Maatwerkplekken

Een onderdeel van het Zorgprogramma Volwaardig Leven is het ontwikkelen van maatwerkplekken voor mensen met een complexe zorgvraag waarvoor binnen het bestaande zorgaanbod niet voldoende passende plekken beschikbaar zijn. Zorgkantoren werken samen met zorgaanbieders om deze maatwerkplekken te ontwikkelen.

Wat een maatwerkplek is, wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, hoe het beoordelingsproces verloopt en hoe u de cliënt hiervoor aanmeldt, leest u hier in het kort. Meer informatie staat in de notitie Maatwerkplekken. Deze vindt u op deze pagina bij de downloads.

Wat is een maatwerkplek?

Een passende plek, “de ultieme oplossing”, voor mensen met een langdurige stoornis en moeilijk verstaanbaar gedrag dat voortkomt uit een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en/of een psychische stoornis. Het gaat hier om cliënten waarvoor het bestaande zorgaanbod niet voldoende oplossingen biedt voor zowel de cliënt als zijn of haar directe omgeving, naasten en betrokken professionals.

Welke cliënten komen in aanmerking voor een maatwerkplek?

Vertrekpunt is dat de cliënt een Wlz-indicatie heeft. Daarnaast heeft de cliënt een complexe VG én GGZ-zorgvraag waarvoor geen passend zorgaanbod beschikbaar is. Voor deze cliënt wordt een maatwerkplek gecreëerd zodat de cliënt een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Wie bepaalt of de cliënt voor een maatwerkplek in aanmerking komt?

Een landelijke commissie - bestaande uit zorgadviseurs van de zorgkantoren - beoordeelt op basis van een aantal criteria of de cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkplaats. Meer over deze criteria leest u in de notitie Maatwerkplekken.

Hoe meldt u een cliënt aan voor een maatwerkplek?

  • U meldt de cliënt waarvoor u zelf geen passend aanbod hebt, aan bij het regionale Task Force of PPI overleg. De cliënt en zijn of haar zorgbehoefte worden eerst in dit overleg besproken.
  • Blijkt dat er geen regionale oplossing voor de cliënt mogelijk is? En voldoet de cliënt aan de criteria om in aanmerking te komen voor een maatwerkplek? Dan melden wij de cliënt aan bij de landelijke beoordelingscommissie met een aanmeldformulier en een toestemmingsformulier.
  • Het aanmeldformulier vult u volledig in. Het is daarbij belangrijk dat u de context en de voorgeschiedenis van de cliënt goed beschrijft.
  • Zorgt u er daarnaast voor dat het toestemmingsformulier  is ingevuld en ondertekend door de cliënt (of zijn of haar vertegenwoordiger).
  • U levert beide formulieren per mail  bij ons aan.

Meer informatie

In de notitie Maatwerkplekken vindt u meer informatie over onder andere het proces en de toelatingscriteria die gelden bij aanmelding van een cliënt voor een maatwerkplek.

Naar boven