Symposium Regelarm Verantwoorden: van pilot naar realiteit

Minister Helder: ‘Sluit aan bij wat al is ontwikkeld en vind niet zelf het wiel uit’

Met deze oproep spoort minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) de deelnemers van het symposium Regelarm Verantwoorden aan om werk te maken van het verminderen van administratieve lastendruk in de langdurige zorg. Het symposium vond plaats op 1 november in Breukelen.

Het symposium vormde de afsluiting van de pilot Regelarm Verantwoorden. Hierin kijken Philadelphia Zorg en de zorgkantoren van CZ, Menzis en Zilveren Kruis sinds 2019 hoe de zorg anders kan worden verantwoord. Met als gevolg dat administratie minder tijd kost en er meer tijd overblijft voor het geven van zorg. De pilot Regelarm Verantwoorden is onderdeel van de beleidsregel Vernieuwend Verantwoorden van de NZa.

Een van de resultaten uit de pilot is dat 66 procent van de betrokken medewerkers minder regeldruk ervaart. Minister Helder: “Die ervaren regeldruk moet echt significant omlaag om medewerkers te behouden voor de sector. Goed om te zien dat dat hier is gelukt.”

Tot slot nodigt de minister de sector Langdurige Zorg uit om de beweging te volgen die in de pilot is ingezet. “Haal de goede voorbeelden op uit de praktijk en maak grotere stappen. Want er is geen tijd voor nog meer pilots.”

Resultaten delen

De pilot Regelarm Verantwoorden heeft vier jaar geduurd. Doel van het symposium was om de resultaten hiervan te delen met de sector Langdurige Zorg. Onder de aanwezigen was een brede vertegenwoordiging uit de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, en ketenpartners zoals zorgkantoren, NZa, VWS en IGJ. Een van de resultaten is het nieuwe, door Philadelphia ontwikkelde, cliëntdossier. In het nieuwe dossier leggen begeleiders alleen nog vast wat noodzakelijk is voor het geven van goede zorg en begeleiding.

Een tweede resultaat is dat verantwoording aan het zorgkantoor niet meer gaat via dat cliëntdossier, maar op basis van data die toch al wordt geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld data over roostering, cliëntwaardering en medicatieverstrekking. Dit levert een forse verbetering op van de kwaliteit van de verantwoording. De basis onder deze nieuwe manier van werken is ‘het steunen op elkaars controle’. Zorgaanbieder, zorgkantoor en accountant controleren los van elkaar dezelfde elementen. Omdat dit feitelijk dubbel werk is, blijft in de nieuwe werkwijze de materiële controle door de accountant achterwege.

Deze nieuwe manier van werken draagt bij aan een gewoon, eigen leven voor cliënten en verlaagt de administratieve lastendruk voor de medewerkers, wat weer leidt tot meer werkplezier. Ook cliënten zijn tevreden over de opzet van het nieuwe dossier.

Van pilot naar realiteit

Om de stap van experiment naar praktijk te kunnen maken is het volgens Caro Verlaan (CZ zorgkantoor) nodig om de cliënt en de medewerker centraal te stellen en niet het systeem. Verlaan: “In dit experiment hebben we aangetoond dat dat kan. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de terechte verantwoording over de besteding van maatschappelijke gelden.”

Bas Bodzinga (Philadelphia): “Regelarm Verantwoorden verlaagt de administratieve lastendruk voor medewerkers, vergroot hun werkplezier en maakt meer ruimte voor het ondersteunen van een gewoon eigen leven.’’ Bodzinga benadrukt daarnaast het belang van vertrouwen: “Ons uitgangspunt is verantwoorden op basis van vertrouwen. Dat is ook de basis van de samenwerking met zorgkantoren en accountant. En dat heeft geleid tot een prachtig resultaat voor cliënten en medewerkers.”

Bekijk de video’s of lees de ervaringsverhalen waarin begeleiders en cliënten vertellen over het nieuwe cliëntendossier.