Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is voor mensen met een zware lichamelijke beperking. Daarmee kunnen zorgverleners betaald worden die 24 uur per dag bij u aanwezig moeten zijn ter voorkoming van gevaarlijke of levensbedreigende situaties. Daardoor kunt u zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de maatschappij.

Voorwaarden voor een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

 • U heeft 24 uur per dag toezicht of zorg nodig.

 • U bent ouder dan 18 jaar.

 • U heeft een zware lichamelijke beperking.

 • U kunt zelfstandig belangrijke beslissingen nemen.

 • De zorg thuis krijgt u op een verantwoorde en doelmatige manier. Dat betekent dat u de zorg krijgt die het beste bij u past.

 • U heeft een indicatie voor de volgende zorgprofielen (deze staan in uw indicatiebesluit):

 1. Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)

 2. Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)

 3. Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)

 4. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)

 5. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.