Zorg thuis

Wilt u zorg in uw eigen omgeving ontvangen? Of is er nog geen plek in de zorginstelling van uw keuze? Dan kunt u uw zorg thuis krijgen.

Welke zorg krijgt u?

U kiest of u alles laat regelen door uw zorgverlener en het CZ zorgkantoor. Ook kijkt u wat bij ú past.

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis

Met het Volledig Pakket Thuis krijgt u bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen. Hebt u niet al deze zorg nodig? Met het Modulair Pakket Thuis kiest u zelf welke zorg u afneemt.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw Wlz-zorg in. U kiest zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een pgb-administratie bij.

Eigen bijdrage

U hoeft uw Wlz-zorg niet zelf te betalen. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze is voor een VPT hoger dan voor een MPT.

Extra zorg nodig

Kan de zorg die u nodig hebt niet geregeld worden met het bedrag dat u ontvangt voor zorg thuis? Het is mogelijk om extra budget aan te vragen voor zorg thuis.

De regeling Wlz-indiceerbaren

Een aantal groepen mensen krijgt voorlopig zorg die gebaseerd is op hun ‘oude’ AWBZ-indicatie, zogenaamde ‘Wlz-indiceerbaren’.

Naar boven