Maak afspraken over uw zorg thuis

Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Maak daarom samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. De afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en zorgplan.

Welke afspraken maakt u met uw zorgverlener?

Wie is uw aanspreekpunt?

Coördinator zorg thuis
Woont u thuis? Dan is de coördinator zorg thuis de zorgaanbieder uw eerste aanspreekpunt. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg. Ook als u op een wachtlijst staat voor een opname. Krijgt u zorg thuis van meerdere zorgaanbieders? Dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg.

Dossierhouder
Staat u op een wachtlijst voor verhuizing naar een zorginstelling? Dan is die zorgaanbieder uw eerste aanspreekpunt bij al uw zorg gerelateerde vragen rondom uw verhuizing naar de zorginstelling en uw zogenaamde dossierhouder.

Maakt u tijdens uw wachttijd gebruik van zorg thuis? Dan heeft u gedurende de overgangsperiode te maken met twee verschillende aanspreekpunten; één voor uw zorg thuis en één voor uw verhuizing naar een zorginstelling.

Maakt u gebruik van een Volledig Pakket Thuis? Dan is de zorgaanbieder die zorg levert altijd de dossierhouder.

Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten hiervoor zijn.

Zorgplan

In het zorgplan maakt u afspraken over uw zorg. U kijkt hierbij zoveel mogelijk naar úw wensen. Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. Of neem een onafhankelijke cliëntondersteuner mee.

Deze vragen beantwoordt u samen in het zorgplan:

 • Wat is belangrijk in uw leven en hoe moet uw zorg daarbij passen?
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Hoe ondersteunt uw zorgverlener u en hoe leveren zij de zorg?
 • Hoe stemmen verschillende zorgverleners onderling af? En wie is uw aanspreekpunt?
 • Wat kunt u zelf doen om uw doelen te bereiken. Hoe kan uw omgeving u hierbij helpen?
 • Wilt u gebruik maken van extra diensten? En wat kosten deze?

Uw zorgaanbieder gaat jaarlijks met u in gesprek over uw zorgplan en hoe u de zorgverlening ervaart. Wijzigt tussentijds uw zorgbehoefte? Ga hierover dan in gesprek met elkaar. Als er nieuwe afspraken gemaakt worden, dan legt uw zorgaanbieder deze vast in uw zorgplan.

Wat zijn uw rechten bij langdurige zorg?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of gaat u die binnenkort krijgen? Dan heeft u een aantal rechten.

 1. Recht op ondersteuning
  Het vinden en regelen van goede zorg kan ingewikkeld zijn. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij vertellen u wie u kan helpen.

 2. Recht op goede informatie van uw zorgverlener
  De zorgverlener moet u goed informeren. Bijvoorbeeld over:
  - Afhandeling van klachten
  - Extra betalingen voor aanvullende diensten
  - Wachttijden voor zorg en mogelijke alternatieven

 3. Recht op (vervangende) zorg
  Uw zorgverlener mag uw zorg niet zomaar stoppen. Willen ze dit toch doen? Dan dient de zorgaanbieder dit zowel aan u als aan het zorgkantoor schriftelijk te melden. En moet uw zorgverlener vervangende zorg voor u regelen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Advies of hulp nodig?

Wilt u advies bij het opstellen van het zorgplan? Onze zorgadviseurs helpen u graag.

Vraag advies

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Heeft u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.