Nieuwe fase KIK-V: zorgaanbieders verpleeghuiszorg gezocht die ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling

Zorgkantoren zetten zich in om met het programma KIK-V automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders te realiseren. Technisch zijn de zorgkantoren er klaar voor. Zij zoeken nu zorgaanbieders die samen met hun zorgkantoor ervaring willen opdoen met gegevensuitwisseling. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij hun zorgkantoor.

De automatische uitwisseling van kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering wordt gerealiseerd in het programma KIK-V. De betrokken partijen, zoals branche- en patiëntenorganisaties, maken afspraken over wie welke gegevens opvraagt en hoe deze worden uitgewisseld. Zorgaanbieders kunnen op grond van die afspraken hun data geautomatiseerd en veilig delen met de vragende partijen. Veel verschillende partijen verzamelen informatie over de verpleeghuiszorg. KIK-V zorgt ervoor dat deze uitvragen op elkaar worden afgestemd. Dit voorkomt onnodig werk voor zorgaanbieders. Daarnaast wordt de interpretatie en manier van aanleveren eenduidig waardoor het vergelijken van de informatie mogelijk is.

Kwaliteit van de zorg

KIK-V zorgt voor gestroomlijnde processen, minder administratieve lasten, vergelijkbare data en de mogelijkheid om voortdurend te verbeteren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige zorg en het bevordert de samenwerking, kwaliteit en transparantie binnen de zorg. KIK-V speelt een belangrijke rol in het op orde brengen en houden van de kerngegevens. Voor cliënten levert dit meer transparantie op.

Uitwisselprofielen

Voor de gegevensuitwisseling met de zorgkantoren zijn specifieke uitwisselprofielen vastgesteld. Deze profielen zorgen ervoor dat zorgkantoren vergelijkbare data ontvangen met een hogere kwaliteit. Daarnaast is de data actueler. Een aantal vroegtijdig betrokken zorgaanbieders heeft meegewerkt om deze uitwisseling via deze profielen technisch tot stand te brengen.

Oproep aan zorgaanbieders verpleeghuiszorg: help mee!

Nu de uitwisseling technisch mogelijk is, kan de uitwisseling in de praktijk worden geprobeerd. Om te toetsen of alles voor zowel zorgaanbieders als zorgkantoren naar wens werkt, zoeken de zorgkantoren zorgaanbieders die mee willen werken. Zorgaanbieders die mee willen werken aan het op orde krijgen van de data en uitwisseling van kerngegevens die volgens vastgestelde vragen en volgens afspraak verloopt, worden uitgenodigd om zich te melden bij CZ zorgkantoor door een mail te sturen naar inkoop.wlz.venv@cz.nl. Uiteindelijk wordt de uitwisseling via het KIK-V programma de gangbare manier om kerngegevens tussen betrokken partijen in de langdurige zorg te delen.

Meer informatie

In KIK-V werken Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Zorgautoriteit, VWS en Zorginstituut Nederland samen om het uitwisselen van informatie in de langdurige zorg te verbeteren. Op de website van KIK-V is meer informatie te vinden over het programma en de informatie-uitwisseling in de verpleeghuiszorg.