Zorg declareren

Levert u als zorgaanbieder Wlz-zorg aan verzekerden? Dan moet u de geleverde zorg per verzekerde declareren.

Declareren van zorg

Hoe werkt zorg declareren?

Als zorgaanbieder van Wlz-zorg declareert u per verzekerde de door u geleverde zorg. Dit doet u binnen 17 werkdagen na afloop van de maand waarin de zorg geleverd is.

Uitzondering bij declareren

Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van rolstoelpooling, tandheelkunde, geneesmiddelen en zorggebonden materiaalkosten vanuit de Wlz zijn er uitzonderingssituaties waar u rekening mee moet houden.

Monitoringsjabloon

Monitoringsjabloon

Voor zorg die niet op cliëntniveau gedeclareerd kan worden, gebruikt u na overleg met CZ zorgkantoor een Monitoringsjabloon.

Financiën

Financiële problemen

Bij surseance van betaling, faillissement of staat van kennelijk onvermogen, neemt CZ zorgkantoor stappen om continuïteit van de zorg te waarborgen.

Controle

Controle op dubbele verstrekking

Het zorgkantoor controleert op dubbele verstrekking bij pgb in combinatie met ZIN. Waar moet u op letten?

Naar boven