Contractering nieuwe zorgaanbieders

Hebben we te weinig zorgaanbieders gecontracteerd of hebben klanten aangegeven dat ze bepaalde zorg niet via zorg in natura kunnen ontvangen? Dan kan CZ zorgkantoor met nieuwe zorgaanbieders een overeenkomst aangaan. Als zorgaanbieder moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor overeenkomst

De voorwaarden voor een overeenkomst voor het leveren van zorg in natura staan in het landelijk inkoopkader. Een aantal voorbeelden van deze voorwaarden zijn:

  1. Toelatingsvergunning conform de Wtza
  2. Bewijs van invulling/melding meldplicht op grond van de Wtza bij het CIBG en een ingevuld formulier/vragenlijst, tenzij de meldplicht op hem niet van toepassing is
  3. Inschrijving UBO-register
  4. Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen
  5. Voldoen aan de Governance code
    Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid
  6. Voldoen aan het kwaliteitskader

Heeft u een overeenkomst?

Dan kunt u de zorg declareren waarvoor u een productieafspraak met ons heeft gemaakt. In de productieafspraak staat welke zorg u mag leveren, hoeveel zorg en welke vergoeding daar tegenover staat.

Inschrijving zorginkoop 2023

Wilt u inschrijven voor het jaar 2023? Informatie hierover vindt u op de pagina Zorginkoop 2023.

Brochure voor nieuwe zorgaanbieders

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op per e-mail.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven