Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? En heeft dat invloed op de zorg die u ontvangt? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Hier leest u welke wijzigingen u aan ons door moet geven.

Is uw pgb-aanvraag opgestart op of na 1 oktober 2023? Dan moet u in sommige situaties ook uw budgetplan aanpassen. U leest hier meer over onder het kopje ‘Budgetplan’.

Budgetplan

Is uw pgb-aanvraag opgestart op of na 1 oktober 2023? Dan moet u in sommige situaties ook uw budgetplan aanpassen. Het gaat om elke wijziging die gevolgen heeft voor de inhoud van uw zorg of voor de omvang uw pgb-budget. Denk aan:

 • Veranderen van gewaarborgde hulp
 • Wijzigen van lopende werkafspraken (zoals een zorgverlener die meer uren gaat werken)
 • Inzetten van een nieuwe zorgverlener
 • Veranderende werkafspraken met bestaande of vervangende zorgverlener, zoals het aantal uren of De pgb-tarieven worden elk jaar op 1 januari aangepast door het ministerie. Voor deze wijziging hoeft u geen nieuw budgetplan te maken.
 • Krijgen van een andere CIZ-indicatie
 • Wijzigen van de hoogte van uw pgb-budget door een omzetting van (een deel van) uw zorg in natura naar pgb, of andersom

Is een van bovenstaande situaties van toepassing? Dan moet u éérst een aangepast budgetplan naar ons opsturen. Maak voor het invullen van het budgetplan gebruik van de zorgstandaarden. Wij beoordelen uw aangepaste budgetplan en laten u weten of uw aanpassing akkoord is. Hierna past u ook uw zorgovereenkomst(en) aan. U krijgt van ons bericht als ook dat is goedgekeurd.

Gewaarborgde hulp

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand om hulp vragen. Dit noemen we een gewaarborgde hulp.

Pgb bij logeren of vakantie

Gaat u logeren of op vakantie? Dit kan gevolgen hebben voor uw pgb. Zorg dat u goed weet wat u moet doen als u gaat logeren of als u naar het buitenland gaat.

Pgb omzetten naar zorg in natura

Wilt u uw zorg (deels) niet meer zelf regelen? Of gaat u verhuizen naar een zorginstelling? Dan kunt u zorg krijgen van een zorgverlener die een contract heeft met ons. Dat noemen we zorg in natura. Overstappen van een pgb naar zorg in natura is heel eenvoudig.

Zorg in natura omzetten naar pgb

Wilt u uw zorg vanuit zorg in natura (gedeeltelijk) omzetten naar een pgb? Overstappen van zorg in natura naar een pgb is eenvoudig. Is uw pgb-aanvraag opgestart op of na 1 oktober 2023? Dan gebruikt u het volgende budgetplan.

Stoppen met een pgb

Soms verandert uw persoonlijke situatie zodanig dat een pgb niet meer bij u past. U moet het pgb dan stopzetten.

Wijzigingsformulier

Met een wijzigingsformulier kunt u verschillende veranderingen aan ons doorgeven. Denk hierbij aan:

 • Een wijziging in de persoonsgegevens van de budgethouder, bijvoorbeeld een adres, telefoonnummer of e-mailadres
 • Een wijziging in de persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger, contactpersoon of gewaarborgde hulp
 • Een wijziging van het bij ons bekende correspondentieadres
 • Het doorgeven van tijdelijk verblijf in het buitenland
 • Het doorgeven van een beëindiging van het pgb, bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis, detentie of overlijden
 • Een verzoek tot hervatten pgb
 • Andere wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Wilt u de zorgovereenkomst met een zorgverlener wijzigen of beëindigen? Bekijk de filmpjes over het beëindigen of wijzigen van de zorgovereenkomst met de zorgverlener.

Wonen in een wooninitiatief

Gaat u wonen in een wooninitiatief? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw budget, maar ook voor de afspraken die u heeft gemaakt met de bestaande zorgverleners. Wij informeren u graag over wat een wooninitiatief is en in welke situatie u in aanmerking komt voor een toeslag.

U kunt een zorgovereenkomst met het wooninitiatief opstellen en/of de zorgovereenkomsten met uw huidige zorgverleners beëindigen.

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst helpt u bij het maken van afspraken met uw (informele) zorgverleners. De zorgverlener kan een familielid zijn, maar ook een zorginstelling, zzp’er of kennis. Wilt u een overeenkomst wijzigen of beëindigen? Geef dit dan aan ons door.

Extra zorg nodig

Het kan gebeuren dat u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is. U kunt in sommige gevallen extra zorg aanvragen.