Meerzorg bij een pgb

Hebt u meer zorg nodig dan dat op uw zorgprofiel staat? Dan komt u misschien in aanmerking voor ‘Meerzorg’. U kunt dit krijgen als u structureel meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat. En u niet in aanmerking komt voor een andere toeslag.

Voorwaarden voor meerzorg

Een aanvraag voor meerzorg is mogelijk als:

 • Uw zorgvraag structureel 25% hoger ligt dan de gemiddelde hoeveelheid zorg die past bij uw zorgprofiel.
 • De zorg niet (gedeeltelijk) overgenomen kan worden door bijvoorbeeld partner of familie.
 • Een gedragsdeskundige of behandelaar betrokken is bij de zorgsituatie. Deze moet de aanvraag onderbouwen en ondertekenen.
 • U de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener ontvangt, zoals een verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener.

U hebt een indicatie voor één van onderstaande zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)
 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)
 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (zorgzwaartepakket 4 GGZ-W)

Zo vraagt u het aan

Neem contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u naar ons op.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.

Naar boven