Toekomstbestendige verpleegzorg volgens CZ zorgkantoor

Wij hebben de ambitie om tot 2025 voor circa 5.000 mensen extra verpleegzorg te organiseren. Tot 2030 verwachten we nogmaals een groei van 5.500 mensen in onze zorgkantoorregio’s die aangewezen zijn op langdurige verpleegzorg. Wij zien het als onze taak om toekomstbestendige verpleegzorg te organiseren en volgens onze visie wordt deze (extra) verpleegzorg thuis georganiseerd; op de plek waar dat verantwoord is en waar de cliënt dat graag wil.

13 maart 2023


Lees er meer over in ons visiedocument Wonen en Zorg.