Melding Aanvang Zorg AW35-bericht

Als de zorg begint, geeft u dit met een AW35-bericht door aan het zorgkantoor. Dit heet een Melding Aanvang Zorg (MAZ).

Leveringsvorm

Voordat u de MAZ gaat plaatsen, controleert u of dat u de juiste toewijzingen heeft ontvangen. Denk aan het controleren of dat de juiste leveringsvorm is toegewezen, dat kan MPT, Verblijf, VPT of DTV zijn.

Verwijdering Melding Aanvang Zorg (MAZ)

Als zorgaanbieder kunt u een eerder verstuurde MAZ, met de daaraan gekoppelde begindatum, via een AW35 bericht verwijderen (StatusAanlevering 3).

Sleuteldatum

U kunt in het AW35-bericht naast de begindatum ook de sleuteldatum melden. Dit doet u als het verblijf voor de cliënt beschikbaar is, maar de cliënt nog niet is opgenomen. Dit mag maximaal 14 dagen voor de begindatum van zorg liggen, maar nooit voor de ingangsdatum van de zorgtoewijzing. Als de sleuteldatum samenvalt met de begindatum zorg, meldt u de sleuteldatum niet.

Geen begindatum in toekomst

Het is niet toegestaan om een AW35 met een begindatum in de toekomst aan te leveren. De begindatum moet eerder liggen dan de dagtekening verzending, of daaraan gelijk zijn.

Behandeling

Voor het declareren van farmacie en hulpmiddelen is het van belang om te weten of een Wlz-cliënt die in een instelling woont, verblijf met of zonder behandeling ontvangt.

Dit element moet bij leveringsvorm Verblijf door de aanbieder bij wie de cliënt woont (Opname Ja in de zorgtoewijzing) verplicht gevuld worden met Ja of Nee. In alle andere gevallen kan het element leeg worden gelaten.

Helpdesk iWlz

Vragen over iWlz registratie, berichten en mutaties of AGB-codes?