Gewaarborgde hulp

Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Een gewaarborgde hulp kan u helpen.

Wat is een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. Ook is hij verantwoordelijk voor alle verplichtingen. Zoals het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuzegesprek en het kiezen van goede zorgverleners.

Lees meer over gewaarborgde hulp

Soms is het verplicht

Hebt u een indicatie voor Verpleging en Verzorging 4, 5, 6 of 7? Of voor Verstandelijke Gehandicaptenzorg 4, 5, 6, 7 of 8? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u al een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

Ú kiest uw gewaarborgde hulp

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp wordt. Hij of zij moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zit niet in detentie
  • Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen 
  • Woont maximaal 200 kilometer bij u vandaan (hij/zij mag ook buiten Nederland wonen) 
  • Is geen zorgverlener van u, tenzij u eerste- of tweedegraads familie bent 
  • Krijgt geen vergoeding uit het pgb voor zijn taken als gewaarborgde hulp
  • Heeft geen betalingsproblemen (zoals WSNP, faillissement of uitstel van betaling)
  • Is niet eerder vertegenwoordiger geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
  • Is aanwezig bij een Bewust Keuzegesprek en/of huisbezoek
  • Is altijd eerste contactpersoon
  • Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren

Vul de verklaring in

Wilt u een gewaarborgde hulp uw pgb laten regelen? Of hebt u een nieuwe gewaarborgde hulp? Vul samen de verklaring in en stuur deze naar ons. Wij beoordelen dan of uw gewaarborgde hulp aan de eisen voldoet.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen?