Zorginkoop Wlz

Zorginkoopdocumenten Wlz 2021 gepubliceerd

Op 29 mei publiceerden wij de aanvullingen op het landelijke inkoopbeleid 2021.

Lees de Zorginkoopdocumenten Wlz 2021

CZ zorgkantoor voor zorgaanbieders

Druk aan de telefoon

U kunt te maken krijgen met wachttijden aan de telefoon. Om onnodig lang wachten te voorkomen, stellen onze medewerkers aan de telefoon u een aantal vragen. We bellen u dan binnen 8 werkdagen terug om u gericht te helpen. Deze terugbeltermijn geldt niet wanneer u vragen hebt over Zorg in Natura (ZIN). Dan bellen we u binnen 5 werkdagen terug.

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020

Om langdurige zorg op eenzelfde en heldere manier uit te voeren, hebben zorgkantoren het Voorschrift Zorgtoewijzing opgesteld.

Inschrijving nieuwe partijen OCO

Voor 2021 is er ruimte voor nieuwe partijen OCO in de CZ zorgkantoorregio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Zuid-Limburg. Inschrijven? Doe dit voor 31 juli 2020 17.00 uur.

Coronavirus: actuele informatie

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u in deze impactvolle tijd van crisis.