Gewaarborgde hulp

Krijg hulp bij het regelen van uw persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand om hulp vragen. Dit noemen we een gewaarborgde hulp.

Wat is een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. En is verantwoordelijk voor alles wat volgens de pgb-verplichtingen moet gebeuren.

Bij het opstarten van een pgb gaat het vooral over het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuze gesprek (BKG) en het kiezen van goede zorgverleners. Maar ook na het BKG zijn er taken voor de gewaarborgde hulp, zoals:

 • inkopen van de juiste en kwalitatief goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners
 • controleren of de budgethouder de juiste zorg krijgt
 • controleren van declaraties en facturen en deze indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • aansturen van de zorg en de zorg evalueren met de zorgverleners
 • aanwezig zijn bij een huisbezoek van CZ zorgkantoor

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

In onderstaande situaties is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u al een (professionele) wettelijke vertegenwoordiger hebt:

 • een zorgprofiel VV 4, 5, 6, of 7
 • een zorgprofiel VG 4, 5 6, 7 of 8
 • een zorgprofiel GGZ W 1 t/m 4

Ú kiest uw gewaarborgde hulp

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp wordt. Hij of zij moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. De gewaarborgde hulp:

 • Zit niet in Bij detentie is er sprake van vrijheidsbeneming op basis van het strafrecht. Er zijn 2 verschillende vormen:
  • Voorlopige hechtenis: hierbij wordt iemand vastgehouden uit voorzorg, bijvoorbeeld omdat de persoon wordt verdacht van een strafbaar feit maar er is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. Dit wordt ook wel inverzekeringstelling genoemd.
  • Gevangenisstraf: is iemand veroordeeld vanwege een strafbaar feit? Dan zit iemand in detentie en wordt er dus gesproken over een gevangenisstraf.
 • Kan zich houden aan de pgb-verplichtingen 
 • Woont maximaal 200 kilometer of 2 uur (enkele reis) bij u vandaan (dat mag ook buiten Nederland zijn, maar dan gelden er wel aanvullende voorwaarden)
 • Is géén zorgverlener van u, behalve als u eerste- of tweedegraads familie bent
 • Krijgt niet betaald om gewaarborgde hulp te zijn
 • Heeft géén betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of uitstel van betaling)
 • Heeft zich aan de regels gehouden als hij of zij eerder gewaarborgde hulp voor iemand was
 • Is aanwezig bij een bewuste keuze gesprek of huisbezoek
 • Is altijd eerste contactpersoon
 • Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren
 • Ontvangt zelf geen zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Staat niet onder bewind of curatele
 • Is een natuurlijk persoon

Zo regelt u een gewaarborgde hulp

Wilt u een gewaarborgde hulp uw persoonsgebonden budget (pgb) laten regelen? Of hebt u een nieuwe gewaarborgde hulp? Vul samen de verklaring in en stuur deze naar ons. Wij beoordelen dan of deze persoon uw gewaarborgde hulp kan zijn.

Wilt u een andere gewaarborgde hulp?

Hebt u al een gewaarborgde hulp, maar wilt u iemand anders aanwijzen? Dat kan natuurlijk. Vul samen met de nieuwe gewaarborgde hulp de verklaring in. Laat uw huidige gewaarborgde hulp de verklaring ook tekenen zodat wij weten dat hij of zij akkoord is met de beëindiging.
Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger de verklaring tekenen namens u.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven