Simulatie voorspelt tijds- en kostenbesparing in de zorg van enkele miljoenen

CZ zorgkantoor wil opschalen met inzet heupairbag

CZ zorgkantoor roept zorgaanbieders in de langdurige zorg op meer gebruik te maken van de heupairbag voor kwetsbare ouderen. Uit een impactanalyse van CZ en zorgorganisatie TanteLouise blijkt dat het werkt. "Het voorkomt veel heupfracturen, dus het is tijd voor opschaling."

28 april 2022

De heupairbag helpt ouderen vrijer te bewegen en minder complicaties over te houden aan vallen. Beter voor de kwaliteit van leven en het helpt de zorg te ontlasten. "Natuurlijk zullen we met onze duurzame coalitiepartner TanteLouise en andere zorgorganisaties nog nader onderzoek doen naar de effecten van de inzet van de heupairbag. Het gaat dan om invloed op de kwaliteit van leven, de kosten van de zorg, de toegankelijkheid van de zorg en de inzet van zorgpersoneel," aldus Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor.

Reductie in heupfracturen

Uit een eerste analyse van zorgverzekeraar CZ en zorgorganisatie TanteLouise blijkt dat het gebruik van een heupairbag door ouderen het aantal gebroken heupen met 30 procent verlaagd. Bij mensen die een groot risico hebben op vallen is dit zelfs 80 procent lager. Naar verwachting zal de reductie in heupfracturen na opschaling minimaal 35 procent bedragen binnen de totale groep bewoners van een instelling (dus inclusief niet valgevaarlijke patiƫnten).

Simulatie

Het onderzoek bij Tante Louise werd uitgevoerd door de datascience-afdeling van CZ. Met een simulatie is ook een voorzichtige inschatting gemaakt van de impact als je dit door zou trekken naar een inzet van 400 heupairbags, voor mensen in een verpleeghuis. Behalve het voorkomen van leed bij de ouderen en de mantelzorgers, is de voorzichtige schatting dat bij een maximale inzet van de heupairbag de gemiddelde betrokken zorgmedewerker in de verpleeginstelling in potentie bijna 1 uur in de week extra tijd kan besteden aan warme zorg. Bovendien zou 1250 ziekenhuisdagen en 2400 revalidatiedagen kunnen worden voorkomen. Het gaat dan om een geschatte kostenbesparing van tussen de drie en vier miljoen euro per jaar.

Oproep

"Als meer zorginstellingen ermee gaan werken helpt het nog betrouwbaarder inschattingen te maken," aldus Caro. Caro: "De airbag helpt ouderen vrij te bewegen op een manier waarbij ze minder kans maken op het breken van een heup als ze vallen. Een heupfractuur is vaak een belangrijke oorzaak van achteruitgang van ouderen. Het draagt dus allereerst bij aan het welzijn van de mensen, maar voorkomt ook zorg zoals een ziekenhuisopname. Daarmee kunnen we bijdragen aan het verlagen van de druk op het schaarse zorgpersoneel. CZ zorgkantoor kan eventueel ondersteunen bij de implementatie"

Veranderingen ouderenzorg noodzakelijk

Het aantal ouderen groeit de komende 20 jaar sterk en ouderen worden steeds ouder. Het aantal mensen met ouderdomsziekten zal fors toenemen. Zij zullen in toenemende mate een beroep doen op ondersteuning en zorg waardoor de druk op het zorgsysteem zal toenemen. Daarnaast krimpt de arbeidsmarkt waardoor er een groeiende capaciteitsuitdaging ontstaat. Om ouderen ook in de toekomst van blijvende passende ondersteuning en zorg te kunnen voorzien, zijn veranderingen noodzakelijk.

Ook de heupairbag inzetten?

Wilt u als zorginstelling een bijdrage leveren om de druk op uw personeel en de ouderenzorg in het algemeen te verlagen? Neem dan contact op met uw zorginkoper.

Bekijk hoe de heupairbag werkt