Rapportages

Maandelijks ontvangt u rapportages via het beveiligd notitieverkeer van VECOZO. Hier leest u welke rapportages u ontvangt en wat wij van u vragen.

Scorelijst

Na start, mutatie of beëindiging van Wlz-zorg heeft u volgens de landelijke regelgeving vijf werkdagen de tijd om uw MAZ/MUT juist te registreren in iWlz. De scorelijst geeft per AGB-code aan hoeveel MAZ/MUT u maandelijks heeft geplaatst en hoeveel meldingen op tijd zijn ingediend. Ook is in deze scorelijst het percentage tijdige aanlevering weergegeven. Uit de rapportage kan blijken dat u uw MAZ of MUT te vaak niet op tijd registreert. Wij vragen u tenminste 95% van uw MAZ/MUT op tijd in iWlz te registreren. Het zorgkantoor controleert maandelijks uw voortgang op deze tijdige registratie.

Wat gebeurt er als u niet op tijd registreert?

Is uw MAZ of MUT-registratie onvoldoende (minder dan 95% op tijd)? Dan maken wij hiervan een melding bij uw zorginkoper. Deze bepaalt eventuele vervolgacties. Het gevolg van uw niet tijdige registratie is dat de cliënt mogelijk zijn/haar rekening voor de eigen bijdrage van het CAK later of verkeerd krijgt aangeleverd. Hierdoor kan het voorkomen dat een cliënt met terugwerkende kracht de eigen bijdrage in één keer moet betalen.

Actuele toewijzingen

Dit overzicht bevat de totale lijst met toewijzingen ‘in zorg’, ‘openstaande toewijzingen’ en ‘wacht statussen’. Aan de hand van deze rapportage krijgt u inzicht in uw gegevens en de gegevens die bekend zijn bij ons zorgkantoor. Wij vragen u de gegevens te vergelijken. Constateert u verschillen? Dan verwachten wij van u dat u hierop gepaste actie onderneemt. Zo zorgen we samen met u in het belang van de cliënt voor een correcte MAZ/MUT-registratie. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie over MAZ/MUT-registratie leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing

Vragen

Cliëntgebonden vragen levert u aan via het beveiligd notitieverkeer. Overige vragen? Neem dan contact met ons op via één van de contactmogelijkheden.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?