Update: Doorstart Penders en OIM Voetzorg onder Scharenborg Groep

Op 6 maart 2023 zijn OIM Voetzorg en Penders Voetzorg in staat van faillissement verklaard. Op onze site vindt u een nieuwsbericht over het faillissement.

14 maart 2023


Inmiddels is bekend dat er met Scharenborg Groep overeenstemming is bereikt tot een overname van OIM Voetzorg en Penders Voetzorg.

Als zorgverzekeraar zijn we blij dat de Scharenborg Groep voornemens is om de dagelijkse praktijkvoering in de voetzorg van OIM Voetzorg en Penders Voetzorg per 20 maart voort te zetten. Zo wordt de continu├»teit van zorg gegarandeerd. 

Woont u in een instelling, heeft u een hulpmiddel via Penders/OIM Voetzorg en heeft u vragen over de situatie? Stel uw vragen dan aan uw zorgverlener binnen de instelling.