Voorbeelden uit de praktijk van de GGZ

Op deze pagina vindt u een overzicht van bewezen en succesvolle voorbeelden die leiden tot betere zorg en arbeidsbesparing of innovatieve leveringsvormen. Met uw goede voorbeeld kunt u andere zorgaanbieders inspireren om dezelfde stap te zetten!

Sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Een robot als begeleider, of als maatje?

De zorgondersteuning ten aanzien van het bevorderen van de dagstructuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten met psychiatrische problematiek wordt meestal geleverd door begeleiders en het netwerk van de cliënt. Daardoor is de externe zorgondersteuning persoonsafhankelijk en tijdsintensief. Door de inzet een gepersonaliseerd Robotmaatje bij cliënten in de begeleiding, zet het Regionaal Autisme Centrum (RAC) in op:

  • het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg en het welbevinden van de cliënt
  • het verminderen van de afhankelijkheid van de begeleider en het netwerk van de cliënt
  • het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van cliënt
  • het op termijn realiseren van vermindering van face-to-face contacten op specifieke doelen in de begeleiding aan cliënten

Grootschalig onderzoek

Na een periode van voorbereiding is medio 2022 gestart met een groot, driejarig onderzoek naar de inzet van Robotmaatje, uitgevoerd door Fontys Hogescholen. In deze periode worden 80 Robotmaatjes ingezet bij cliënten van het RAC. Binnen dit onderzoek worden zowel de effecten van de inzet van het Robotmaatje op de cliënt, als op de begeleider onderzocht. De eerste reacties van zowel cliënten als medewerkers zijn zeer positief: “ik doe op zaterdag een workout met Maatje om toch te sporten” en “Maatje helpt om medicijnen op tijd in te nemen”.

Er wordt met veel belangstelling gekeken naar het onderzoek en de resultaten. Deze worden rond september 2024 verwacht.

Het interactief signaleringsplan Emogy

Wij zien graag dat cliënten zo zelfstandig als mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Maar hoe doe je dat op het moment dat het lastig is om je eigen emoties en stressniveau te herkennen? Mensen met autisme hebben hier moeite mee, waardoor ze de grip op een situatie kunnen kwijtraken en zich onveilig of gestrest kunnen voelen.

App Emogy

Zorginstelling Autismepunt ontwikkelde de app Emogy, waarbij een digitaal signaleringsplan inzicht geeft in de energie en emotie van de cliënt. Hij/zij krijgt vervolgens op het juiste moment de juiste adviezen aangereikt. Deze adviezen zijn cliëntgebonden en worden samen met de begeleider ingevoerd. Wanneer zich een bepaalde situatie of gebeurtenis voordoet, geeft Emogy het gepersonaliseerde advies. Door zelfregistratie is het voor de begeleider inzichtelijk waar hun cliënten moeilijkheden ervaren en kunnen ze hier sneller op acteren. Ook kan de begeleiding nog gerichter opgesteld worden.

Data

Op basis van cliëntdata, die door digitaliseren van het signaleringsplan beschikbaar komt, worden betrouwbare en betekenisvolle zorgadviezen gegeven aan cliënten met autisme. Kern zit hem in het juiste manier interpreteren van de data. In een onderzoek bekijkt Autismepunt in hoeverre de inzet van Emogy de werkdruk op de begeleiders doet afnemen alsook de autonomie van de cliënt wordt versterkt. Emogy wordt ingezet als structureel onderdeel van het werkproces. Het onderzoek naar de inzet van Emogy loopt van juli 2022 tot en met 15 oktober 2024. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zullen we deze met u delen.

Wilt u meer informatie over deze innovaties? Neem dan contact op met uw zorginkoper.