Zorg declareren

Levert u als zorgaanbieder Wlz-zorg aan verzekerden? Dan moet u de geleverde zorg per verzekerde declareren.