Minderjarige budgethouder wordt 18 jaar

Als een budgethouder 18 jaar wordt, verandert er veel. Als ouders* of voogden niets regelen, wordt de budgethouder zelf verantwoordelijk voor het persoonsgebonden budget (pgb). Daarom bellen wij, vóór de 18e verjaardag van de budgethouder, de ouders of voogden om de veranderingen door te spreken.

Wat verandert als de budgethouder 18 jaar wordt?

Eigen bijdrage

Vanaf de 18e verjaardag betaalt de budgethouder een eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK stelt het bedrag vast. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) leest u er meer over.

Wettelijke vertegenwoordiging

Vanaf de 18e verjaardag zijn ouders of voogden officieel geen wettelijk vertegenwoordiger meer. De budgethouder is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het beheer van pgb. Maar bij langdurige zorg komt het vaker voor dat een budgethouder niet in staat is om zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. In dat geval kunnen ouders of voogden kiezen voor mentorschap, bewindvoering of curatele. Ook kunnen ouders samen met de budgethouder kiezen voor een notariële volmacht.

Let op dat u dit ruim op tijd regelt.

Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over

Wie gaat het pgb beheren?

Een pgb-beheerder is verantwoordelijk voor alles wat met het pgb te maken heeft. Hij of zij is ons eerste contactpersoon. Als ouders of voogden voor wettelijke vertegenwoordiging hebben gekozen, dan kan dat impact hebben op wie het pgb mag beheren.

Wie het pgb gaat beheren, verschilt per situatie:

  • Is er een notariële volmacht? Of is er een mentor, bewindvoerder of curator aangewezen? Dan beheert hij of zij het pgb of machtigt iemand anders om het pgb te beheren.
  • Is er geen notariële volmacht of een mentor, bewindvoerder of curator aangewezen? Dan kan de budgethouder zelf iemand anders machtigen om het pgb te beheren. De budgethouder kan ook zelf het pgb gaan beheren.

Vóór de 18e verjaardag bellen wij de ouders of voogden om deze veranderingen door te spreken.

* Ouders met gezag. Als een ouder geen gezag (meer) heeft, is hij of zij niet juridisch verantwoordelijk voor zijn of haar kind.