Duurzame coalities: samenwerken en impact maken

Intensieve samenwerking en impact maken staan voorop bij deze manier van werken aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Waarom duurzame coalities in de langdurige zorg?

In de sector verpleging en verzorging zien we dat er veel uitdagingen zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Door de vergrijzing in Nederland neemt de druk op ouderenzorg steeds meer toe. CZ zorgkantoor gaat daarom in deze sector duurzame coalities aan met zorginstellingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat zijn duurzame coalities?

Binnen een gemeenschappelijk programma werkt CZ zorgkantoor langdurig samen met ouderenorganisaties om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het werk voor de schaarse zorgprofessionals waar mogelijk te verlichten en te vergemakkelijken.
We streven ernaar dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en een betekenisvol leven in hun eigen omgeving kunnen blijven leiden. Dit willen we doen door het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare zorgconcepten die de opname van thuiswonende ouderen in een verpleeginstelling voorkomen, of op zijn minst uitstellen.

Welke duurzame coalities zijn er al in de langdurige zorg?

In 2021 werden afspraken gemaakt met twee ouderenorganisaties om de komende jaren nauw te gaan samenwerken aan toekomstbestendige ouderenzorg:

Op dit moment is de duurzame coalitie met ouderenzorgorganisatie Thebe in oprichting. Met deze drie ouderenzorgorganisaties gaan we nu intensief samenwerken.

Digitaal platform ThuisWaarts

In 2022 werd ook Ga naar Thuiswaarts.nl gelanceerd. ThuisWaarts is een nieuw platform, een initiatief van de duurzame coalities en staat voor een visie en programmering in toekomstbestendige ouderenzorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen. Doelstelling is om hen te ondersteunen bij het leiden van een bevredigend leven met eigen regie, vrijheid en bij voorkeur thuis! Op dit platform delen we kennis en geleerde lessen uit de duurzame coalities.

Andere duurzame coalities

Naast duurzame coalities in de Wlz zijn er ook duurzame coalities in andere sectoren zoals de ziekenhuissector en de GGZ overeengekomen door zorgverzekeraar CZ.

Lees hier meer: