Mondzorg in de Wlz

Wilt u als mondzorgprofessional of zorgaanbieder een cliënt mondzorgbehandeling vanuit de Wlz bieden? Dan hebt u goedkeuring nodig van CZ zorgkantoor.

Aanvragen machtiging

Een aanvraag voor mondzorgbehandeling van een cliënt met een Wlz-indicatie dient u, vóór het uitvoeren van de behandeling, in bij CZ zorgkantoor. Voor onderstaande behandelingen hebt u een goedkeuring/machtiging nodig:

  • Algehele anesthesie: alleen als vorige behandeling onder algehele anesthesie korter dan twaalf maanden geleden was. 
  • Protheses: alleen van toepassing indien de prothese wordt vervangen binnen vijf jaar. Of als de kosten van de prothese hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 700).
  • Voor overige situaties geldt geen machtigingseis. 
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak: alleen van toepassing als de mesostructuur en/of het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van de mesostructuur en/of het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.400). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie): kan alleen door orthodontisten aangevraagd worden. Digitale mondfoto’s of foto’s van het gipsmodel moeten toegevoegd worden bij het indienen van deze aanvraag. Overige orthodontische behandelingen hoeven niet aangevraagd te worden. 
  • Uitgebreid kroon- en brugwerk (zowel op natuurlijke elementen als op implantaten): Kroon- en brugwerk vraagt u alleen aan als het om vier of meer inlays, kronen en/of brug(tussen)delen gaat in een periode van twaalf maanden. 
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak: alleen van toepassing als het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.800). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Implantaten in de edentate onderkaak. 
  • Implantaten in de dentate kaak.
  • Implantaten in de edentate bovenkaak.

Beoordeling van uw aanvraag

Sinds 1 juli 2017 vraagt u machtigingen voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 digitaal aan via het machtigingenportaal in VECOZO. Wij beoordelen uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed, dan ontvangt u via een digitaal retourbericht van ons uw machtigingsnummer. Wijzen wij uw aanvraag af, dan sturen wij u via het VECOZO machtigingenportaal een retourbericht.

Welke tarieven gelden?

De NZa publiceert de actuele tarieven voor tandheelkundige zorg in de Wlz in de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz.

Afdeling Tandheelkunde

Voor vragen over CBT en mondzorg wlz.