Melding Aanvang Zorg AW35-bericht

Als de zorg begint, geeft u dit met een AW35-bericht door aan het zorgkantoor. Dit heet ook wel een Melding Aanvang Zorg (MAZ).

Leveringsstatus

Met een leveringsstatus wordt de wachtstatus van de cliënt bepaald. U geeft een leveringsstatus mee in het AW35-bericht.

Mogelijke leveringsstatussen:

  • In zorg: de cliënt is volledig in zorg voor de toegewezen klasse.
  • Actief wachtend: de cliënt is in zorg, maar nog niet voor de volledig toegewezen klasse, terwijl de cliënt dit wel wenst.
  • Niet wachtend: de cliënt is in zorg, maar nog niet voor de volledige klasse. Hier is de cliënt tevreden mee. 

Verwijdering Melding Aanvang Zorg (MAZ)

Als zorgaanbieder kunt u een eerder verstuurde begindatum (MAZ datum) via een AW35 bericht verwijderen (StatusAanlevering 3).

Volledig Pakket Thuis

Levert u een Volledig Pakket Thuis (VPT)? Let er dan op dat u de VPT toewijzing aanvraagt. Nadat de aanvraag is beoordeeld, ontvangt u toewijzing met leveringsvorm VPT. De toewijzing kan vervolgens middels een AW35-bericht in zorg worden gemeld met leveringsvorm VPT.

Sleuteldatum

U kunt in het AW35-bericht naast de begindatum ook de sleuteldatum melden. Dit doet u als het verblijf voor de cliënt beschikbaar is, maar de cliënt nog niet is opgenomen. Dit mag maximaal 14 dagen voor de begindatum zorg liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing. Als de sleuteldatum samenvalt met de begindatum zorg, meldt u de sleuteldatum niet.

Geen begindatum in toekomst

Het is niet toegestaan om een AW35 met een begindatum in de toekomst aan te leveren. De begindatum moet eerder liggen dan de dagtekening verzending, of daaraan gelijk zijn.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?