Contractering nieuwe zorgaanbieders

Hebben we te weinig zorgaanbieders gecontracteerd of hebben klanten aangegeven dat ze bepaalde zorg niet via zorg in natura kunnen ontvangen? Dan kan CZ zorgkantoor met nieuwe zorgaanbieders een overeenkomst aangaan. Als zorgaanbieder moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor overeenkomst

De voorwaarden voor een overeenkomst voor het leveren van zorg in natura staan in het landelijk inkoopkader. Een aantal voorbeelden van deze voorwaarden zijn:

 1. U hebt een WTZi-toelating (toelating volgens de Wet Toelating Zorginstellingen) nodig. De toelating kunt u aanvragen bij het CIBG.
 2. U moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 3. Wij willen dat u bij de start van de zorgverlening voldoet aan een aantal (kwaliteits)eisen. Hiervoor vult u de vragenlijst van het CIBG en de in Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in. Ook wordt een vragenlijst gebruikt door het IGJ voor toezicht op nieuwe zorgaanbieders. 
 4. U bent verplicht om een bepaald kwaliteitsniveau van zorg te kunnen garanderen. Hiervoor moet u:
  - met cliënten afspraken maken over hun zorg(leef)plan; 
  - medezeggenschap regelen;
  - beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris;
  - voldoen aan de Governance Code.
  Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid
 5. U kunt de zorg declareren waarvoor u een productieafspraak met ons hebt gemaakt. In de productieafspraak staat welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat.

Inschrijving zorginkoop 2022

Wilt u inschrijven voor het jaar 2022? Informatie hierover vindt u op de pagina Zorginkoop 2022.

Hebt u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op per e-mail.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven