Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar

Als een minderjarige budgethouder 18 jaar wordt, verandert er veel. Als u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger verder niets regelt, wordt de budgethouder zelf verantwoordelijk voor het persoonsgebonden budget (pgb). Vóór de 18e verjaardag van de budgethouder, nemen wij contact met u op.

Wat gebeurt er als de budgethouder 18 jaar wordt?

 • Vanaf de 18e verjaardag bent u als ouder(s) officieel geen wettelijk vertegenwoordiger meer. De meerderjarige budgethouder is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het pgb.
 • Vanaf het moment dat de budgethouder 18 jaar is en langdurige zorg krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz), betaalt de budgethouder een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte vast. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) leest u er meer over.

Gewaarborgde hulp regelen

Heeft de budgethouder zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 of 8 of zorgprofiel GGZ W 1, 2, 3 of 4? Dan moet de budgethouder een gewaarborgde hulp aanwijzen. In deze situaties is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als de budgethouder een (professionele) wettelijke vertegenwoordiger heeft. Is een gewaarborgde hulp niet verplicht, maar kan of wil de budgethouder zelf het budget (nog) niet beheren? Ook dan kan de budgethouder een gewaarborgde hulp aanwijzen.

Dit zijn de gevolgen per keuze:

 • Blijft de huidige gewaarborgde hulp ook na de 18e verjaardag het budget beheren? 
  Dan moet de budgethouder samen met de huidige gewaarborgde hulp het formulier 'Ik heb een gewaarborgde hulp nodig' invullen. Een budgetplan is in deze situatie niet nodig. Wel hebben we een kopie van het identiteitsbewijs van de budgethouder nodig om de handtekening te controleren.
 • Wil de budgethouder na de 18e verjaardag een andere gewaarborgde hulp? 
  Dan moet de budgethouder samen met de huidige én de nieuwe gewaarborgde hulp het formulier 'Ik wil een andere gewaarborgde hulp' invullen. De “oude” gewaarborgde hulp tekent mee zodat wij weten dat hij/zij op de hoogte is dat zijn/haar rol als gewaarborgde hulp stopt. In deze situatie is wel een nieuw budgetplan en een kopie identiteitsbewijs nodig van de budgethouder en van de nieuwe gewaarborgde hulp. We plannen met de nieuwe gewaarborgde hulp een Bewuste Keuze Gesprek in.

Bewindvoering of mentorschap regelen voor budgethouder die 18 jaar wordt

Vanaf het moment dat de budgethouder 18 jaar wordt, is de budgethouder zelf verantwoordelijk en mag hij/zij zelfstandig beslissingen nemen. In het geval van langdurige zorg komt het vaker voor dat het meerderjarige kind niet in staat is zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. In dat geval kunt u kiezen voor curatele of bewindvoering. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over het aanvragen van bewind of het aanvragen van curatele. Let erop dat u dit ruim op tijd regelt.

Dit zijn de gevolgen per situatie:

 • Worden de ouders curator of bewindvoerder? 
  Dan is er geen nieuwe verklaring gewaarborgde hulp nodig. Wij ontvangen dan wel graag de rechtbankbeschikking van de uitspraak van curatele of bewindvoering.
 • Wordt een andere persoon curator of bewindvoerder? 
  Dan hebben wij het formulier 'Ik wil een andere gewaarborgde hulp' nodig. De nieuwe verklaring moet in worden gevuld door de curator of bewindvoerder en de (nieuwe) gewaarborgde hulp.
  Wijst de nieuwe curator of bewindvoerder een nieuwe gewaarborgde hulp aan? Dan hebben we een nieuw budgetplan en een kopie identiteitsbewijs nodig. We plannen met de nieuwe gewaarborgde hulp een Bewuste Keuze Gesprek in.