Overige toeslagen

Soms is sprake van zeer complexe problematiek en kan het nodig zijn om gebruik te moeten maken van een intensieve dagbesteding, dagbehandeling en/of individuele behandeling. Lees op deze pagina welke toeslag mogelijk voor u geldt.

Toeslag Thuiswonend kind onder de 18 jaar met ontwikkelperspectief

Deze toeslag is bedoeld voor thuiswonende kinderen met combinatieproblematiek zoals een verstandelijke beperking met lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Deze kinderen hebben hierdoor behoefte aan maatwerk bij de inzet van intensieve dagbesteding, dagbehandeling en/of individuele behandeling. De ontwikkeling van het kind staat op de eerste plaats. Het gaat altijd om tijdelijke inzet van extra budget.

Toeslag Maatwerk met dure dagbesteding en/of behandeling

Dit is bedoeld voor iemand die niet in aanmerking komt voor de andere toeslagen, maar die wel behoefte heeft aan inzet van dagbesteding, dagbehandeling of individuele behandeling. Door inzet van zorg op maat is sprake van een verantwoorde thuissituatie.

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.