Regionale behandeldienst Zuid-Limburg efficiënt en beter voor cliënt

"Wij willen als zorgkantoor anticiperen op de schaarste aan artsen en zorgpersoneel en kijken naar manieren om de zorg anders te organiseren." Onze collega Marieke Teurlings, beleidsadviseur ouderenzorg, komt aan het woord in een artikel over de regionale behandeldienst die succesvol werd opgezet voor en door kleine en middelgrote ouderenzorgorganisaties in Zuid-Limburg.