Zorginkoopdocumenten Wlz 2020 gepubliceerd

Op 29 mei publiceerden wij de aanvullingen op het landelijke inkoopbeleid 2018-2020.

Lees de Zorginkoopdocumenten Wlz 2020

CZ zorgkantoor voor zorgaanbieders

Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2020

Hebt u nog geen contract en voldoet u aan de kwaliteitseisen en voorwaarden? En wilt u in 2020 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden?

Zorginkoop 2019

Wilt u een overeenkomst sluiten met CZ zorgkantoor om Wlz-zorg te leveren in 2019 en bent u op zoek naar de documenten voor zorginkoop?