CZ zorgkantoor en Lunet werken nauw samen aan toekomstbestendige langdurige zorg

Op 20 februari hebben CZ zorgkantoor en Lunet een intentieverklaring getekend voor een toekomstbestendige Wlz-zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Beide organisaties willen de komende vijf jaar intensief gaan samenwerken om de langdurige zorg in de regio duurzaam, toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te behouden.

21 februari 2024

Deze ondertekening is een belangrijke stap vooruit om zij-aan-zij aan de slag te gaan om de uitdagingen aan te pakken binnen de Verstandelijk Gehandicapten (VG) sector. Stijgende zorgkosten, toenemende (complexe) zorgvraag en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een krimpende arbeidsmarkt, leggen grote druk op de (gehandicapten)zorg. Ronald de Lange, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lunet: “Lunet zet stevig in op een duurzame toekomst voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking binnen de regio Zuidoost-Brabant. Dat doen we onder meer vanuit regionale samenwerking, met oog voor innovatie en een andere manier van organiseren van zorg en ondersteuning.”

Caro Verlaan, senior manager CZ zorgkantoor: “Wij contracteren partijen, zoals Lunet, normaliter voor een periode van maximaal drie jaar. Met deze intentieverklaring voor een samenwerking van 5 jaar, willen we vanuit CZ zorgkantoor een duidelijk signaal geven dat ook wij samen met betrokken partijen in de regio duurzaam willen acteren op de uitdagingen van de toekomst. Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking.”

Focus op drie thema’s

De samenwerking wordt gestart op de volgende thema’s:

  • Anders organiseren van Wlz-zorg voor betaalbare, kwalitatieve en duurzame langdurige zorg.
  • Organiseren van complexe zorg passend bij de toenemende zorgvraag in de regio.
  • Inhoud geven aan het scheiden van wonen en zorg. Cliënten die dat aankunnen, hebben een zo zelfstandig mogelijk en veilige plek in de samenleving en ervaren een gevoel van thuis met eigen regie. In de transitie naar méér zorg in een thuisomgeving, wil Lunet hierin een belangrijke rol spelen in Zuidoost-Brabant.

Medewerkers van beide organisaties, verwanten en cliënten worden gevraagd mee te denken en te praten. Ook medezeggenschapsorganen worden – op thema – betrokken.