Zorginkoop Wlz-zorg

Levert u Wlz-zorg? Dan hebt u te maken met onze voorwaarden voor de inkoop van zorg. U vindt hier informatie over zorginkoop 2020 en 2019.

Zorginkoop

Wilt u een overeenkomst sluiten met CZ zorgkantoor om Wlz-zorg te leveren?

Zorginkoopbeleid

Om Wlz-zorg te mogen declareren, moet u een overeenkomst hebben met het zorgkantoor in de regio waar u zorg wilt leveren.

Voorwaarden nieuwe zorgaanbieders

Wilt u als nieuwe zorgaanbieder Wlz-zorg leveren in een CZ zorgkantoorregio? Lees de voorwaarden.

Marktanalyses

De marktanalyses geven een beeld van de zorgvraagontwikkeling, het zorgaanbod, de toegankelijkheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van zorg in de betreffende regio.

Subsidieregeling behandeling

De subsidieregeling extramurale behandeling is door minister Bruins verlengd tot 1 januari 2020.

Downloads zorginkoop 2021

Bent u op zoek naar een document over zorginkoop 2021? Op deze pagina hebben we de documenten gepubliceerd.

Downloads zorginkoop 2020

Bent u op zoek naar een document over zorginkoop 2020? Op deze pagina hebben we de documenten gepubliceerd.