Gewaarborgde hulp

Krijg hulp bij het regelen van uw persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand om hulp vragen. Dit noemen we een gewaarborgde hulp.

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Heeft u al een pgb dat wordt beheerd door een gewaarborgde hulp? Dan moet u of uw wettelijk vertegenwoordiger de gewaarborgde hulp machtigen tot pgb-beheerder. U ontvangt hierover later dit jaar van ons persoonlijk bericht. Voor deze tijd hoeft u nog niks te doen. Wanneer wij meer weten rondom deze wijziging, wordt dit bericht aangevuld.

Wat is een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. En is verantwoordelijk voor alles wat volgens de pgb-verplichtingen moet gebeuren.

Bij het opstarten van een pgb gaat het vooral over het ondertekenen van formulieren, het voeren van het bewuste keuze gesprek (BKG) en het kiezen van goede zorgverleners. Maar ook na het BKG zijn er taken voor de gewaarborgde hulp, zoals:

 • inkopen van de juiste en kwalitatief goede zorg en het digitaal afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners in het PGB Portaal
 • controleren of de budgethouder de juiste zorg krijgt
 • controleren van declaraties en facturen en deze indienen via het PGB Portaal
 • aansturen van de zorg en de zorg evalueren met de zorgverleners
 • eerste aanspreekpunt voor CZ zorgkantoor
 • aanwezig zijn bij een huisbezoek van CZ zorgkantoor

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

In onderstaande situaties is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u al een (professionele) wettelijke vertegenwoordiger heeft:

 • een zorgprofiel VV 4, 5, 6 of 7
 • een zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 of 8
 • een zorgprofiel GGZ W 1, 2, 3 of 4
 • als tijdens een bewuste keuze gesprek of huisbezoek door het zorgkantoor is vastgesteld dat u zelf niet in staat bent om uw budget te beheren.

Ú kiest uw gewaarborgde hulp

U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp wordt. Hij of zij moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. De gewaarborgde hulp:

 • Is aanwezig bij een bewuste keuze gesprek en/of het huisbezoek
 • Is altijd eerste aanspreekpunt voor het zorgkantoor en ontvangt daarom alle post
 • Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren
 • Moet Nederlands kunnen spreken en mag dus geen tolk gebruiken. De gewaarborgde hulp moet ook de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om de pgb-administratie te kunnen voeren
 • Zit niet in detentie. Bij detentie is er sprake van vrijheidsbeneming op basis van het strafrecht. Er zijn 2 verschillende vormen:
  - Voorlopige hechtenis: hierbij wordt iemand vastgehouden uit voorzorg, bijvoorbeeld omdat de persoon wordt verdacht van een strafbaar feit maar er is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. Dit wordt ook wel inverzekeringstelling genoemd.
  - Gevangenisstraf: is iemand veroordeeld vanwege een strafbaar feit? Dan zit iemand in detentie en wordt er dus gesproken over een gevangenisstraf.
 • Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen
 • Heeft zelf geen bewindvoerder of curator aangewezen door een rechtbank
 • Heeft zelf geen Wlz-indicatie waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is
 • Woont maximaal 200 kilometer bij u vandaan (hij/zij mag ook buiten Nederland wonen)
 • Is géén zorgverlener van u, behalve als u eerste- of tweedegraads familie bent
 • Een gewaarborgde hulp mag niet worden betaald uit het pgb
 • Heeft géén betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of uitstel van betaling)
 • Heeft zich aan de regels gehouden als hij of zij eerder gewaarborgde hulp voor iemand was

Zo regelt u een gewaarborgde hulp

U heeft nog geen pgb, maar u wilt een pgb aanvragen dat beheerd gaat worden door een gewaarborgde hulp

Heeft u nog geen pgb, maar wilt u een pgb aanvragen en wilt u dat het beheer van het pgb wordt gedaan door een gewaarborgde hulp? Dan kunt u de gewaarborgde hulp aanwijzen via het aanvraagformulier dat u van ons ontvangt. Lees meer over het aanvragen van een pgb.

U heeft al een pgb en gaat het beheer van uw pgb voor de eerste keer overdragen aan een gewaarborgde hulp

Heeft u al een pgb, maar wilt u iemand anders uw budget laten beheren? Stuur dan de volgende documenten naar ons op:

 • Het door u samen ingevulde formulier: Ik heb een gewaarborgde hulp nodig
 • Een door de gewaarborgde hulp ingevuld en ondertekend budgetplan.
 • Let op:
  - Wijzigt er niets aan uw zorginzet? Dan kan de gewaarborgde hulp een handtekening plaatsen op het bestaande budgetplan
  - Wijzigt er wél iets aan uw zorginzet? In deze gevallen moet de gewaarborgde hulp het nieuwe budgetplan invullen en ondertekenen. 
 • een kopie identiteitsbewijs* van uw gewaarborgde hulp in verband met handtekeningencontroles die nodig zijn in uw dossier.
 • Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een bewindvoerder of een curator? Dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger de verklaring tekenen namens u. Heeft u twee wettelijk vertegenwoordigers? Bijvoorbeeld een minderjarige budgethouder met twee ouders met gezag? Dan moeten beide wettelijk vertegenwoordigers de verklaring ondertekenen.

*Wij vragen u alle persoonskenmerken op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken met uitzondering van de volledige naam, geboortedatum en de handtekening op het document. Dit kunt u eenvoudig doen met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Let erop dat bij het toevoegen van het watermerk deze niet door uw handtekening loopt.

Wilt u een andere gewaarborgde hulp?

Heeft u al een gewaarborgde hulp, maar wilt u iemand anders aanwijzen? Dat kan natuurlijk. Vul dan samen met de huidige én uw nieuwe gewaarborgde hulp het formulier Ik wil een andere gewaarborgde hulp” in. Stuur het ingevulde formulier samen met de volgende documenten naar ons op:

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een bewindvoerder of een curator? Dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger de verklaring tekenen namens u. Heeft u twee wettelijk vertegenwoordigers? Bijvoorbeeld een minderjarige budgethouder met twee ouders met gezag? Dan moeten beide wettelijk vertegenwoordigers de verklaring ondertekenen.

*Wij vragen u alle persoonskenmerken op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken met uitzondering van de volledige naam, geboortedatum en de handtekening op het document. Dit kunt u eenvoudig doen met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Let erop dat bij het toevoegen van het watermerk deze niet door uw handtekening loopt.

Hoe gaat het verder?

 1. Wij controleren of de persoon die u aan wilt wijzen uw gewaarborgde hulp mag zijn op basis van bovengenoemde voorwaarden.
 2. Vervolgens kan het zijn dat wij uw (nieuwe) gewaarborgde hulp uitnodigen voor een bewuste keuze gesprek (BKG). Als dit zo is, dan plannen wij met de (nieuwe) gewaarborgde hulp een gesprek. Nadat wij getoetst hebben of de nieuwe gewaarborgde hulp voldoet aan alle voorwaarden, wordt de wijziging van de gewaarborgde hulp definitief verwerkt.

Is alles in orde?
Dan ontvangt de nieuwe gewaarborgde hulp van ons een bevestigingsbrief zodra wij de wijziging definitief hebben verwerkt.

Had u al een gewaarborgde hulp? Dan ontvangt deze ook een bevestigingsbrief van ons om hem/haar te informeren dat de taken van gewaarborgde hulp komen te vervallen.

Is het niet in orde?
Voldoet de nieuwe gewaarborgde hulp niet aan alle voorwaarden of blijkt uit het BKG dat deze persoon niet geschikt is als gewaarborgde hulp? Dan ontvangt de nieuwe gewaarborgde hulp schriftelijk een afwijzing waarin onze beoordeling wordt toegelicht.

Omdat de bestaande gewaarborgde hulp heeft aangegeven te willen stoppen, heeft u geen gewaarborgde hulp meer. Om het mogelijk te maken dat u bezwaar kunt maken tegen onze beslissing dat de nieuwe gewaarborgde hulp niet geschikt is, zetten wij uw pgb stop met een datum in de toekomst. Wij sturen een beëindigingsbrief naar het adres van de budgethouder. U kunt dan óf in bezwaar gaan tegen deze beslissing of iemand anders aanwijzen als gewaarborgde hulp.

Zodra er een goedgekeurde gewaarborgde hulp is verwerkt in onze administratie, wordt de einddatum van uw pgb uit onze administratie verwijderd.

Gevolgen wijziging gewaarborgde hulp voor het PGB Portaal

Maakt u of uw gewaarborgde hulp gebruik van het PGB Portaal? Op het moment dat de nieuwe gewaarborgde hulp door ons is goedgekeurd, kan de huidige gewaarborgde hulp niet langer inloggen in het PGB Portaal. Uw nieuwe gewaarborgde hulp krijgt automatisch toegang tot het PGB Portaal.

Wat als ik geen gewaarborgde hulp kan vinden?

Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste zorgverleners of bij het invullen van uw formulieren? Dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.