Meerzorg

Soms is de zorgvraag van een cliënt zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om cliënten in een instelling en om thuiswonende cliënten. De regeling Meerzorg is er voor alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Op deze pagina leest u informatie over de toeslag Meerzorg ZZP/VPT (intramuraal). Wilt u meer informatie over de toeslag Meerzorg MPT (thuis)? Hier leest u er meer over.

Meerzorg ZZP/VPT (intramuraal)

Een cliënt komt in aanmerking voor meerzorg ZZP/VPT als hij een indicatiebesluit heeft voor een van de volgende zorgzwaartepakketten (zorgprofielen)

 • VG-5, VG-7, VG-8
 • LG-5, LG-6, LG-7
 • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel
 • LVG-4, LVG-5, SGLVG
 • VV-7, VV-8
 • GGZ-6B of GGZ-7B
 • 4GGZ-W, 5GGZ-W

Het meerzorgproces in het kort

Bij bepaalde zorgzwaartepakketten (ZZP/VPT) is meerzorg mogelijk. De zorgbehoefte van de cliënt moet dan minimaal 25% in uren hoger zijn dan de zorg die volgens de indicatie mogelijk is. U vraagt als zorgaanbieder meerzorg aan bij ons zorgkantoor. Wij beoordelen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Kennen wij de meerzorg toe, dan bepalen we vervolgens de omvang (een geldbedrag) en de duur van de meerzorg. Vervolgens ontvangt u van ons een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

Groepsmeerzorg en individuele meerzorg

Groepsmeerzorg

Vanaf 2020 kan groepsmeerzorg worden ingezet bij groepen van minimaal drie cliënten.
Het voordeel van de groepsmeerzorgregeling is dat bij het verantwoorden van de zorginzet geen toerekening naar de individuele cliënt noodzakelijk is. Hierdoor kunt u de extra middelen niet alleen inzetten voor de cliënt voor wie de meerzorg is, maar ook voor verbeteringen in de omgeving van de cliënt. Daardoor kunt u de beschikbare middelen flexibeler besteden.

Individuele meerzorg

U kiest voor individuele meerzorg als de doelen voor de cliënt zo specifiek zijn, dat deze niet voor andere cliënten op de groep gelden.
De volledige regeling Meerzorg vindt u in het Voorschrift zorgtoewijzing 2021.

Cyclus meerzorg ZZP/VPT

Stap 1: Meerzorgplan

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere individuele cliënten of groepen? Dan dient u in de volgende situaties een Meerzorgplan bij ons in: 

Levert u al meerzorg aan cliënten? 

Dan dient u een meerzorgplan in als:

 • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Levert u nog geen meerzorg aan cliënten? 

Dan dient u een meerzorgplan in als:

 • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
 • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Stap 2: Meerzorgdialoog

Op basis van het meerzorgplan vindt de meerzorgdialoog plaats. Een meerzorgdialoog is een gesprek tussen de zorgaanbieder die de meerzorg levert en het zorgkantoor en gaat over alle meerzorg die binnen de organisatie wordt ingezet.

De meerzorgdialoog vindt minimaal 1 keer per jaar plaats en wordt altijd gevoerd aan het eind van het jaar. We combineren het evaluatiegesprek over meerzorg van het afgelopen jaar met het gesprek over de meerzorg voor het komende jaar. Onze zorginkoper neemt contact met u op om de meerzorgdialoog in te plannen. Het Centrum Consultatie en Expertise (CCE) sluit ook aan bij dit gesprek.

Weet u dat er een meerzorgdialoog moet gaan plaatsvinden?

Geef dit dan alvast door aan uw zorginkoper. Zo zorgen we er samen voor dat alle te voeren meerzorgdialogen ook worden gevoerd.

Levert u groepsmeerzorg?

Zorg er dan voor dat u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de meerzorgdialoog de documenten hieronder ingevuld aan ons hebt aangeleverd. Dit doet u op de gebruikelijke manier via het VECOZO-notitieverkeer.

Stap 3: Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorginhoudelijk gesprek over de meerzorg en vindt plaats tussen de betrokken zorgprofessionals, cliënten en/of hun naasten, het CCE (en eventueel het zorgkantoor). Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend: zorgaanbieders moeten minimaal één keer per 3 jaar alle meerzorgcliënten bespreken in een ontwikkelgesprek. Verder bent u als zorgaanbieders verantwoordelijk voor het inplannen van het ontwikkelgesprek.

Informeert u uw zorginkoper op het moment dat er een ontwikkelgesprek wordt gepland. Wij laten u vervolgens weten of we aansluiten bij het gesprek.  

Zo vraagt u meerzorg aan

Het sjabloon Meerzorg voor zorg in natura (ZIN) gebruikt u bij:

 • cliënten die intramuraal verblijven (zowel individueel als groepsmeerzorg) (ZZP)
 • cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT) 

Zorg ervoor dat u alle verplichte velden en tabbladen invult. We behandelen alleen volledig ingevulde sjablonen en formulieren.

Meerzorg aanvragen in 2021 (vanaf 1 januari 2021)

Wilt u meerzorg voor 2021 aanvragen? U gebruikt hiervoor het Sjabloon Meerzorg 2021 en de bijbehorende vragenlijst. De vragenlijst vervangt de tabbladen 5,6, 7a en 7b uit het sjabloon Meerzorg 2020.

U kunt dit sjabloon en de vragenlijst gebruiken bij aanvragen voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor groepsmeerzorg. U verstuurt dit sjabloon via het VECOZO-notitieverkeer. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen hebt ingevuld. Dus ook de rekenmodule en de betreffende vragenlijst. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt van ons retour. Het sjabloon Meerzorg 2020 kunt u in 2021 niet meer gebruiken.

De aanpassingen in het Sjabloon Meerzorg 2021
Het Sjabloon Meerzorg 2021 was de afgelopen weken tijdelijk niet beschikbaar. Het sjabloon is door een extern adviseur beoordeeld en is vervolgens aangepast. In deze memo leest u hierop een uitgebreide toelichting.

Ook is het tijdspad (hieronder) voor het indienen en bespreken van de aanvragen aangepast.

Tijdspad

Het tijdspad hieronder geldt voor het jaar 2021 en gaat op voor de nieuwe en heraanvragen individuele en groepsmeerzorg voor 2021.

Wanneer? Wat? Wie?
2 weken voorafgaand aan meerzorgdialoog Meerzorgplan indienen. En indien van toepassing: Evaluatieformulier 2020 per groepsmeerzorglocatie indienen zorgaanbieder;
Voor 1 april 2021 Meerzorgdialoog voeren zorgkantoor, zorgaanbieder en CCE
1 februari 2021*
*Aanvragen die na deze datum worden gedaan, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen
Uiterlijk indienen nieuwe groepsmeerzorgsjablonen, heraanvragen of aangepaste groepsmeerzorgsjablonen zorgaanbieder
Gedurende het hele jaar Aanvraag Individuele meerzorg zorgaanbieder
Uiterlijk 1 april 2021 Toekenning groepsmeerzorg (met ingang van 1 januari 2021) zorgkantoor
Gedurende het hele jaar Ontwikkelgesprekken zorgaanbieder, CCE en eventueel het zorgkantoor

Verhuist uw cliënt naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. De oude zorgaanbieder en het oude zorgkantoor moeten dit dan bevestigen. Dat doet u via het sjabloon Meerzorg, tabblad ‘Verhuisformulier’. Het nieuwe zorgkantoor beslist vervolgens welke middelen worden overgenomen.

Declareer meerzorg via AW319

U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

Naar boven