Controle verzekeringsgerechtigheid Wlz

Het CIZ kan indicaties afgeven voor cliënten die (nog) geen recht hebben op Wlz-zorg. U loopt hierdoor als zorgaanbieder het risico dat u zorg levert die niet wordt vergoed.

Wanneer is iemand Wlz-verzekerd?

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Wanneer is iemand niet Wlz-verzekerd?

De cliënt is mogelijk niet Wlz-verzekerd als deze:

  • kort geleden vanuit een niet-verdragsland in Nederland is komen wonen. Ook al is de cliënt ingeschreven bij een Nederlandse zorgverzekeraar, toch is deze niet automatisch verzekerd voor Wlz-zorg. De cliënt kan te maken hebben met een wachttijdregeling.
  • voor een internationaal bedrijf werkt of heeft gewerkt en niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar is ingeschreven. De cliënt is uitgesloten van Wlz-verzekering. Let op: deze personen kunnen wel een verdragspolis hebben.
  • bij een volkenrechtelijke organisatie werkt of heeft gewerkt, en niet is ingeschreven bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

 Meer informatie vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Controle rechtmatigheid

Controleer altijd voordat u start met de zorglevering of de cliënt Wlz-verzekerd is. Een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) wil niet zeggen dat aan de rechtmatigheid is voldaan. Het CIZ toetst dit niet.

Terugvordering kosten

Wlz-zorg geleverd aan cliënten die niet Wlz-verzekerd zijn, mag niet worden gefinancierd door het zorgkantoor. Declaraties die toch worden ingediend, worden afgewezen en niet betaald.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?