Duurzame zorg: van doelen naar acties

Inspiratiesessie Duurzaamheid

CZ zorgkantoor en CZ organiseren op donderdag 14 december a.s. de inspiratiesessie ‘Duurzame zorg: van doelen naar acties’.

26 oktober 2023


De zorg moet duurzamer. Hoe bereiken we de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de uitvoeringsagenda per sector? Deze middag inspireert je om deze gezamenlijke opdracht te realiseren. Wat is daar voor nodig? Daartoe worden praktische voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven gedeeld en worden de CZ Zorgprijzen #duurzaamheid uitgereikt.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders/directeuren van zorgaanbieders en duurzaamheidscoördinatoren/- managers van gecontracteerde zorgaanbieders van CZ en CZ zorgkantoor van de sectoren GGZ, GZ en V&V.

Focus van dit event

Aan de hand van praktische voorbeelden de gestelde doelen samen doorvertalen naar concrete acties. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we ook verwachtingen en mogelijke verbeterpunten rond de duurzaamheidsopgave.

Inspiratiebijeenkomst: informeren, inspireren en verbinden

Tijdens de inspiratiesessie op 14 december heeft hoogleraar Jan Rotmans, een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, het over de urgentie van duurzame zorg. Via de CZ Zorgprijzen en in breakouts worden de highlights uit de praktijk getoond. Daarna gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag om tot ideeën voor verbetering te komen.