Mondzorg in de Wlz

Wilt u als mondzorgprofessional of zorgaanbieder een cliënt mondzorgbehandeling vanuit de Wlz bieden? Dan hebt u goedkeuring nodig van CZ zorgkantoor.

Aanvragen machtiging

Een aanvraag voor mondzorgbehandeling van een cliënt met een Wlz-indicatie dient u, vóór het uitvoeren van de behandeling, in bij CZ zorgkantoor. Voor onderstaande behandelingen hebt u een goedkeuring/machtiging nodig:

  • Algehele anesthesie: alleen als vorige behandeling onder algehele anesthesie korter dan twaalf maanden geleden was. 
  • Protheses: alleen van toepassing als de prothese wordt vervangen binnen vijf jaar. Of als de kosten van de prothese hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 850).
  • Voor overige situaties geldt geen machtigingseis. 
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak: alleen van toepassing als de mesostructuur en/of het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van de mesostructuur en/of het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.400). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie): kan alleen door orthodontisten aangevraagd worden. Digitale mondfoto’s of foto’s van het gipsmodel moeten toegevoegd worden bij het indienen van deze aanvraag. Overige orthodontische behandelingen hoeven niet aangevraagd te worden. 
  • Uitgebreid kroon- en brugwerk (zowel op natuurlijke elementen als op implantaten): Kroon- en brugwerk vraagt u alleen aan als het om vier of meer inlays, kronen en/of brug(tussen)delen gaat in een periode van twaalf maanden. 
  • Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak: alleen van toepassing als het klikgebit binnen vijf jaar wordt vervangen of als de kosten van het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het zorgkantoor hanteert (€ 1.800). Voor overige situaties geldt geen machtigingseis.
  • Implantaten in de edentate onderkaak. 
  • Implantaten in de edentate kaak.
  • Implantaten in de edentate bovenkaak.

Beoordeling van uw aanvraag

Sinds 1 juli 2017 vraagt u machtigingen voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 digitaal aan via het machtigingenportaal in VECOZO. Wij beoordelen uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed, dan ontvangt u via een digitaal retourbericht van ons uw machtigingsnummer. Wijzen wij uw aanvraag af, dan sturen wij u via het VECOZO machtigingenportaal een retourbericht.

Welke tarieven gelden?

De NZa publiceert de actuele tarieven voor tandheelkundige zorg in de Wlz in de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz.

Naar boven