Palliatief terminale zorg thuis

Het is niet altijd mogelijk om palliatief terminale zorg (PTZ) thuis in te regelen voor mensen met een Wlz-indicatie. Toch vinden wij het belangrijk dat iedereen de laatste levensfase thuis kan doorbrengen.

Aanvragen van PTZ thuis

Wil iemand aanspraak maken op PTZ thuis? Heeft de huisarts een terminaliteitsverklaring afgegeven? Vanaf 1 januari 2018 is voor extra budget PTZ geen indicatie van het CIZ meer nodig. De coördinator zorg thuis kan via een AAT extra budget voor PTZ bij het zorgkantoor aanvragen als de noodzakelijke zorg, begeleiding of toezicht niet met het beschikbare (basis)budget kan worden georganiseerd. Een rekenmodule meesturen is niet nodig.

Palliatief terminale zorg intramuraal

Vanaf 1 januari 2018 is de indicatiestelling door het CIZ voor het zorgprofiel VV10 vervallen. PTZ voor een cliënt die intramuraal is opgenomen, wordt in principe betaald op basis van het geïndiceerde, best passende zorgprofiel. Het toegewezen zorgprofiel is het te declareren zorgprofiel. Kan de zeer intensieve 24-uurs zorg die geleverd wordt niet betaald worden vanuit het geïndiceerde zorgprofiel? Dan kan de prestatie die hoort bij het zorgprofiel VV10 zonder tussenkomst van het zorgkantoor gedeclareerd worden. Een intramurale cliënt kan er ook voor kiezen om PTZ te krijgen in de thuissituatie of in een hospice.

Lees meer over PTZ in het Voorschrift Zorgtoewijzing en op de website van VWS.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?

Naar boven