Zorginkoopdocumenten Wlz 2020 gepubliceerd

Op 29 mei publiceerden wij de aanvullingen op het landelijke inkoopbeleid 2018-2020.

Lees de Zorginkoopdocumenten Wlz 2020

CZ zorgkantoor voor zorgaanbieders

Zorginkoop 2019

Wilt u een overeenkomst sluiten met CZ zorgkantoor om Wlz-zorg te leveren in 2019 en bent u op zoek naar de documenten voor zorginkoop?