Mondzorg in de Wlz

Levert u mondzorg aan een cliënt met langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? En woont deze cliënt in een van de zorgregio’s van ons zorgkantoor? Dan declareert u deze mondzorg bij ons.

Verzekeringsrecht en UZOVI-codes

Wilt u Wlz-mondzorg leveren aan een nieuwe cliënt? Controleer dan vooraf of de cliënt recht heeft op deze zorg.

Controleer of een cliënt een Wlz-indicatie heeft

Controleer via de dienst Wlz raadpleeg functie van VECOZO of een cliënt een Wlz-indicatie (inclusief behandeling) heeft. Heeft u deze optie niet? Dan kunt u dit zelf regelen via Wat heb ik nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst Wlz raadpleegfunctie?.

Extra hulpmiddel om te bepalen of de kosten inderdaad uit de Wlz gedeclareerd kunnen worden is de Informatiekaart mondzorg van de NZa.

Aanvragen machtiging

Een aanvraag voor mondzorgbehandeling van een cliënt met een Wlz-indicatie moet u, vóór het uitvoeren van de behandeling, indienen bij ons. Voor onderstaande behandelingen heeft u een goedkeuring/machtiging nodig:

  • Algehele anesthesie: alleen als vorige behandeling onder algehele anesthesie korter dan twaalf maanden geleden was.
  • Protheses: alleen van toepassing als de prothese wordt vervangen binnen vijf jaar. Of als de kosten van de prothese hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 950).
  • Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak: alleen van toepassing als de mesostructuur en/of het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van de mesostructuur en/of het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.400). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie): kan alleen door orthodontisten aangevraagd worden. Digitale mondfoto’s of foto’s van het gipsmodel moeten toegevoegd worden bij het indienen van deze aanvraag. Overige orthodontische behandelingen hoeven niet aangevraagd te worden.
  • Uitgebreid kroon- en brugwerk (zowel op natuurlijke elementen als op implantaten): kroon- en brugwerk vraagt u alleen aan als het om vier of meer inlays, kronen en/of brug(tussen)delen gaat in een periode van twaalf maanden.
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak: alleen van toepassing als het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.800). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Implantaten in de edentate onderkaak.
  • Implantaten in de edentate kaak.
  • Implantaten in de edentate bovenkaak.

Beoordeling van uw aanvraag

Sinds 1 juli 2017 vraagt u machtigingen voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 digitaal aan via het machtigingenportaal in VECOZO. Wij beoordelen uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed, dan ontvangt u via een digitaal retourbericht van ons uw machtigingsnummer. Wijzen wij uw aanvraag af, dan sturen wij u via het VECOZO machtigingenportaal een retourbericht.

Welke tarieven gelden?

De NZa publiceert de actuele tarieven voor tandheelkundige zorg in de Wlz in de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Is een tandheelkundige behandeling in een gewone tandartspraktijk voor een cliënt niet mogelijk? Dan kan de cliënt na verwijzing terecht bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

Hoe dient u een declaratie in?

Tandheelkundige zorg declareert u als tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, orthodontist of CBT digitaal (MZ301) bij ons in. Wij sturen u ook digitaal de retourinformatie (MZ302) over de ingediende declaratie.

Dit doen wij met uw declaratie

Wij controleren uw declaratie op rechtmatigheid en of het juiste uurtarief is gebruikt zoals door de NZa vastgesteld. De declaratie sturen wij daarna aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK betaalt uit op de 1e en de 15e dag van de maand. De tandheelkundige aanspraken zijn binnen de Wlz, artikel 3.1.1. lid d, Regeling langdurige zorg, artikel 2.4 en Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-23111-a) geregeld.

Controles op uw declaraties

Wij controleren ook of uw declaraties voldoen aan de landelijke richtlijnen. Op de website van Vektis staat aan welke specificaties de MZ301 moet voldoen. Wij verwerken uw declaratie binnen 10 werkdagen.