Extra zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden

U hebt een persoonsgebonden budget (pgb). Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig hebt dan op grond van uw indicatie mogelijk is. U kunt in sommige gevallen dan extra zorg aanvragen.

Waarvoor kunt u extra budget aanvragen, zodat u meer zorg kunt inkopen?

Extra kosten thuis (EKT)

Voor als u langer thuis wilt blijven wonen, maar niet uitkomt met de zorg die vergoed wordt binnen uw zorgprofiel. Het extra budget kunt u gebruiken voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en huishoudelijke hulp.

Palliatief terminale zorg (PTZ)

Dit is zorg in de laatste levensfase. Denk aan verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding. Doel is om de kwaliteit van leven tot op het laatst zo goed mogelijk te houden en om naasten te ondersteunen. U kunt vanuit uw pgb palliatief terminale zorg thuis ontvangen.

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

Dit gaat om gespecialiseerde verpleging die in de thuissituatie nodig is na een opname in het ziekenhuis of na een medisch-specialistische behandeling. Denk aan het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.

Meerzorg

Hebt u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. U kunt deze krijgen als u structureel meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat, en u niet in aanmerking komt voor andere toeslagen.

(Non) invasieve beademing

Bent u aangewezen op invasieve of non-invasieve beademing in de thuissituatie? Dan hebt u mogelijk extra zorg of begeleiding nodig. U kunt hiervoor extra budget aanvragen.

Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Dit is bedoeld voor mensen met een zware lichamelijke beperking. Daarmee kunnen zorgverleners betaald worden die 24 uur per dag bij u aanwezig moeten zijn. Daardoor kunt u zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de maatschappij.

Overige toeslagen

Als sprake is van zeer complexe problematiek, kan het nodig zijn dat u gebruik moet maken van een intensieve dagbesteding, dagbehandeling en/of individuele behandeling. Lees welke toeslag voor u geldt.

Lees er meer over

Wanneer vraagt u extra zorg aan?

Extra zorg kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen. Maar het kan ook later. Hebt u extra zorg nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen, hoe u dat doet en u ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier.

Lees in de brochure ‘Mogelijkheden voor extra budget in 2021’ meer over welke mogelijkheden voor extra budget er zijn, hoe u ze aanvraagt en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven