Voorbeelden uit de praktijk van de GZ

Op deze pagina vindt u een overzicht van bewezen en succesvolle voorbeelden die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen. Met uw goede voorbeeld kunt u andere zorgaanbieders inspireren om dezelfde stap te zetten!

Sector Gehandicaptenzorg (GZ)

Sociale robotica; geen gadget maar noodzaak

Samen met Robot Ctrl (een platform van The Innovation Playground) en enkele grote zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg (GZ) is CZ zorgkantoor in 2022 gestart met de inzet van sociale ‘buddy’ robots als toevoeging op en ondersteuning aan het zorgproces. De robot wordt ingezet en geprogrammeerd op de individuele behoefte van de cliënt. Zo kan de robot reminders en signalen geven (door vragen te stellen aan de cliënt) en eenzaamheid tegengaan. Uit de eerste ervaringen met de robot, blijkt dat cliënten een band opbouwen met de robot en deze als een echt maatje zien. Omdat daarnaast ook de dagstructuur goed kan worden geregeld, kan de sociale robot medewerkers ondersteunen bij hun werk. Daardoor ervaren zij een lagere werkdruk.

Duurzame zorg
De sociale robot moet niet gezien worden als gadget, maar als een noodzaak. Hoewel men vaak denkt dat de robot zelf de innovatie is, zit het vernieuwende niet in de robot, maar vooral in de manier waarop de robot geïntroduceerd wordt in de zorg. Denkend vanuit een gezamenlijk regiovraagstuk, het opschalen van een mooie innovatie, het wetenschappelijk laten onderbouwen om zo toe te werken naar een duurzame gehandicaptenzorg.

Zuyd Hogeschool en Maastricht University doen onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van de robot-inzet.

Opschalen
Op 24 maart 2023 is een groot aantal sociale robots in gebruik genomen door zes zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Nog niet eerder zijn er tegelijkertijd zoveel sociale robots uitgereikt en ingeschakeld.
Lees hier het nieuwsbericht 

Naar aanleiding van de introductie in de regio’s Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg is er veel enthousiasme bij andere zorgaanbieders ontstaan om ook aan de slag te gaan met sociale robots. De komende tijd informeren wij onze overige zorgkantoorregio’s over de stappen die binnen het programma sociale robotica zijn doorlopen. We wachten de eerste resultaten van het onderzoek af om vervolgens te bekijken of en hoe de verdere opschaling vorm wordt gegeven.

DigiContact; persoonlijke ondersteuning altijd dichtbij

DigiContact is ondersteuning op afstand via beeldbellen en biedt voor mensen die soms een hulplijn nodig hebben 24 uur per dag de mogelijkheid voor ondersteuning. De professionele begeleiders van Digicontact staan dag en nacht klaar om te helpen. Je maakt verbinding met DigiContact met één druk op de knop. Vervolgens komt er een professionele begeleider in beeld die kan helpen. Een cliënt kan zelf contact maken via zijn computer, laptop, tablet, telefoon of mail. Zorgaanbieder Philadelphia, de bedenker van Digicontact, ondersteunt mensen met een beperking. Zij merkten dat hun zorgverlening niet altijd aansloot op de behoeften van de cliënten. Daarom zijn zij gestart met DigiContact. Voorheen werd een deel van hun cliënten op vaste tijden in de week bezocht door een begeleider. Daarnaast waren ze dan op zichzelf of hun omgeving aangewezen. Als een cliënt een vraag had, kon hij die pas stellen tijdens het volgende begeleidingsmoment. Bovendien heeft niet iedere cliënt behoefte aan meerdere vaste gesprekken van een uur per week. Dit legde de basis voor het idee van Digicontact. Inmiddels krijgen met Digicontact ook cliënten van andere zorgaanbieders in de sectoren Gehandicaptenzorg en GGZ ondersteuning.

CZ zorgkantoor heeft vanaf de start van DigiContact bij Philadelphia, de ontwikkeling gevolgd en DigiContact zien groeien tot een dienst die bij meerdere zorgaanbieders inmiddels wordt ingezet. Voor de verdere implementatie van DigitContact binnen heel Philadelphia heeft CZ zorgkantoor, met een aantal andere zorgkantoren, een subsidieaanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mede mogelijk gemaakt.