Maatwerkplekken en regionale taskforces

Een onderdeel van het Zorgprogramma Volwaardig Leven is het ontwikkelen van maatwerkplekken voor mensen met een complexe zorgvraag waarvoor binnen het bestaande zorgaanbod niet voldoende passende plekken beschikbaar zijn. Zorgkantoren werken samen met zorgaanbieders om deze maatwerkplekken te ontwikkelen. Voorafgaand worden deze complexe zorgvragen besproken in de regionale taskforces.

Wat een maatwerkplek is, wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, hoe het beoordelingsproces verloopt en hoe u de cliënt hiervoor aanmeldt, leest u hier in het kort. Meer informatie staat in de notitie Maatwerkplekken. Deze vindt u op deze pagina bij de downloads.

Wat is een regionale taskforce?

In elke zorgkantoorregio is een regionale taskforce actief. Dit is een overleg waarin zorgaanbieders en zorgkantoren (GZ en GGZ) elke vier tot zes weken bij elkaar komen om regionale complexe casuïstiek waarvoor geen passend aanbod gevonden wordt te bespreken. In een aantal taskforces neemt aanbieder van cliëntondersteuning MEE deel aan deze besprekingen en adviseert als dat nodig het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Men bespreekt de cliëntcasuïstiek zoals die is aangedragen door zorgaanbieders, MEE of zorgkantoren en zoekt vervolgens naar de mogelijkheden van een passende plek. Is er in de regio geen passende plek voorhanden? Dan kan de casus overgedragen worden aan de landelijke taskforce en vervolgens aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de cliëntcasuïstiek te behandelen en om passende oplossingen te vinden.

Wat is een maatwerkplek?

Een passende plek, “de ultieme oplossing”, voor mensen met een langdurige stoornis en moeilijk verstaanbaar gedrag dat voortkomt uit een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en/of een psychische stoornis. Het gaat hier om cliënten waarvoor het bestaande zorgaanbod niet voldoende oplossingen biedt voor zowel de cliënt als zijn of haar directe omgeving, naasten en betrokken professionals. Goed om te weten: krijgt een cliënt een maatwerkplek toegewezen en besluit hij/zij hier geen gebruik van te maken? Dan dient u bij toekomstige veranderende problematiek/zorgbehoefte opnieuw een maatwerkplekaanvraag in.

Welke cliënten komen in aanmerking voor een maatwerkplek?

Vertrekpunt is dat de cliënt een Wlz-indicatie heeft. Daarnaast heeft de cliënt een complexe VG én GGZ-zorgvraag waarvoor geen passend zorgaanbod beschikbaar is. Voor deze cliënt wordt een maatwerkplek gecreëerd zodat de cliënt een zo normaal mogelijk leven kan leiden.

Hoe meldt u een cliënt aan voor de regionale taskforce of een maatwerkplek?

  • U meldt de cliënt waarvoor u zelf geen passend aanbod hebt, aan bij de regionale taskforce. De cliënt en zijn of haar zorgbehoefte worden eerst in dit overleg besproken. Wij nemen vervolgens contact met u op over de uitkomst.

  • Blijkt dat er geen regionale oplossing voor de cliënt mogelijk is? En voldoet de cliënt aan de criteria om in aanmerking te komen voor een maatwerkplek? Dan melden wij de cliënt aan bij de landelijke beoordelingscommissie met een aanmeldformulier en een toestemmingsformulier.

  • Het aanmeldformulier vult u volledig in. Het is daarbij belangrijk dat u de context en de voorgeschiedenis van de cliënt goed beschrijft.

  • Zorgt u er daarnaast voor dat het toestemmingsformulier is ingevuld en ondertekend door de cliënt (of zijn of haar vertegenwoordiger).

  • U levert beide formulieren voor een maatwerkplek aan per mail.
    Voor de regionale taskforce levert u beide formulieren via mail bij het zorgkantoor aan.

Meer informatie

In de notitie Maatwerkplekken vindt u meer informatie over onder andere het proces en de toelatingscriteria die gelden bij aanmelding van een cliënt voor een maatwerkplek.