Meerzorg bij een pgb

Heeft u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. U kunt dit krijgen als u structureel meer zorg per week nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat. En u niet in aanmerking komt voor een andere toeslag.

Voorwaarden voor meerzorg

Een aanvraag voor meerzorg is mogelijk als:

 • Uw zorgvraag structureel 25% hoger ligt dan de gemiddelde hoeveelheid zorg die past bij uw zorgprofiel.

 • De zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie.

 • Een gedragsdeskundige of behandelaar betrokken is bij de zorgsituatie. Deze moet de aanvraag onderbouwen en ondertekenen.

 • U de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener ontvangt, zoals een verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener.

U heeft een indicatie voor één van onderstaande zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)

 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)

 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)

 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)

 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)

 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)

 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)

 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (zorgzwaartepakket 4 GGZ-W)

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op voor uw aanvraag. Samen kijken we of dit in uw situatie ook mogelijk is. Kunt u een aanvraag doen? Dan ontvangt u van ons het aanvraagformulier. Vul deze in en stuur het formulier zo snel mogelijk naar ons terug.

Het is belangrijk dat u op het aanvraagformulier de datum invult per wanneer de extra zorg wordt ingezet. Bij de beoordeling wordt dan de eerste van diezelfde maand aangehouden.

Heeft u al eerder zorg ingezet? Dan kan uw aanvraag tot 3 maanden met terugwerkende kracht worden beoordeeld. Vraag de extra zorg pas aan vanaf het moment dat deze daadwerkelijk gestart is. U moet namelijk aan kunnen tonen hoe het extra budget is ingezet.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.