Meerzorg

Soms is de zorgvraag van een cliënt zo complex, dat aanvullende zorg nodig is boven op de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van Meerzorg. Het kan gaan om cliënten in een instelling en om thuiswonende cliënten. De regeling Meerzorg is er voor alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Op deze pagina geven we een beknopte weergave van de soorten Meerzorg en het proces om te komen tot een Meerzorgaanvraag. Voor de uitgebreide (detail)informatie verwijzen wij u naar het actuele Voorschrift Zorgtoewijzing. Onderaan deze pagina vindt u alle actuele documenten waarnaar verwezen wordt op deze pagina.

Leveringsvormen

Bij de aanvraag van Meerzorg maken we onderscheid tussen aanvragen voor cliënten met leveringsvorm ZZP / VPT en cliënten met leveringsvorm MPT.

Proces aanvraag en beoordeling Meerzorg

Hieronder staat het aanvraagproces beschreven voor een Meerzorgaanvraag voor de 4 verschillende soorten Meerzorg. Voordat u als zorgaanbieder Meerzorg aanvraagt, is het van belang dat u onderzoekt of er echt sprake is van Meerzorg (extreme zorgzwaarte) of dat er andere oplossingen zijn om aan de zorgvraag te voldoen. Toets met onderstaande checklist voorafgaand aan uw aanvraag of er sprake is van Meerzorg.

Checklist

  • Komt het zorgprofiel in aanmerking om Meerzorg aan te vragen?
  • Is het geïndiceerde zorgprofiel nog passend of is een herindicatie bij het CIZ nodig?
  • Heeft u de problematiek voldoende intern (bijvoorbeeld behandelaren) en (eventueel) extern (bijvoorbeeld CCE) met deskundigen besproken? Is de beeldvorming en diagnostiek duidelijk? Is de context in de basis op orde (denk aan personele bezetting, deskundigheid team, passende woonlocatie)?
  • Het moet duidelijk zijn wat het doel is van de Meerzorg en waar u naar toe wilt werken. Het is de bedoeling dat u SMART geformuleerde doelen opstelt, waarbij het uitgangspunt is dat Meerzorg een tijdelijke toeslag is.
  • Bespreek uw Meerzorgaanvraag vooraf met uw manager, begeleider en behandelaar en stem deze af met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

De volgende stappen kunnen hierbij helpen. Inventariseer:

  1. De huidige situatie van de cliënt
  2. De gewenste situatie van de cliënt
  3. De zorginzet die nodig is om de gewenste situatie te behalen

Als de Meerzorgaanvraag voldoet aan alle voorwaarden zoals beschreven in de NZa-beleidsregel Meerzorg en het Voorschrift Zorgtoewijzing, kunt u een Meerzorgaanvraag indienen.

Aanvraagproces

U vindt hier een beschrijving van het aanvraagproces voor een Meerzorgaanvraag voor de 4 verschillende soorten Meerzorg.

Individuele Meerzorg

Stap 1
Toets voorafgaand of Meerzorg passend is aan de hand van de checklist die u hierboven aantreft.

Stap 2
De zorgaanbieder gebruikt het actuele aanvraagformulier (rekentool) Meerzorg. Daarnaast gebruikt de zorgaanbieder het actuele aanvraagformulier individuele Meerzorg.

Stap 3
Maak zo nodig gebruik van de handleiding in het aanvraagformulier (rekentool) en het toetsingskader Meerzorg 2024 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voeg extra relevante informatie toe (bijvoorbeeld behandelplan, signaleringsplan en/of CCE-verslag) aan de aanvraag.

Stap 4
Verstuur uw aanvraag via VECOZO-notitieverkeer

Stap 5
Het zorgkantoor neemt uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden heeft gevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt u van ons retour.

Stap 6
Het zorgkantoor kan bij een aanvraag vragen om extra informatie of om een locatiebezoek (bijvoorbeeld bij een hoge Meerzorgaanvraag)

Stap 7
Het zorgkantoor beoordeelt een aanvraag binnen 6 weken. Dit wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van een volledig ingediende aanvraag. Kan het zorgkantoor de beoordeling niet binnen 6 weken afronden, dan stelt het zorgkantoor de aanvrager hiervan op de hoogte.

Stap 8
Het zorgkantoor kan expertise van een externe partij (bijvoorbeeld het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise) inschakelen en vragen om inhoudelijk mee te denken over een aanvraag. De externe partij geeft advies aan het zorgkantoor. In deze situaties neemt het zorgkantoor, op basis van alle informatie, binnen 12 weken een besluit (de streeftermijn is 10 weken)

Stap 9
Het zorgkantoor legt het besluit op een Meerzorgaanvraag vast in een beschikking en stuurt deze via een beveiligde route naar de aanvragende zorgaanbieder. In de beschikking staat of de aanvraag voor een cliënt akkoord is.

Preventieve Meerzorg

Stap 1
Toets voorafgaand of Meerzorg passend is aan de hand van de checklist.

Stap 2
De zorgaanbieder gebruikt het actuele aanvraagformulier (rekentool) Meerzorg. Daarnaast gebruikt de zorgaanbieder het actuele aanvraagformulier individuele Meerzorg.

Stap 3
Maak zo nodig gebruik van de handleiding in het aanvraagformulier (rekentool) en het toetsingskader Meerzorg 2024 van Zorgverzekeraars Nederland. Voeg extra relevante informatie toe (bijvoorbeeld behandelplan, signaleringsplan en/of CCE-verslag) aan de aanvraag.

Stap 4
Verstuur uw aanvraag via VECOZO-notitieverkeer

Stap 5
Het zorgkantoor neemt uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden heeft gevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt u van ons retour.

Stap 6
Het zorgkantoor kan bij een aanvraag vragen om extra informatie of om een locatiebezoek (bijvoorbeeld bij een hoge Meerzorgaanvraag)

Stap 7
Het zorgkantoor beoordeelt een aanvraag binnen 6 weken. Dit wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van een volledig ingediende aanvraag. Kan het zorgkantoor de beoordeling niet binnen 6 weken afronden, dan stelt het zorgkantoor de aanvrager hiervan op de hoogte.

Stap 8
Het zorgkantoor kan expertise van een externe partij (bijvoorbeeld het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise) inschakelen en vragen om inhoudelijk mee te denken over een aanvraag. De externe partij geeft advies aan het zorgkantoor. In deze situaties neemt het zorgkantoor, op basis van alle informatie, binnen 12 weken een besluit (de streeftermijn is 10 weken)

Stap 9
Het zorgkantoor legt het besluit op een Meerzorgaanvraag vast in een beschikking en stuurt deze via een beveiligde route naar de aanvragende zorgaanbieder. In de beschikking staat of de aanvraag voor een cliënt akkoord is.

Groepsmeerzorg

Stap 1
Toets voorafgaand of Meerzorg passend is aan de hand van de checklist die u hierboven aantreft.

Stap 2
De zorgaanbieder gebruikt het actuele aanvraagformulier (rekentool) Meerzorg. Daarnaast gebruikt de zorgaanbieder het actuele aanvraagformulier Groepsmeerzorg.

Stap 3
Maak zo nodig gebruik van de handleiding in het aanvraagformulier (rekentool) en het toetsingskader Meerzorg 2024 van Zorgverzekeraars Nederland. Voeg extra relevantie informatie toe (bijvoorbeeld behandelplan, signaleringsplan en/of CCE-verslag) aan de aanvraag.

Stap 4
Verstuur uw aanvraag via VECOZO-notitieverkeer.

Stap 5
Het zorgkantoor neemt uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden heeft gevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt u van ons retour.

Stap 6
Het zorgkantoor kan bij een aanvraag vragen om extra informatie of om een locatiebezoek (bijvoorbeeld bij een hoge Meerzorgaanvraag)

Stap 7
Het zorgkantoor beoordeelt een aanvraag binnen 6 weken. Dit wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van een volledig ingediende aanvraag. Kan het zorgkantoor de beoordeling niet binnen 6 weken afronden, dan stelt het zorgkantoor de aanvrager hiervan op de hoogte.

Stap 8
Het zorgkantoor kan expertise van een externe partij (bijvoorbeeld het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise) inschakelen en vragen om inhoudelijk mee te denken over een aanvraag. De externe partij geeft advies aan het zorgkantoor. In deze situaties neemt het zorgkantoor, op basis van alle informatie, binnen 12 weken een besluit (de streeftermijn is 10 weken).

Stap 9
Het zorgkantoor legt het besluit op een Meerzorgaanvraag vast in een beschikking en stuurt deze via een beveiligde route naar de aanvragende zorgaanbieder. In de beschikking staat of de aanvraag voor een cliënt akkoord is.

Individuele Meerzorg MPT

Stap 1
Toets voorafgaand of Meerzorg passend is aan de hand van de checklist die u hierboven aantreft.

Stap 2
De zorgaanbieder gebruikt de actuele versie van de Rekenmodule en vult daarin de tab Meerzorg onderbouwing bij MPT (in combinatie met PGB). Onder de tab Werkwijze Rekenmodule wordt hierover uitleg gegeven.

Stap 3
Zijn er meerdere zorgaanbieders bij een cliënt betrokken? Dan wordt bij een aanvraag Meerzorg MPT met de cliënt besproken wie de CZT is. Die vraagt de Meerzorg aan.

Stap 4
De CZT vult in de AAT het veld Doelmatig met Nee en het veld Verantwoord met Ja.

Stap 5
Is er sprake van een combinatie MPT met PGB? Volg dan de aanvraagprocedure PGB als de nadruk ligt op PGB. (Voor het MPT-gedeelte wordt in deze situaties ook altijd een rekenmodule ingevuld door de CZT anders heeft het zorgkantoor geen totaalbeeld van het budget.) Volg anders de aanvraagprocedure MPT.

Stap 6
Verstuur uw aanvraag via VECOZO-notitieverkeer

Stap 7
Het zorgkantoor neemt uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden heeft gevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt u van ons retour.

Stap 8
Het zorgkantoor kan bij een aanvraag vragen om extra informatie (bijvoorbeeld bij een hoge Meerzorgaanvraag)

Stap 9
Het zorgkantoor beoordeelt een aanvraag binnen 6 weken. Dit wordt berekend vanaf de ontvangstdatum van een volledig ingediende aanvraag. Kan het zorgkantoor de beoordeling niet binnen 6 weken afronden, dan stelt het zorgkantoor de aanvrager hiervan op de hoogte.

Stap 10
Het zorgkantoor kan expertise van een externe partij (bijvoorbeeld het CCE, Centrum voor Expertise en Consultatie) inschakelen en vragen om inhoudelijk mee te denken over een aanvraag. De externe partij geeft advies aan het zorgkantoor. In deze situaties neemt het zorgkantoor, op basis van alle informatie, binnen 12 weken een besluit (de streeftermijn is 10 weken)

Stap 11
Het zorgkantoor legt het besluit op een Meerzorgaanvraag vast in een beschikking en stuurt deze via een beveiligde route naar de aanvragende zorgaanbieder. In de beschikking staat of de aanvraag voor een cliënt akkoord is.