Contractering nieuwe zorgaanbieders

Wilt u aan de slag als nieuwe zorgaanbieder in de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of levert u deze zorg al in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) en wilt u overstappen naar zorg in natura (ZIN)? Dan is het mogelijk om u in te schrijven voor een overeenkomst met CZ zorgkantoor. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden waaraan nieuwe zorgaanbieders moeten voldoen om voor een overeenkomst met ons in aanmerking te komen.

Inschrijvingsprocedure

Deze ziet er als volgt uit:

Wanneer schrijft u in
Voor een overeenkomst die ingaat in de loop van 2024, kunt u tussentijds inschrijven. Dat kan van 1 december 2023 tot 1 maart 2024 17.00 uur.

Hoe schrijft u in
Inschrijven kan via VECOZO door het invullen van een vragenlijst en het uploaden van verschillende verplichte documenten. Wilt u dat wij de vragenlijst voor u klaarzetten? Stuur dan een e-mail. In deze e-mail vermeldt u uw Wlz AGB-code. U ontvangt via VECOZO bericht zodra de vragenlijst voor u klaarstaat in het VECOZO portaal.

  • Vragen over de inschrijving? Neem contact met ons op per e-mail 
  • Vragen over het VECOZO portaal? Neem contact op met VECOZO

Regionale inkoopdocumenten

Op 1 juni van ieder jaar publiceren wij per sector (V&V, GGZ en GZ) ons inkoopbeleid. Hierin leest u onze visie, het beleid en op welke wijze wij het tarief vaststellen. Het is belangrijk dat u, voordat u inschrijft, goed kennisneemt van het inkoopdocument van de sector waarin u werkzaam bent of wilt gaan zijn. Alleen het inkoopdocument van de sector waarin u werkzaam bent of wilt gaan zijn, is voor u van toepassing.

U vindt de inkoopdocumenten hier:

Voorwaarden voor een overeenkomst en benodigde documenten

Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en zorg leveren in een van de zes regio’s van CZ zorgkantoor. Deze landelijk opgestelde geschiktheidseisen en voorwaarden leest in u hoofdstuk 6 van onze inkoopdocumenten. In bijlage 3 van elk inkoopdocument is een overzicht met aan te leveren documenten opgenomen. Dit overzicht is voor elke sector hetzelfde.

Beoordeling van de inschrijving

Na ontvangst van uw inschrijving via VECOZO nemen wij deze in behandeling. U ontvangt van ons bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst, dan wel of er een aanvullende informatievraag vanuit onze kant is. Voldoet u aan alle voorwaarden en gestelde eisen? Dan plannen wij een gesprek met u in, bij voorkeur bij uw organisatie op locatie.

Uw inschrijving is akkoord

Is uw inschrijving akkoord? Dan ontvangt u een bevestiging en bieden wij u een overeenkomst aan.

Vervolgstappen

Het is belangrijk dat u een aantal vervolgstappen doorloopt. In de brochure voor nieuwe zorgaanbieders leest u hier meer over.

Vragen?

Heeft u vragen over de inschrijvingsprocedure? Deze kunt u uitsluitend per e-mail stellen.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of: