Zorgkantoren werken aan nieuw meerjarig inkoopbeleid voor langdurige zorg

De zorg in Nederland kent flinke uitdagingen, zoals vergrijzing, personeelsschaarste en stijgende kosten. Om de zorg in de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, is betere samenwerking in de regio nodig.

14 november 2022

Daarom gaan de zorgkantoren voor de langdurige zorg met betrokken partners nog meer de regio in. Zo kunnen zij nog beter inspelen op de regionale ontwikkelingen en behoeften. Per zorgkantoor wordt gewerkt aan een meerjarig inkoopbeleid dat ingaat per 2024 en dat past binnen een landelijke visie. Zorgkantoren willen zorgaanbieders hiermee voor een langere periode duidelijkheid geven en de inkoop nog beter laten aansluiten op de situatie in de regio. Het regionale meerjarig inkoopbeleid volgt het huidige landelijke inkoopkader op, dat loopt tot en met 2023, vervangen.

Lees hier het volledige bericht.