Wachtlijsten

Kunt u niet direct de door de cliënt gewenste zorg leveren? Maak dan gebruik van de procedure voor wachtlijsten.

Hebt u een wachtlijst?

Krijgt u van ons een cliënt toegewezen, maar hebt u op dit moment geen passende plek beschikbaar voor de zorg waarvoor die cliënt een indicatie heeft? Meld dit bij ons. U gebruikt dan in het iWlz-berichtenverkeer het mutatiebericht AW39. Als zorgaanbieder kunt u, in overleg met de cliënt, bepalen of het nodig is om een andere zorgaanbieder te zoeken voor reguliere, MPT of overbruggingszorg. Wilt u hier hulp of advies bij? Neem contact op met onze zorgadviseurs.

Verschillende wachtstatussen

Om in beeld te brengen dat een cliënt wacht op opname voor verblijfszorg, wordt in iWlz gebruik gemaakt van een leveringsstatus (wachtlijststatus). Bij het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens zijn 3 leveringsstatussen relevant:

 1. Actief wachtend 
  Deze status benadrukt de noodzaak voor een snelle opname. De opname moet voor V&V cliënten binnen 6 weken geregeld zijn. Voor GZ-cliënten is dit 13 weken. Bij beide is uitloop mogelijk om rekening te kunnen houden met de wensen van de cliënt. Het is van belang dat een urgente zorgvraag zo snel mogelijk wordt ingevuld. 
 2. Niet-actief wachtend 
  De cliënt wil binnen één jaar opgenomen worden bij de zorgaanbieder van voorkeur. Gedurende het jaar hebt u met deze cliënt regelmatig contact om de actuele woonwens en zorgvraag te bespreken. 
 3. Niet-wachtend 
  Deze status is van toepassing op een cliënt die vooralsnog niet wil worden opgenomen omdat hij twijfelt over zijn opnamewens. Of voor de zekerheid op een ‘wachtlijst’ wil staan maar bouwen geen wachttijd op. Deze status is dus niet bedoeld voor cliënten die géén opnamewens hebben.

De dossierhouder is verantwoordelijk voor het tijdig opnemen van de cliënt en voor een juiste volgorde van opname. Aanvullende informatie is te vinden in het Voorschrift zorgtoewijzing.

Bekijk de flyer ‘Hoe zorgen we samen voor een zuivere wachtlijst?’

Wanneer krijgt iemand de status Actief wachtend?

Een cliënt kan de wachtstatus Actief wachtend krijgen als door zijn gezondheidssituatie een van onderstaande situaties geldt:

 • Als 24 uur toezicht vereist is. De cliënt is daarbij niet in staat zelfstandig te alarmeren. Door aanwezigheid van mantelzorg kan deze zorgbehoefte worden ondervangen. 
 • Als direct (onplanbare) noodzakelijke zorg binnen handbereik moet zijn. Door aanwezigheid van mantelzorg kan deze zorgbehoefte worden ondervangen. 
 • Als extra inzet van professionele zorg in de thuissituatie vereist is, waarvoor geldt dat het kostenniveau hiervan onevenredig hoog ligt ten opzichte van de kosten voor opname. Door aanwezigheid van mantelzorg wordt inzet van professionele zorg boven deze grens ondervangen. De cliënt kan zonder inzet van mantelzorg niet thuis blijven wonen. 
 • Als de mantelzorg in bovenstaande situaties dreigt weg te vallen door structurele overbelasting of op korte termijn niet meer beschikbaar is. Deze structurele overbelasting is in principe niet langer dan 3 maanden op te vangen met extra professionele hulp in de thuissituatie. Bij het wegvallen van de mantelzorg ontstaat een crisissituatie.

Sociale context

De wens van de cliënt voor een bepaalde locatie is leidend. CZ zorgkantoor vindt dat er bij cliënten met een dringende intramurale zorgvraag ook rekening gehouden moet worden met het belang voor de cliënt en zijn sociale systeem. De zorg moet op redelijke afstand van waar de cliënt woont, of wenst te wonen, worden geleverd. Onnodige verhuizingen moeten worden voorkomen, maar zijn gezien een cliëntsituatie thuis (onverantwoorde zorg) niet altijd realistisch en haalbaar. U kunt met de afdeling Zorgadvies bespreken of het voor een cliënt met de wachtstatus Actief wachtend wenselijk is om te wachten op de voorkeurslocatie.

Onjuist gebruik wachtlijststatussen

Wanneer u structureel de verkeerde wachtlijststatussen aan cliënten toekent, neemt de zorginkoper contact met u op om te bespreken hoe dit opgelost kan worden.

Partner op de wachtlijst: ZZP0

Personen met een indicatie voor ZZP0 zijn partners van Wlz-geïndiceerden. De partner beschikt zelf niet over een Wlz-indicatie.

Wanneer mag een ZZP0 worden geïndiceerd?

Landelijk is afgesproken dat een ZZP0 mag worden geïndiceerd als de opnamedatum van de partner bekend is. Om vervuiling van de wachtlijst te voorkomen, is besloten om een zorgtoewijzing voor een ZZP0 in te trekken als er 2 weken na ontvangst van het ZZP0 nog geen melding aanvang zorg is aangeleverd door de zorgaanbieder.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?