Sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) lanceert visiedocument

De langdurige GGZ staat voor grote uitdagingen. De schaarste op de arbeidsmarkt, het toenemend aantal cliënten en de stijgende complexiteit zorgen voor druk op de huidige organisatie van onze zorg. Als we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg willen bieden, dan zijn veranderingen nodig. In ons visiedocument lichten we toe hoe wij denken de GGZ toekomstbestendig te kunnen maken.

22 februari 2023

In de periode tot en met 2027 werken we samen met de zorgaanbieders aan een toekomstbestendige langdurige GGZ. Dat doen we met drie thema’s die passen bij de uitdagingen waar we voor staan: passende zorg, zorg anders vormgeven en veerkrachtig samenwerken.

Lees er meer over in ons visiedocument.