Extra zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden

U heeft een persoonsgebonden budget (pgb). Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is. U kunt in sommige gevallen dan extra zorg aanvragen.

Waarvoor kunt u extra budget aanvragen, zodat u meer zorg kunt inkopen?

Overige toeslagen

Als sprake is van zeer complexe problematiek, kan het nodig zijn dat u gebruik moet maken van een intensieve dagbesteding, dagbehandeling en/of individuele behandeling. Lees welke toeslag voor u geldt.

Lees er meer over

Zo voorkomt u een budgettekort

Maak in het begin van het budgetjaar de balans op of u goed gaat uitkomen met uw beschikbare budget en richt de zorg zo efficiënt mogelijk in. U kunt aan het begin van het jaar nog afspraken maken met uw zorgverlener(s) om de benodigde zorg passend te maken binnen uw beschikbare budget. Denk aan een aanpassing van de uurtarieven en een zo efficiënt mogelijke verdeling van de zorguren. Laat, als uw financiële situatie dat toelaat, het verantwoordingsvrij bedrag pas aan het eind van het budgetjaar uitbetalen. Uw pgb-budget is namelijk vooral bedoeld om uw zorgverlener(s) uit te kunnen betalen voor de zorg die ze aan u leveren. Neemt u al aan het begin van het jaar het maximale verantwoordingsvrij bedrag op, dan kan dat aan het einde van het jaar voor een budgettekort zorgen.

Wilt u toch graag (een deel van) het verantwoordingsvrij bedrag opnemen? Bereken dan eerst of u uw zorgverleners gewoon kunt betalen.

Komt u toch budget tekort? Dan kunt u een storting doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om het tekort aan te vullen.

Wanneer vraagt u extra zorg aan?

Extra zorg kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen. Maar het kan ook later. Hebt u extra zorg nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen, hoe u dat doet en u ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Let op: het is niet mogelijk om extra zorg te regelen via het PGB Portaal. U dient hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen.

Lees in de brochure ‘Mogelijkheden voor extra budget in 2023’ meer over welke mogelijkheden voor extra budget er zijn, hoe u ze aanvraagt en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.