Monitorsjabloon

Sommige zorg kunt u niet declareren via het reguliere declaratiebericht. Deze zorg kunt u bij CZ zorgkantoor declareren via een monitorsjabloon.

De monitor heeft betrekking op de declaratie van alleen leegstandsdagen van crisisbedden (en niet om geleverde crisiszorg). Deze leegstandsdagen zijn niet declarabel via de AW319.

Aanleveren

De monitor kunt u mailen op de volgende momenten:

  • 30 april over het eerste kwartaal
  • 31 juli over het eerste half jaar
  • 30 september over januari t/m augustus
  • 31 januari over het gehele voorgaande jaar

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?