Disclaimer

CZ zorgkantoor spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. CZ zorgkantoor behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden CZ zorgkantoor en haar leveranciers geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kunnen CZ zorgkantoor en haar leveranciers geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

CZ zorgkantoor garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

CZ zorgkantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Bij CZ zorgkantoor helpen we graag iedereen op een prettige manier. Daarom hebben we ook als huisregel dat we respectvol met elkaar omgaan. Mocht u deze huisregel onzorgvuldig naleven, dan spreken we u hierop aan om samen te komen tot een prettige manier van communiceren. Lukt dit niet? Dan kiezen we een andere oplossing door:

  • Het gesprek met u te stoppen en het op een later moment opnieuw te proberen
  • U te verzoeken ons gebouw te verlaten
  • U schriftelijk te waarschuwen
  • U de toegang te ontzeggen tot de CZ zorgkantoor gebouwen voor een bepaalde periode
  • In het uiterste geval (tijdelijk) onze dienstverlening aan u te stoppen
  • Aangifte te doen bij de politie als u ons bedreigt, geweld gebruikt of bij het ontstaan van materiĆ«le schade.