Informatie voor cliëntenraden

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten van zorgverleners. We hebben zorgverleners gevraagd hun cliëntenraden te betrekken bij de organisatie en kwaliteit van zorg. We willen namelijk dat de zorg nóg beter wordt. Zodat u de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.

Vanuit ons zorgkantoor willen we u als (vertegenwoordiger van een) cliënt en/of lid van de cliëntenraad informeren over de afspraken die wij met zorgverleners maken. Zodat u weet waarover zorgkantoren en zorgverleners met elkaar in gesprek gaan en hoe wij met elkaar samenwerken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke langdurige zorg. Welke afspraken wij maken en wat de inhoud daarvan is, leest u op deze pagina.

Elk jaar nieuwe afspraken

Elk jaar maken zorgkantoren afspraken met zorgverleners voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Afspraken over hoe de kwaliteit van de zorg goed blijft of beter wordt. Afspraken die ervoor zorgen dat er ook genoeg zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. En afspraken over de kosten van de zorg. Voor u als (vertegenwoordiger van een) klant en/of lid van de cliëntenraad zijn dit belangrijke afspraken. Want zij hebben invloed op uw wonen en leven of dat van de mensen die u vertegenwoordigt.

Netwerkbijeenkomsten NCZ

Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te versterken, organiseerde de Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden. Op de website van de NCZ leest u meer over deze netwerkbijeenkomsten.

Publieksversie inkoopdocumenten

Elk jaar maken zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders voor mensen met een indicatie voor de Wlz. Afspraken over hoe de kwaliteit van de zorg goed blijft of beter wordt. Afspraken die ervoor zorgen dat er ook genoeg zorg beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. En afspraken over de kosten van de zorg. Voor u als (vertegenwoordiger van een) cliënt en lid van de cliëntenraad zijn dit belangrijke afspraken. Ze hebben immers invloed op uw leven en wonen of dat van de mensen die u vertegenwoordigt.

Wij maakten daarom een beknopte versie van onze zorginkoopdocumenten; een publieksversie. Hierin leggen we uit wat we doen in de zorginkoop en wat we daarbij belangrijk vinden. Wij zien graag dat u als (vertegenwoordiger van een) cliënt en lid van een cliëntenraad betrokken bent bij de afspraken die wij met zorgaanbieders maken. Zodat u daar vanuit uw rol uw inbreng aan kunt geven.

Lees hier de publieksversie van de sector Verpleging & Verzorging (V&V)
Lees hier de publieksversie van de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Lees hier de cliëntversie van de sector Gehandicaptenzorg (GZ)

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor

Lees hoe wij cliënten betrekken bij onze zorginkoop