Via kanslijnen stappen zetten naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg

De langdurige gehandicaptenzorg staat voor grote uitdagingen. Willen we de komende jaren voldoende, passende en kwalitatief goede zorg bieden, dan zijn veranderingen nodig. VGN en ZN hebben in een landelijk akkoord de bewegingen beschreven die hiervoor nodig zijn en vertaald naar 5 thema’s, zogenaamde ‘kanslijnen’.

27 maart 2023

Factsheets

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de verdere invulling van de kanslijnen is er een factsheet per kanslijn ontwikkeld. De factsheets helpen organisaties om extra stappen te zetten naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Wilt u meer lezen over de kanslijnen en de factsheets downloaden? U vindt hier meer informatie.