Waar op te letten als u verhuist naar een zorginstelling

Verhuizen naar een zorginstelling is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het maken van een goede keuze voor een zorginstelling is daarom belangrijk. Het vooraf bezoeken van een aantal locaties helpt bij het maken van een goede keuze. Schrijf vooraf op wat uw woonwensen zijn. Vraag bijvoorbeeld of er huisdieren mee mogen, welke activiteiten worden georganiseerd en of u uw meubels mee kunt nemen.

Denkt u er verder ook aan dat er administratief het een en ander geregeld moet worden. Meer weten? Lees dan de folder van Patiëntenfederatie Nederland.

In onze Zorgatlas vindt u alle zorgverleners met wie wij afspraken hebben gemaakt voor het leveren van langdurige zorg. Van thuiszorg en dagbehandeling tot begeleid wonen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Aandachtspunten

Weet u waar u allemaal aan moet denken als u verhuist naar een zorginstelling? Onderstaande aandachtspunten helpen u op weg.

Aanpassen van uw contactgegevens en contactpersoon

U kunt uw contactgegevens aanpassen via het wijzigingsformulier.

Aanvullende zorgverzekering

Mogelijk kunt u uw aanvullende zorgverzekering bij uw zorgverzekeraar opzeggen. Maar om dit zeker te weten, is het belangrijk om eerst na te gaan of u dubbel verzekerd bent voor deze zorg. Vraag uw zorginstelling welke zorg u uit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed krijgt. Worden de kosten waarvoor u aanvullend verzekerd bent, vergoed uit de Wlz? Dan kunt u uw aanvullende verzekering opzeggen. Uw zorgverzekeraar kan dit voor u doen.

Adreswijziging

U regelt uw adreswijziging van thuis naar de zorginstelling waar u gaat wonen via de gemeente waar u woont. U kunt deze adreswijziging digitaal regelen digitaal via mijn overheid.nl.

Advies en ondersteuning

Heeft u advies nodig? Onze zorgadviseurs geven u graag advies over langdurige zorg en helpen u bij het vinden van de beste zorg. Ook cliëntondersteuners kunnen u helpen. Ze luisteren naar uw wensen en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets.

Dagbesteding

Dagbesteding is opgenomen in de zorgprofielen in uw indicatie: Verpleging en Verzorging (VV), Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) en Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG). Bij een opname in een instelling of bij VPT (Volledig Pakket Thuis) voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg  (VG), Lichamelijk Gehandicaptenzorg (LG) of Geestelijke Gezondheidszorg Wonen (GGZW) kunt u kiezen om de dagbesteding/daginvulling te ontvangen bij de zorginstelling waar u ook woont, of bij een andere zorginstelling. Een combinatie van beide kan ook. U kunt uw dagbesteding bij een (of meerdere) andere zorginstellingen krijgen of (deels) inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). U bent in alle situaties vrij om zelf te kiezen waar u de dagbesteding volgt.

Eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Zodra u in de zorginstelling woont, betaalt u in de eerste vier maanden (zodat u tijd heeft voor het afhandelen van uw verhuizing) een lage eigen bijdrage en daarna de hoge(re) eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. U leest er meer over op de website van het CAK.

Levering medicatie afstemmen

U kunt dit het beste afstemmen met uw huidige apotheek en met de zorginstelling.

Maak afspraken over uw zorg in een instelling

De zorginstelling waar u woont regelt samen met u de zorg. Zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Maak samen met uw zorgverlener duidelijke afspraken over uw zorg.

Mondzorg

De zorginstelling waar u woont en behandeld wordt, is verantwoordelijk voor het bieden van mondzorg. Als er aanvullende tandheelkundige zorg nodig is door een mondzorgprofessional (tandarts, orthodontist, mondhygiënist of tandprotheticus) regelt de zorginstelling dat voor u. Als de mondzorg buiten de locatie van de zorginstelling gegeven wordt, betaalt de zorginstelling de vervoerskosten. Als u in een zorginstelling woont zonder behandeling, worden de kosten van mondzorg vergoed als u een aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar.

Partner meeverhuizen

Partneropname maakt het mogelijk dat echtparen, van wie de ene partner wel een indicatie voor opname heeft en de andere niet, toch samen kunnen wonen in een zorginstelling. Een partneropname is zowel mogelijk bij langdurig als bij tijdelijk verblijf, in een instelling zonder en met behandeling. Lees er meer over.

Partner verhuist niet mee

Verhuist uw partner niet met u mee en heeft uw partner in zijn/haar thuissituatie huishoudelijke hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) nodig, dan is belangrijk dat de partner zo spoedig mogelijk contact met de gemeente waar u woont hierover opneemt. De huishoudelijke hulp vanuit de Wlz (die de persoon die verhuist naar een Wlz-instelling in de thuissituatie had) komt te vervallen.

Verblijf met of zonder behandeling

Woont u in een zorginstelling met behandeling; dan is de verpleeghuisarts/ specialist ouderen geneeskunde of AVG arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten) medisch eindverantwoordelijk voor u. Behandelingen van de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, tandarts en pedicure vallen dan vaak onder de Wlz. Bij een verblijf zonder behandeling blijft de huisarts uw medisch eindverantwoordelijke en vallen de eerdergenoemde behandelingen onder de Zorgverzekeringswet. Mogelijk moet u uw aanvullende zorgverzekering hierop aanpassen. Bespreek de mogelijkheden en keuzes hierin met uw zorginstelling.

Vergoeding en aanvraag hulpmiddelen

Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u hulpmiddelen nodig? Deze kunnen op verschillende manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw situatie. Zie Hulpmiddelen bij Wlz-zorg.

Soms moeten hulpmiddelen door de zorginstelling worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Sommige hulpmiddelen worden niet vergoed uit de Wlz, zoals hoortoestellen, pruiken of een bril. Deze worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Woont u in een zorginstelling zonder behandeling, dan kunnen hulpmiddelen vergoed worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of u betaalt ze zelf.

Vergoeding vervoerskosten

De vervoerskosten van en naar de dagbesteding worden door de zorginstelling betaald. Voor ziekenhuisvervoer en familiebezoek moet u uw eigen netwerk inschakelen. In sommige situaties is het wel mogelijk dat het vervoer (naar bijvoorbeeld het ziekenhuis voor een dialysebehandeling) vergoed wordt. Dit gebeurt dan uit de Zorgverzekeringswet.

Verzekeringen aanpassen

Als u verhuist naar een zorginstelling kunt u bij uw verzekeringskantoor navraag doen welke verzekeringen aangepast of opgezegd kunnen worden. Denk aan: inboedel-, woonhuis- of aansprakelijkheidsverzekering.

Volmacht regelen

Een volmacht is bedoeld om zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen, bijvoorbeeld wegens ziekte. U kunt een volmacht zelf regelen, hiervoor hoeft u niet altijd naar de notaris. U kunt zelf iemand volmacht geven door middel van een verklaring, waarin u deze persoon de bevoegdheid geeft voor het uitvoeren van bepaalde handelingen (denk aan ondersteuning bij uw financiële zaken).

Wachtlijst

Heeft u vragen over de wachtlijst van de zorginstelling die u gekozen heeft? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling cliëntenadministratie van deze zorginstelling. Meer informatie over wachtlijsten vindt u hier.

Zorg(leef)plan

In zorg(leef)plan leggen de zorginstelling en u samen de afspraken over uw zorg vast. Het vormt de basis voor de zorg die u krijgt in de instelling. Er wordt ook gekeken naar alle aspecten die belangrijk zijn voor uw kwaliteit van leven, zoals mentaal en lichamelijk welbevinden en uw woon- en leefomstandigheden.

Contact met onze afdeling Zorgadvies

Heeft u een vraag aan de afdeling Zorgadvies? Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij staan voor u klaar en adviseren u graag.