Zorg inkopen tarieven en declareren
    2. Controles door het zorgkantoor
    3. Maak afspraken met uw zorgverleners
    4. Zorg omzetten naar zorg in natura
    5. PGB Portaal voor budgethouders
   3. Zorg bij een pgb goed om te weten
    1. Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar
    2. Uw pgb bij logeren of vakantie
    3. Wooninitiatief
    4. Extra zorg nodig bij een pgb
     1. Extra kosten thuis bij een pgb
     2. Palliatief terminale zorg bij een pgb
     3. Gespecialiseerd verpleegkundig handelen
     4. Meerzorg bij een pgb
     5. Non invasieve beademing
     6. Persoonlijk assistentiebudget
     7. Overige toeslagen
     8. Logeren
    5. Stoppen met pgb
     1. Beeindigingskosten
  4. Advies

   1. HulpWijzer
    1. Huishoudelijke hulp
    2. Verpleging en verzorging
    3. Verhuizen naar een Instelling
    4. Vervoer
    5. Volmacht
    6. Administratie
    7. Hulpmiddelen
    8. Woningaanpassing
    9. Persoonlijke alarmering
    10. Vervangende mantelzorg
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. GGZ
    13. Dagbesteding
    14. Individuele begeleiding
    15. Logeeropvang
   2. Waar kunt u terecht
  5. Over ons

   1. Wie wij zijn
   2. Gemeenten CZ zorgkantoorregios
   3. Informatie voor cliëntenraden
   4. Klantonderzoek
   5. Zo betrekken we onze cliënten
  6. Contact

   1. Stel uw vraag over pgb
   2. Bezwaar maken
   3. Wet open overheid
   4. Klacht
   5. Meld pgb fraude
  7. Brochures en formulieren

   1. Omzettingsformulier
  8. Nieuws consument

   1. Behoud hulpmiddelen thuis na verhuizing naar Wlz zorginstelling
   2. Clienten betrokken bij onze zorginkoop
   3. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   4. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
   5. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem
   6. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem datum bekend
   7. CZ zorgkantoor vernieuwt administratiesysteem mei
   8. Declaraties over 2022 insturen
   9. Een persoon beheert het pgb in het PGB Portaal
   10. Een zorgovereenkomst wijzigen verlengen of stopzetten via het PGB Portaal
   11. Groep budgethouders sluit 12 april aan op PGB Portaal
   12. Handige vraag en antwoordlijst PGB Portaal
   13. Nieuwe brochure mogelijkheden voor extra budget in 2023 beschikbaar
   14. Nieuwe handleiding PGB Portaal beschikbaar
   15. Nieuwe pgb-tarieven voor 2024 bekend
   16. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   17. Toevoeging zorgfuncties in het PGB Portaal
   18. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   19. Vernieuwing administratiesysteem opnieuw uitgesteld
   20. Vernieuwing administratiesysteem uitgesteld
   21. Wij passen onze openingstijden aan
   22. Zeeuwen gezocht wie wil meedenken over zorg
   23. Ziekte en zwangerschap melden PGB Portaal
   24. Zorg voor later begint nu
   25. PGB Portaal tips voor het nieuwe jaar
   26. De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen in de Wlz
   27. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   28. CZ zorgkantoor zet ervaringsdeskundigen in
   29. Declareren doet u sneller in het PGB Portaal
   30. Een goede afronding van 2022
   31. Vergoedingenlijst pgb Wlz 2023 beschikbaar
   32. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021
   33. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   34. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   35. Vergoedingenlijst Wlz 2022 beschikbaar
   36. Budgethouders en zorgverleners
   37. Website CZ zorgkantoor beter toegankelijk
  9. Beveiligingsprobleem melden

  10. Toegankelijkheid

  11. Privacy

  12. Cookiestatement

   1. Overzicht
  13. Disclaimer

 2. Zorgaanbieder

  1. Zorginkoop

   1. Inkoop Wlz zorg
   2. Regiobeelden
   3. Transitiemiddelen sectoren GZ en VV
   4. Contractering nieuwe zorgaanbieders
   5. Monitoring contracteerruimte
   6. Downloads
    1. Downloads sector Geestelijke Gezondheidszorg
    2. Downloads sector Gehandicaptenzorg
    3. Downloads sector Verpleging en Verzorging
    4. Downloads Onafhankelijke Clientondersteuning
   7. Downloads 2023
   8. Downloads 2022
   9. Downloads 2021
  2. Zorg leveren

   1. Aanvullende diensten
   2. Kanslijnen GZ
   3. Beschikkingen zorg thuis
   4. Maatwerkplekken
   5. Centrum voor bijzondere tandheelkunde
   6. Coordinator zorg thuis
   7. Crisiszorg
    1. Crisisregeling geestelijke gezondheidszorg GGZ
    2. Crisisregeling gehandicaptenzorg GZ
   8. Mondzorg in de Wlz
   9. Palliatief terminale zorg
   10. Persoonsgebonden hulpmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen
   11. Meerzorg voor zorgaanbieders
    1. Meerzorg MPT
   12. Zorg thuis combinatie zin en pgb
   13. Zorg en innovatie in de langdurige zorg
    1. Voorbeelden uit de praktijk
  3. iWlz registratie

   1. Rapportages
   2. Zorg registreren met iWlz
   3. Controle verzekeringsgerechtigheid
   4. Wachtlijsten
   5. Berichtsoorten en mutatiecodes
    1. AW35
    2. AW39
  4. Zorg declareren

   1. Hoe werkt zorg declareren
   2. Uitzonderingen
   3. Monitorsjabloon
   4. Financiele problemen
   5. Dubbele verstrekking
   6. PGB Portaal voor zorgaanbieders
  5. Contact

   1. Deel uw idee
   2. Bezwaar maken
   3. Uw gegevens wijzigen
   4. Woordvoering pers
  6. Nieuws

   1. Regionale overeenkomst versnelt de vernieuwing van ouderenzorg
   2. Afdeling Zorgadministratie 6 juli beperkt bereikbaar
   3. Basismodules Leergang Langdurende zorg thuis van start in september en oktober
   4. Behoud van eigen regie en verzorging door naasten meest genoemde redenen voor aanvraag PGB
   5. Buurtinitiatief VanThuisUit voorkomt verpleeghuiszorg
   6. Campagne Zorg voor Energie voor de zorgsector
   7. CZ zorgkantoor implementeert 50 sociale robots bij 6 zorgorganisaties
   8. CZ zorgkantoor publiceert publieksverslag 2022
   9. CZ zorgkantoor werkt samen met ouderenzorgorganisaties aan toekomstbestendige zorg
   10. Dagbesteding GGZ (Wlz): Succesfactoren vanuit cliëntperspectief
   11. Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
   12. Ferenc Koolen over de leefcirkels bij Savant Zorg
   13. Free proposal 2024 Innovatieve en impactvolle oplossingen voor toekomstbestendige zorg
   14. Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis geopend
   15. In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz
   16. Ingebruikname indicatieregister Wlz bevordert efficiente gegevensuitwisseling
   17. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024 meerjarig
   18. Inkoopbeleid OCO 2024 2025 gereed
   19. Inkoopvisie langdurige zorg voor 2024 en verder krijgt steeds meer vorm
   20. Interview Caro Verlaan over zorg en ondersteuning voor ouderen
   21. Interview verpleegzorg thuis wordt belangrijker maar er is geen blauwdruk
   22. Kracht van samenwerking staat centraal
   23. Meer weten over transitiemiddelen sectoren GZ en VV
   24. Nieuw inkoopbeleid Wlz 2024
   25. Nieuwe versie rekenmodule online
   26. Nota van aanvulling gepubliceerd
   27. Penders OIM Voetzorg vraagt faillissement aan
   28. Perspectief van client centraal in clientreizen
   29. Presentatie inkoopsystematiek sector VV
   30. Publicatie Nota van Inlichtingen (aanvullend) inkoopbeleid 2023 en 2024 – tariefbeleid VG7
   31. Publicatie Nota van Inlichtingen inkoopbeleid 2024
   32. Publicatie van Nota van Inlichtingen meerjarig inkoopbeleid Wlz uitgesteld
   33. Publieksversie inkoopdocumenten gepubliceerd
   34. Regels mondzorg voor clienten met een Wlz-indicatie
   35. Regiobeelden gepubliceerd
   36. Regionale behandeldienst Zuid Limburg efficient en beter voor client
   37. Sector Geestelijke Gezondheidszorg lanceert visiedocument
   38. Sociale buddy robot zorgt voor een andere invulling van zorg
   39. SPUK DOS regeling voor domeinoverstijgende samenwerking
   40. Technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg
   41. Toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien wij zo
   42. Toekomstbestendige verpleegzorg volgens CZ zorgkantoor
   43. Update Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep
   44. VanThuisUit houdt ouderen uit het verpleeghuis
   45. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer datum bekend
   46. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer mei
   47. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer opnieuw uitgesteld
   48. Vernieuwing applicatie voor iWlz berichtenverkeer uitgesteld
   49. Vernieuwing applicatie voor iWlz-berichtenverkeer
   50. Via kanslijnen stappen zetten naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg
   51. Webinar over VanThuisUit
   52. Webinar tariefsystematiek zorginkoop terugkijken
   53. Wij passen onze openingstijden aan
   54. Zorgconcept VanThuisUit ontvangt 1 5 miljoen van Nza
   55. Zorgen over de dag van morgen
   56. Zorgkantoren passen richttariefpercentages voor 2024 aan
   57. CZ start met samenwerking sociale wijkaanpak
   58. Inkoop langdurige zorg vanaf 2024
   59. Terugblik Caro Verlaan op werkbezoek Schotland
   60. Passende woonruimte creeren voor ouderen door woningbouw te versnellen
   61. CZ zorgkantoor overweegt verplichtstelling technologische innovaties ouderenzorg
   62. Transitiemiddelen voor sectoren VV en GZ
   63. Bekostiging innovatie en preventie in de Wet langdurige zorg
   64. Bewustwordingscampagne praat vandaag over morgen
   65. CZ zorgkantoor maakt Zorginnovatiefestival 2023 mede mogelijk
   66. CZ zorgkantoor organiseert VV Clientenraaddagen
   67. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2023 gepubliceerd
   68. Integrale visie op duurzaamheid
   69. Intentieverklaring GGZ ondertekend
   70. Niet iedere zorgvraag vraagt om een zorgoplossing
   71. PGB Portaal wordt nu in heel Nederland gebruikt
   72. Regelarm verantwoorden
   73. Rekenmodule 2023 gepubliceerd
   74. Start inzet sociale robot ten behoeve van gehandicaptenzorg
   75. Stimuleringsregeling Ehealth Thuis SET heropend
   76. Succesvolle Clientenradendagen CZ zorgkantoor
   77. Zorgkantoren in gesprek met minister Helder
   78. Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg
   79. CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg
   80. Alle regios CZ zorgkantoor aangesloten op PGB Portaal
   81. Gewijzigd Voorschrift zorgtoewijzing 2022 gepubliceerd
   82. Inkoopkader 2023
   83. Webinar Nieuwe systematiek meerzorg
   84. CZ Verwenzorgprijs
   85. CZ zorgkantoor publiceert jaaroverzicht 2021 zorgaanbieder
   86. Dag en Doecentrum VanThuisUit
   87. Simulatie voorspelt tijds en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen
   88. CZ zorgkantoor draagt bij aan opzet aparte woongroep voor ernstig gehandicapte kinderen
   89. CZ zorgkantoor ondersteunt strijkorkest Kamerata Zuid met Grijs Gedraaid
   90. Uitstel indieningstermijn nacalculatie 2021 voor zorgaanbieders met kwaliteitsgelden
   91. Vooraankondiging publicatie inkoopkader Wlz 2023
   92. Zorgkantoren lanceren landelijke website met informatie over langdurige zorg
   93. CZ verwenzorgprijzen 2021 toegekend
   94. CZ zorgkantoor regio Haaglanden sluit aan op PGB Portaal
   95. De Zorgboog en CZ bekrachtigen intentie om in duurzame coalitie samen te werken
   96. In gesprek over kwaliteitsplan verpleeghuiszorg
   97. Kader inkoop langdurige zorg geactualiseerd
   98. Mobiel snoezelen dankzij CZ zorgkantoor
   99. Overheveling GGZ-clienten naar de Wlz
   100. Save the date
   101. Terugblik webinar Ouderenzorg 4 0
   102. Thuiswaarts kwaliteit van leven thuis en in de wijk
   103. Voorschrift zorgtoewijzing 2022
   104. Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Clientondersteuning voor 2022
   105. Budgethouders en zorgaanbieders
   106. Caro Verlaan licht capaciteitsplannen toe aan NRC
   107. Nieuwe wachtstatussen langdurige zorg
   108. Philadelphia zorg gaat regelarm zorg verantwoorden
   109. Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg
   110. CZ zorgkantoor start innovatietraject Zuid Limburg
   111. Save the date webinar Ouderenzorg 40
   112. 77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
   113. Informatie voor ggz aanbieders update overgang GGZ clienten naar de Wlz
   114. Zorgaanbieders Cardia en Respect starten met datagedreven zorg
   115. CZ zorgkantoor en tanteLouise gaan voor toekomstbestendige zorg
   116. CZ zorgkantoor strategie en strategische doelen 2020 2024
   117. CZ zorgkantoor steunt initiatief slimme bril voor artsen
   118. Uitnodiging voor digitale bijeenkomst toelichting zorginkoopdocumenten Wlz 2021
   119. CZ zorgkantoor enthousiast over interventiecentra van Cicero Zorggroep in Limburg
   120. Interview CZ zorgkantoor over uitrol regelarme verantwoording
   121. Philadelphia Zorg gaat regelarm verantwoorden aan zorgkantoren
   122. Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020
   123. CZ zorgkantoor betrokken bij samenwerking eHealth
   124. CZ zorgkantoor regio Zeeland succesvol aangesloten op PGB Portaal
   125. CZ zorgkantoor taak bij het stimuleren van kwaliteit in verpleeghuizen
   126. CZ zorgkantoor technologische innovatie via een integrale visie
   127. CZ zorgkantoor werkt samen in aanpak personeelstekort verpleeghuizen Den Haag
   128. Inspirerende voorbeelden radicale vernieuwing verpleeghuiszorg Cicero en Volckaert
   129. Introductie cliëntenvertrouwenspersoon in uw regio
   130. Samen bijdragen aan ontwikkeling verpleeghuiszorg
   131. Tevredenheid en welzijn bewoners vergroten via voeding is ook verbetering van kwaliteit van zorg
   132. Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg cliënten Wlz
   133. Vervolg wijzigingen hulpmiddelenzorg cliënten in Wlz-zorginstelling
   134. Zuid Hollandse eilanden en West Brabant aangesloten op PGB Portaal
   135. CZ zorgkantoor krijgt nieuwe leiding
   136. CZ zorgkantoor in gesprek met ervaringsdeskundigen
   137. Succesvolle cliëntenraadbijeenkomsten CZ zorgkantoor met prof Erik Scherder
Naar boven
Naar boven