Meer weten over transitiemiddelen sectoren GZ en V&V?

Bezoek onze webpagina

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio. In het inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen.

21 augustus 2023

De transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten:

  • Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ);
  • Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V).

Meer weten? Ga naar de webpagina.

U vindt er ook de lijst met de inmiddels goedgekeurde projecten van de verschillende zorgaanbieders binnen de sector gehandicaptenzorg.