Publieksversie inkoopdocumenten gepubliceerd

Elk jaar maken zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders voor mensen met een indicatie voor de Wlz. Afspraken over hoe de kwaliteit van de zorg goed blijft of beter wordt. Afspraken die ervoor zorgen dat er ook genoeg zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. En afspraken over de kosten van de zorg.

Uitdagingen

De uitdagingen in de langdurige zorg zijn groot. Mensen worden steeds ouder en hebben meer of langer langdurige zorg nodig. Er zijn ook meer cliënten met een complexere zorgvraag. Daarbij komt dat het moeilijk is om voldoende personeel te vinden Dit alles vraagt om de zorg slimmer te organiseren. Soms gebeurt dat landelijk, maar vaak gebeurt het juist op regionaal en lokaal niveau.

Cliëntenraad

Wij maakten een beknopte versie van onze zorginkoopdocumenten per sector; een publieksversie. Hierin leggen we uit wat we doen in de zorginkoop en wat we daarbij belangrijk vinden. Bent u vertegenwoordiger van een cliënt en/of lid van een cliëntenraad? Lees onze documenten dan zeker eens door zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar in gesprek gaan en hoe zij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg.