Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz opgenomen in register Zorginstituut

Dit kwaliteitskader voor de langdurige ggz is vanuit het perspectief van kwaliteit van leven van de cliƫnt en draagt bij aan een (verdere) integratie van klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel. Partijen kunnen op basis van het kwaliteitskader met elkaar in gesprek om leren en verbeteren vorm te geven.

Het kwaliteitskader is hier te vinden. De komende tijd gaan betrokken partijen verder met de acties die in het implementatieplan staan vermeld.