Kracht van samenwerking staat centraal

Drie zorgorganisaties, gemeente Hoeksche Waard en CZ zorgkantoor stoppen duurzame coalitie en zetten samenwerking op andere wijze voort.

3 april 2023

In de afgelopen anderhalf jaar is door ouderenorganisaties Heemzicht, Zorgwaard en Alerimus, de gemeente Hoeksche Waard en CZ zorgkantoor hard gewerkt aan de transformatie van de ouderenzorg in de regio Hoeksche Waard. Dit gebeurde in de vorm van een samenwerkingsverband, de zogenaamde ‘duurzame coalitie’. Deze werd op 1 november 2021 in een intentie tot samenwerking vastgelegd. Na anderhalf jaar is duidelijk dat de gekozen opzet niet meer past.

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal ouderen neemt de komende twintig jaar enorm toe en die ouderen leven gemiddeld ook nog eens langer. Het aantal mensen met ouderdomsziekten gaat hoe dan ook fors toenemen. Dat betekent automatisch dat meer mensen een beroep zullen doen op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt ook het mantelzorgpotentieel naar verwachting af. Samen naar een oplossing zoeken voor deze vraagstukken is de basis voor samenwerkingsmodellen zoals een duurzame coalitie.  

Caro Verlaan, manager langdurige zorg CZ zorgkantoor licht toe: ‘’De zorgorganisaties in de Hoeksche Waard werken al sinds 2018 samen in het innovatieprogramma Thuis in de Kern. De gemeente Hoeksche Waard heeft samen met maatschappelijke partners de ‘Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2030’ vastgesteld en er wordt hard gewerkt aan een ambitieuze uitvoeringsagenda. Vruchtbare grond dus voor de uitdaging van de duurzame coalitie. Maar als zorgkantoor zien we dat het moeilijk is om dan op die rijdende trein te stappen en co-creatie op te starten. Dan moet je verstandig zijn en in goed overleg de knoop doorhakken. Het model loslaten en op een andere manier verder gaan. De kracht van de samenwerking stond centraal, en die blijft centraal staan. De kennis en ervaring die we in de afgelopen periode hebben opgedaan nemen we van harte mee in het vervolg. We willen iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd hartelijke bedanken voor alle energie en tijd die erin gestoken is.”

Het zorgkantoor zal in de komende periode samen met de zorgaanbieders en de gemeente Hoeksche Waard gaan onderzoeken op welke wijze de samenwerking voortgezet kan worden om de ontwikkelingen die er zijn op passende wijze te ondersteunen en monitoren.