CZ, zorgorganisatie Thebe en gemeente Breda starten samenwerking sociale wijkaanpak

Zorgverzekeraar CZ, gemeente Breda en zorgorganisatie Thebe gaan samenwerken in het project Eigenwijks Brabantpark. Ze ontwikkelen samen een vernieuwende aanpak van zorg en ondersteuning. Waar de sociale wijkaanpak de kern is en het niet meer uitmaakt waar de financiering vandaan komt. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en de overtuiging een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging aan te gaan: met buren, vrijwilligers, professionele zorgorganisaties, woningbouw en gemeente.

19 januari 2023

Veelbelovend concept

Inmiddels zijn de afgelopen twee jaar in het traject Eigenwijks Brabantpark de nodige stappen gemaakt. Het concept is dusdanig veelbelovend, dat er een intentieverklaring is ondertekend door de betrokken partijen. Binnen het concept hoort voor Thebe ook het toekomstbestendig ontwikkelen van woonzorglocatie Brabantpark. Inmiddels is woningbouwcorporatie Alwel aangesloten en vinden er gesprekken plaats over de toekomst van locatie Brabantpark en worden mogelijkheden verkend om het omliggende gebied te betrekken en te ontwikkelen tot een woonzorg welzijn concept. Zij kijken daarbij hoe kunnen woningen en voorzieningen zodanig ingericht worden dat ze bijdragen aan zorgen voor elkaar. En dat mensen desgewenst geclusterd kunnen wonen, zodat het in de toekomst goed mogelijk is om ook intensieve zorg thuis te leveren.