Perspectief van cliënt centraal in cliëntreizen

Hoe ervaren cliënten en hun naasten uit de gehandicaptenzorg het zoeken naar en kiezen van passende zorg vanuit de Wlz? Hoe en waar zoeken zij? Aan welke informatie hebben zij behoefte? Wat vinden zij belangrijk in het maken van de afweging voor zorglocaties en vormen van zorg? Ervaren zij dat zij iets te kiezen hebben? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de interviews die zijn gehouden met cliënten en naasten in het onderzoek ‘Perspectieven verruimen met klantreizen’, in opdracht van CZ zorgkantoor uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en BMC. CZ zorgkantoor vindt het van belang dat de in te kopen zorg aansluit bij de wens van de cliënt, vandaar het onderzoek.

9 februari 2023

Regionale bijeenkomsten

CZ zorgkantoor gaat met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag. Zo zullen we vanaf april a.s. vijf regionale bijeenkomsten met onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s) en zorgbemiddelaars van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg organiseren. Om samen de cliënt(belevings)reizen door te spreken en hiervan te leren. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we ook wederzijdse verwachtingen en verbeterpunten rond het ‘dossierhouderschap’ en daarnaast een eenduidige werkwijze bij aanmelding door de zorgaanbieder(s).

Over het onderzoek

CZ zorgkantoor heeft er behoefte aan om vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten meer inzicht te krijgen in hoe de inkoop van zorg beter kan. Ook in relatie tot ‘dossierhouderschap’ (hoe aanbieders invulling geven aan hun zorgplicht voor een cliënt op de wachtlijst, en hoe zij communiceren met de cliënt hierover). Op basis van de interviews zijn ‘cliëntreizen’ gemaakt. Dit zijn visuele weergaven van de verhalen van cliënten en naasten.

Bekijk hier het onderzoek plus de cliënt(belevings)reizen