Maak afspraken over uw zorg thuis

Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Maak daarom samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. De afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en zorgplan.

Welke afspraken maakt u met uw zorgverlener?

Wie is uw aanspreekpunt?

Coördinator zorg thuis
Woont u thuis? Dan is de coördinator zorg thuis de zorgaanbieder uw eerste aanspreekpunt. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van uw zorg. Ook als u op een wachtlijst staat voor een opname. Krijgt u zorg thuis van meerdere zorgaanbieders? Dan wordt in overleg met u afgesproken wie de coördinator zorg is. Deze coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg.

Dossierhouder
Staat u op een wachtlijst voor verhuizing naar een zorginstelling? Dan is die zorgaanbieder uw eerste aanspreekpunt en zogenaamde dossierhouder. Deze zorgaanbieder is uw aanspreekpunt bij al uw zorg gerelateerde vragen rondom uw verhuizing naar de zorginstelling. Deze zorgaanbieder is dan uw dossierhouder.

Maakt u tijdens uw wachttijd gebruik van zorg thuis? Dan hebt u gedurende de overgangsperiode te maken met twee verschillende aanspreekpunten; één voor uw zorg thuis en één voor uw verhuizing naar een zorginstelling.

Maakt u gebruik van een Volledig Pakket Thuis? Dan is de zorgaanbieder die zorg levert altijd de dossierhouder.

Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staan algemene afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens door uw zorgverlener, welke aanvullende diensten u afneemt en wat de kosten hiervoor zijn.

Zorgplan

In het zorgplan maakt u afspraken over uw zorg. U kijkt hierbij zoveel mogelijk naar úw wensen. Nodig altijd een familielid of bekende uit bij het gesprek over het zorgplan. Of neem een onafhankelijke cliëntondersteuner mee.

Deze vragen beantwoordt u samen in het zorgplan:

 • Wie levert welke zorg? En wanneer?
 • Welke doelen wilt u bereiken?
 • Wat kunt u zelf doen om uw doelen te bereiken. Hoe kan uw omgeving u hierbij helpen?
 • Hoe ondersteunt uw zorgverlener u en hoe leveren zij de zorg?
 • Wat is belangrijk in uw leven en hoe moet uw zorg daarbij passen?
 • Wilt u gebruik maken van extra diensten? En wat kosten deze?
 • Hoe stemmen verschillende zorgverleners onderling af? En wie is uw aanspreekpunt?

Minimaal 2 keer per jaar bespreekt u het zorgplan. En past u het zo nodig aan.

Wat zijn uw rechten bij langdurige zorg?

Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of gaat u die binnenkort krijgen? Dan hebt u een aantal rechten.

 1. Recht op ondersteuning 
  Het vinden en regelen van goede zorg kan ingewikkeld zijn. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij vertellen u wie u kan helpen. 

 2. Recht op goede informatie van uw zorgverlener
  De zorgverlener moet u goed informeren. Bijvoorbeeld over: 
  - Afhandeling van klachten 
  - Extra betalingen voor aanvullende diensten 
  - Wachttijden voor zorg en mogelijke alternatieven 

 3. Recht op (vervangende) zorg 
  Uw zorgverlener mag uw zorg niet zomaar stoppen. Willen ze dit toch doen? Dan dient de zorgaanbieder dit zowel aan u als aan het zorgkantoor schriftelijk te melden. En moet uw zorgverlener vervangende zorg voor u regelen.

Huidige zorg voortzetten in de Wlz

Maakt u momenteel gebruik van wijkverpleging of bent u kortdurend opgenomen in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf)? Met uw Wlz-indicatie stopt de vergoeding voor deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Krijgt u ondersteuning uit de Wmo? Dan is het belangrijk dat u uw gemeente over uw Wlz-indicatie informeert. Bespreek met uw zorgaanbieder hoe uw huidige zorg en ondersteuning zo spoedig mogelijk wordt voortgezet in de Wlz.

Advies of hulp nodig?

Wilt u advies bij het opstellen van het zorgplan? Onze adviserend verpleegkundigen helpen u graag.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Hebt u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.

Naar boven