Uw pgb gaat binnenkort stoppen

Wat kunt u doen en verwachten?

Omdat het proces niet eenvoudig is, hebben we voor u duidelijk gemaakt welke stappen u moet volgen.

Uw pgb wordt gestopt

Op de pagina Stoppen met een pgb leest u wanneer dat het geval is.

U ontvangt van ons een brief

Naar aanleiding van het stopzetten van uw pgb, ontvangt u van ons een brief met de bevestiging van stopzetten en een automatische herberekening van het resterende pgb-budget.

Is het budget gestopt door overlijden van de budgethouder, opname van de budgethouder in een zorginstelling óf een volledige overstap van pgb naar zorg in natura? En blijkt dat na ontvangst van deze brief blijkt dat uw resterende budget niet voldoende is? Dan kunt u een aanvraag doen voor beëindigingskosten, invullen en opsturen.

Onvoldoende budget over om zorgkosten te vergoeden?

Als blijkt dat uw herberekende en resterende pgb-budget onvoldoende is om uw zorgkosten te kunnen vergoeden, volg dan onderstaande 2 stappen.

  1. Wij gaan met uw informatie aan de slag en maken een herberekening voor u

    U ontvangt een brief van ons met uitleg over het wel/niet toegekende herberekende budget. Wordt uw budget opgehoogd? Dan ontvangt u ook een aangepaste toekenningsbeschikking.

Jaarbudget overschreden?

Blijkt tijdens de herberekening dat uw jaarbudget overschreden wordt? Dan ontvangt u van ons een brief.
Bij deze brief zit een aanvraagformulier onvermijdbare kosten.

Vul het aanvraagformulier onvermijdbare kosten in en stuur dit naar ons op. Wij gaan met uw informatie aan de slag en maken een herberekening voor u.
U ontvangt van ons een brief met het wel/niet toegekende herberekende budget. Wordt uw budget opgehoogd? Dan ontvangt u ook een aangepaste toekenningsbeschikking.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met ons besluit en de herberekening van de beëindigingskosten en/of onvermijdbare kosten, kunt u bezwaar maken tegen ons besluit. U leest hier hoe dat werkt.