Zorg registreren met iWlz

iWlz is de landelijke standaard voor Wlz-zorgregistratie. Met iWlz wisselen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz onderling informatie uit via xml-berichten.

Met wie worden gegevens uitgewisseld?

Wlz-gerelateerde gegevens worden via het elektronisch berichtenverkeer uitgewisseld tussen het CIZ, het zorgkantoor, de zorgaanbieder, Vektis en het CAK. Dit zijn de zogeheten ketenpartijen.

Juiste informatie in beeld

Door middel van zorgregistratie kunnen cliënten in alle fasen van de keten gevolgd worden: van zorgindicatie, -toewijzing, -levering tot het opleggen van de eigen bijdrage. Belangrijk doel is een tijdige en juiste inzet van zorg aan cliënten met een Wlz-zorgvraag.
Elke ketenpartij houdt zijn administratie bij in het eigen systeem en geeft via het Wlz-berichtenverkeer de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij in de keten.

Overzicht iWlz-berichtenverkeer

Voor een compleet overzicht van het iWlz-berichtenverkeer verwijzen wij u naar het Informatiemodel Wlz op de website van iStandaarden

Bekijk ook onze Informatiewijzer met belangrijke contactgegevens.

VECOZO

VECOZO zorgt voor beveiliging van iWlz- en declaratieberichten van de verschillende ketenpartijen. Het beveiligd notitieverkeer loopt ook via dit digitale communicatiepunt. Dit zijn berichten met informatie over cliënten die niet via de iWlz-standaarden kunnen worden uitgewisseld. Het is daarom belangrijk dat u als zorgaanbieder aangesloten bent op VECOZO.

Kijk voor meer informatie op de website van VECOZO.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?