In de regio gezamenlijk aan de slag voor passende langdurige ggz

Mensen die langdurig en intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, moeten nu en in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om goede samenwerking en inzet van alle betrokken partijen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren zijn blij met de afspraken die Valente, de Nederlandse GGZ, MIND, Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van VWS hebben gemaakt.