Controles door het zorgkantoor

Bent u tevreden over uw zorgverleners? Krijgt u de zorg die u nodig heeft? En besteedt u uw pgb goed? Dat beoordelen we tijdens het huisbezoek. Het kan zijn dat er ook een aanvullend administratief onderzoek nodig is.

Huisbezoek

Jaarlijks gaan we bij een deel van onze budgethouders op huisbezoek. Dat doen wij, net als alle andere zorgkantoren in Nederland, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij zijn verplicht deze huisbezoeken uit te voeren.

Waarom komen we op huisbezoek?

Het doel van het huisbezoek is om u te informeren en adviseren over uw persoonsgebonden budget (pgb). We willen graag van u persoonlijk horen of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb krijgt. Samen met u kijken we welke zorg u inkoopt en of deze bij u past. Daarnaast controleren we of u uw pgb besteedt waarvoor het is bedoeld. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor u om vragen te stellen.

Het is belangrijk dat u meewerkt aan het huisbezoek, dit is namelijk één van de verplichtingen die het hebben van een pgb met zich meebrengt. Als u niet meewerkt aan het huisbezoek, heeft dit gevolgen voor uw pgb.

Wat mag u verwachten?

Voordat we bij u langskomen, ontvangt u van ons bericht waarin we u vragen een afspraak in te plannen voor het huisbezoek. Die afspraak bevestigen wij u vervolgens per e-mail of per brief. Een huisbezoek duurt ongeveer één uur.

Aanwezigen bij het huisbezoek

  • De budgethouder (degene met een indicatie voor langdurige zorg). Voor alle budgethouders geldt dat deze aanwezig zijn, tenzij dit anders met u is afgesproken. U hoeft als budgethouder niet het hele gesprek aanwezig te zijn als u een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp heeft.

  • Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp? Dan moet deze ook aansluiten.

  • Medewerkers van een bemiddelingsbureau en zorgverleners mogen niet bij het gesprek aanwezig zijn. Zorgverleners die eerste- en tweedegraads familie zijn van de budgethouder mogen wel aanwezig zijn.

Alle aanwezigen tijdens het huisbezoek moeten zich kunnen legitimeren. Is er afgesproken dat de budgethouder niet bij het gesprek hoeft te zijn? Zorg dan voor een (kopie) legitimatiebewijs.

Werkt u in het PGB Portaal? Zorgt u er dan voor dat u kunt inloggen in het PGB Portaal tijdens het huisbezoek. Wij bekijken dan uw zorgovereenkomsten, declaraties en facturen in het portaal. Werkt u niet in het PGB Portaal? Houd dan alle papieren zorgovereenkomsten, zorgbeschrijvingen, declaraties en facturen bij de hand.

Administratief onderzoek

Naast het huisbezoek kan er een administratief onderzoek worden uitgevoerd. Deze controle wordt gedaan door onze medewerkers op kantoor. Bij het administratief onderzoek beoordelen we de inhoud, doelmatigheid en correctheid van de zorg. Is hierover onduidelijkheid? Dan kan het zijn dat we u uitnodigen om hierover met ons in gesprek te gaan.

Uitnodiging ontvangen?

Wordt u geselecteerd voor het huisbezoek en/of administratief onderzoek? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging per post. Hierin staat hoe u een afspraak maakt en hoe u zich kunt voorbereiden. Het is belangrijk dat u meewerkt. Anders kan het gevolgen hebben voor uw pgb.

Misbruik van het pgb

Als u misbruik maakt van het pgb, kan het zijn dat uw budget wordt ingetrokken. Daarnaast moet u het verkeerd bestede budget terugbetalen. Als u het pgb heeft misbruikt, kunt u in de toekomst geen zorg meer inkopen met een pgb. Van misbruik doen wij altijd aangifte bij de politie.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.